English version
Грант на розробку та реалізацію навчальної програми з професійно-технічних питань та політик у сфері енергетики

Завдання цього Запиту полягає в розробці програми та проведенні навчання для ключових національних стейкхолдерів щодо української енергосистеми та ролі різноманітних відновлювальних джерел енергії в українській енергосистемі в подальшому.

Завдання цієї програми – встановити розуміння серед ключових українських зацікавлених сторін щодо факторів успіху в енергосистемах із зростаючим відсотком відновлюваних джерел енергії. Крім цього, цей грант зосередиться на покращені професійних навичок та висвітленні можливостей в енергетичній системі України.

Передбачається, що Грантоотримувач продовжить оновлювати та проводити навчання з питань енергетики після завершення гранту, що забезпечить сталість діяльності за цим грантом.

Грантоотримувач розробить навчальну програму для двох різних цільових аудиторій. Перша аудиторія складається з людей, які безпосередньо залучені у галузь електроенергії та у сегменті відновлювальних джерел енергії цієї галузі. До її складу входять представники урядових структур, депутати Верховної Ради, посадові особи у ключових компаніях електроенергетичного сектору, тощо. Друга цільова аудиторія складається із студентів та наукової спільноти. Охоплення цих аудиторій є важливим завданням цього гранту. Грантоотримувач проведе окремі тренінги для двох вищезазначених аудиторій.

Очікувані результати включатимуть:
• Буде завершено підготовку навчальної програми у сфері енергетики
українською мовою.
• Буде проведено щонайменше шість навчальних тренінгів (щонайменше три
навчальні тренінги для кожної цільової аудиторії).
• Будуть підготовлені тренери, які будуть здатні проводити та оновлювати
навчальну програму.
• Близько 60 депутатів Верховної Ради, представників урядових структур,
держслужбовців та галузевих посадовців пройдуть навчання.
• Близько 100 українських студентів та викладачів вищих навчальних закладів
із інженерно-технічних, бізнесових, економічних та енергетичних
спеціальностей пройдуть навчання.

Серед умов отримання гранту (повний список за посиланням нижче):
- бути неприбутковою або прибутковою неурядовою організацією (НУО), юридично зареєстрованою та визнаною згідно з законодавством України;
- не бути урядовою організацією;
- не бути «публічною міжнародною міжурядовою організацією» і не бути афілійованою з компанією-імплементатором або з її директорами, членами правління або працівниками;
не використовувати фінансові ресурси на релігійні або політичні цілі;

- подати заповнену заявку з усіма формами, засвідченнями та описом проекту, згідно з цілями та завданнями програми Проекту;

- продемонструвати спроможність управляти фінансовими ресурсами у розмірі отриманого гранту;
- продемонструвати у заявці попередній досвід у впровадженні аналогічних проектів протягом принаймні двох років;
- мати достатній персонал та потенціал для здійснення запропонованих заходів та інші.

Очікуваний термін виконання: 12 місяців

Місце проведення діяльності:
Вся територія України, за винятком непідконтрольних Уряду територій Донецької та Луганської областей.

 Більше деталей щодо вимог до заявника та критирії оцінки, шаблони та вказівки щодо заповнення: https://bit.ly/3bnA1Mq

Дедлайн: 25 травня, 2020 (23:59 за київським часом)

Якщо у вас виникають запитання, звертайтесь на офіційну пошту: UESPgrants@tetratech.com