English version
Атмосферне повітря

 

Програма державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Суми

 

 

Інформаційна довідка про стан атмосферного повітря 

Забруднення атмосферного повітря може здійснюватися не лише від стаціонарних джерел викидів (викиди промислових підприємств тощо), а і від пересувних також (викиди від автотранспорту).

За даними “Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації Суми, 2022” перелік основних стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у м. Суми є наступним:

 • ТОВ «Керамейя»;
 • ДП «Завод обважнених бурильних та ведучих труб»;
 • ТОВ «Сумитеплоенерго»;
 • ПАТ «Сумихімпром»;
 • АТ «Сумське НВО»;
 • ПАТ «Технологія»;
 • АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»;
 • ТОВ «Машдеталь»;
 • ТОВ «Сумська насосна техніка»;
 • ПАТ «Сумський завод «Енергомаш».

АТ «Сумихімпром»завод хімічної промисловості, що виготовляє: мінеральні добрива, коагулянти та добавки до цементу, кислоти, двоокис титану та пігменти, та інші види хімічної продукції. Підприємство має статус базового підприємства хімічної галузі промисловості України з виробництва фосфорних мінеральних добрив.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго» (ТОВ «Сумитеплоенерго») здійснює діяльність із забезпечення споживачів тепловою енергією.

Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» (ПАТ «Сумське НВО») – одне з найбільших в Україні та Європі машинобудівних комплексів з випуску устаткування для нафтової, газової, атомної та хімічної промисловості.

ДП «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» (Завод ОБ та ВТ). Основним видом діяльності є виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва. Також завод виробляє: чавун, сталь та феросплави; легкі металеві пакування; інші готові металеві вироби.

ПАТ «Технологія» є провідним виробником і постачальником упаковки для харчових продуктів і напоїв, фармацевтичної та технічної промисловості. Основними видами діяльності ПАТ «Технологія» є: виробництво виробів з паперу та картону; друкування іншої продукції; виготовлення друкованих форм і надання інших поліграфічних послуг; виробництво плит, листів, труб і профілів з пластмаси; виробництво тари з пластмас; виробництво інших виробів з пластмас; виробництво легких металевих упаковок.

За даними “Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації Суми, 2022” кількість зареєстрованих транспортних засобів у м. Суми є наступною:

Кількість зареєстрованих транспортних засобів у м. Суми 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

4238

4669

11075

14590

21839

Кількість автотранспорту з кожним роком зростає, а отже, і зростає і обсяг викидів від нього.

Мережа постійних спостережень за станом атмосферного повітря у м. Суми представлена наступними місцями проведення спостережень:

 • ПСЗ № 3, м. Суми, вул. Сумсько-Київських дивізій (вимірювання діоксид сірки, діоксид азоту, оксид азоту, оксид вуглецю, аміак);
 • ПЗС № 4, м. Суми, вул. Харківська, 125 (вимірювання діоксид сірки, діоксид азоту, оксид азоту, оксид вуглецю, аміак);
 • ПСЗ № 5, м. Суми, вул. Металургів, 2 (вимірювання діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, формальдегід);
 • м. Суми, вул. Супруна, 32 (вимірювання діоксид сірки, діоксид азоту, оксид азоту, оксид вуглецю, аміак).

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводиться шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст. ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.),  і  з ними  порівнюються  середні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з ними порівнюються разові максимальні концентрації шкідливих речовин.

Карта розміщення основних стаціонарних джерел викидів та пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у м. Суми 

Карта взята із “Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації Суми, 2022”.

За даними 2017-2022 років ДУ “Сумський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” проведених моніторингових досліджень стану забруднення атмосферного повітря міста Суми маємо наступні дані:

 • постійне місце відбору (територія по вул. Супруна, 32) - перевищень максимально разових концентрацій по діоксиду сірки, діоксиду азоту, сірчаній кислоті, оксиду вуглецю, пилу, формальдегіду із 96 досліджуваних проб не зареєстровано;
 • викиди від автотранспорту (перехрестя вул. Леваневського та пр. Шевченко) із 80 досліджуваних проб зафіксовано перевищення максимально разових концентрацій по вуглецю оксиду 1,06-1,08 рази від ГДК (2018 рік), 4 проби з перевищенням по діоксиду азоту 1,25-1,65 рази від ГДК, 2 проби з перевищенням по формальдегіду 1,03-1,08 раз від ГДК, оксиду вуглецю 1,12-1,18 раз від ГДК (2019 рік).
 • підфакельні відбори на межі санітарно-захисних зон підприємства:
 • ПАТ “Сумихімпром” - із 160 досліджуваних проб зафіксовано 2 проби з перевищенням вмісту аміаку в 3,6 рази від ГДК (2016 рік), 1 пробу з перевищенням аміаку в 2 рази від ГДК (2022 рік);
 • ПАТ “Сумське НВО “Інжиніринг” - із 150 досліджуваних проб зафіксовано перевищення по пилу 1,62-1,68 рази від ГДК (2018 рік);
 • ТОВ “Сумитеплоенерго” - із 112 досліджуваних проб перевищень максимально разових концентрацій не зафіксовано;
 • Завод ОБ та ВТ - із 112 досліджуваних проб перевищень максимально разових концентрацій не зафіксовано;
 • ПрАТ “Технологія” - із 80 досліджуваних проб перевищень максимально разових концентрацій не зафіксовано.

За останні 30 років за даними постів спостережень за забрудненням атмосферного повітря фіксується збільшення вмісту пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду азоту в атмосферному повітрі м. Суми. Фіксуються випадки також перевищення максимально разових концентрацій за зазначеними речовинами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Стан забруднення атмосферного повітря за 2017 рік

Стан забруднення атмосферного повітря у м. Суми за 2017 рік

Стан забруднення атмосферного повітря у м. Суми за грудень 2017 року

Стан забруднення атмосферного повітря у м. Суми за листопад 2017 року

Стан забруднення атмосферного поівітря в м. Суми за жовтень 2017 року

Стан забруднення атмосферного поівітря в м. Суми за вересень 2017 року

Стан забруднення атмосферного поівітря в м. Суми за серпень 2017 року

Стан забруднення атмосферного повітря в м. Суми за липень 2017 року

Стан забруднення атмосферного повітря в м. Суми за червень 2017 року

Стан забруднення атмосферного повітря в м. Суми за травень 2017 року

Стан забруднення атмосферного повітря в м. Суми за квітень 2017 року

Стан забруднення атмосферного повітря в м. Суми за березень 2017 року

Стан забруднення атмосферного повітря в м. Суми за лютий 2017 року

Стан забруднення атмосферного повітря в м. Суми за січень 2017 року

 

 

Стан забруднення атмосферного повітря за 2016 рік 

Стан забруднення атмосферного повітря в м. Суми за 2016 рік