English version
Оподаткування в Україні

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

відповідно до вимог Податкового кодексу України

та інших нормативно – правових актів з питань оподаткування

Загальнодержавні податки та страхові внески

   • податок на прибуток підприємств– базова (основна) ставка податку становить 18%;
   • податок на доходи фізичних осіб – 18%;
   • податок на додану вартість: 20% (застосовується до всіх видів операцій, що підлягають оподаткуванню); 0% – застосовується до операцій, передбачених ст.195 Податкового кодексу України (наприклад: нульова ставка застосовується до експорту товарів); 7% – застосовується у випадках встановлених Податковим кодексом України (наприклад: торгівля мед. препаратами);
   • акцизний податок;
   • екологічний податок;
   • рентна плата;
   • мито;
   • єдиний соціальний внесок – роботодавці нараховують та сплачують за ставкою 22%.

Місцеві податки 

   • податок на майно(складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; плати за землю);
   • єдиний податок;
   • збір за місця для паркування транспортних засобів;
   • туристичний збір.

        ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ ОКРЕМИХ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ

  
Платники  податку/збору
Об’єкт оподаткування
База оподаткування
Ставка
Номер рішення Сумської міської ради, яким затверджувалися ставки
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Туристичний збір 
Громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію м. Суми та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5  статті 268 Податкового кодексу України.
 
Загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі)
0,5 % для внутрішнього туризму та в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітнього (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення).
№ 5301 – МР   від 19.06.2019
Транспортний податок 
Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в місті Суми власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.
Легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року, виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна,  типу пального. Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщує перелік легкових автомобілів, що підлягають оподаткуванню.
Легковий автомобіль
На календарний рік у розмірі 25000,00 гривень за кожен легковий автомобіль
№ 5299 – МР від 19.06.2019
Податок на нерухоме майно
Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості розташованих у м. Суми.
Об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
Загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток
1) об’єкти житлової нерухомості – від 0,02 % до  0,6 %  до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на  1 січня звітного (податкового) року;

 

2) об’єкти нежитлової нерухомості –  від 0,02 % до 1,5 % до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

 

3) об’єкти житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – збільшується на  25000 на рік у разі, якщо загальна площа такого об’єкта перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку) за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)
№ 5302-МР від 19.06.2019
Плата за землю 
Платниками  земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та  землекористувачі, у яких земельні ділянки знаходяться в постійному користуванні.
Земельні ділянки, які перебувають у власності або постійному користуванні, земельні частки (паї), які перебувають у власності.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації
0,03 – 3% від нормативної грошової оцінки
  № 5298-МР від 19.06.2019
Платниками  орендної плати є орендарі земельних ділянок.
 Земельні ділянки надані в оренду.
0,09 – 12% від нормативної грошової оцінки
Акцизний податок
Особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, сплачують податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.
Реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані
5%   – для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну
Стаття 215 Податкового кодексу України
Єдиний податок
І група: фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень.
Дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 Податкового кодексу України. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
Обсяг доходу
Розмір звичайної ставки 10% від прожиткового мінімуму

 

Розмір підвищеної ставки (перевищення обсягу доходу) 15%
№5300-МР від 19.06.2019
Єдиний податок
ІІ група фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб і обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.
Дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 Податкового кодексу України. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
Обсяг доходу
Розмір звичайної ставки 10% від мінімальної заробітної плати

 

Розмір підвищеної ставки (перевищення обсягу доходу) 15%
№5300-МР від 19.06.2019
Єдиний податок
ІІІ група: фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує
5 000 000 гривень.
Будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 Податкового кодексу України.
Обсяг доходу
Розмір звичайної ставки 3 % – у разі сплати ПДВ; 5 % – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку;  5 % – у разі здійснення діяльності з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння (для фізичних осіб – підприємців)

 

Розмір підвищеної ставки (перевищення обсягу доходу) фізичні особи підприємці15 %; юридичні особи – суб’єкти господарювання6 % – у разі сплати ПДВ;10 % – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку
Стаття 293 Податкового кодексу України
Єдиний податок
ІV група: сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільського сподар ського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
Площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.
Для с/г товаровиробників –нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.
Для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) – нормативна грошова оцінка ріллі в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.
від 0,19 % до 6,33%  – розмір ставок податку  з 1 га сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування
Стаття 293 Податкового кодексу України
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
  
Платники  плати
Об’єкт оподаткування
База оподаткування
Ставка
Номер рішення Сумської міської ради, яким затверджувалися ставки (вносились зміни)
http://www.smr.gov.ua
Орендна плата  за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 
Орендарями комунального майна можуть бути юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності
Об’єктами оренди є цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці); - нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно
 
Орендна плата за об'єкт оренди розраховується відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Суми та пропорції її розподілу, яка затверджена рішенням Сумської міської ради від 01 лютого 2012 року № 1186-МР (зі змінами), або встановлюється за розміром орендної плати, запропонованому на конкурсі
 
Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (їх структурних підрозділів) 2-15 %. Орендні ставки за використання нерухомого майна, що перебуває
у комунальній власності територіальної громади міста Суми 1-200 %.
№ 1186-МР від 01.02.2012 (зі змінами № 4507-МР від 06.02.2019)
Плата за тимчасове користування місцями, що знаходяться в комунальній власності для розташування рекламних засобів
Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності; юридичні особи будь – якої форми власності
Місце (місця), що знаходиться в комунальній власності, для розташування рекламного засобу
Вид рекламного засобу або площа рекламного засобу
Плата складається  з базових тарифів та коригуючих коефіцієнтів:
20-200 грн. без ПДВ*(за одиницю)
1,60-75 грн. без ПДВ*(за 1 кв.м.) *враховуючи коригуючи коефіцієнти(0,5-2)
Рішення виконавчого комітету № 650 від 17.12.2013
(зі змінами)
ЦІЛЬОВІ   ФОНДИ
Плата за встановлення особистого строкового сервітуту за користування місцем розташування тимчасової споруди в м. Суми
Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, юридичні особи будь – якої форми власності
Земельна ділянка, яка надана на праві особистого строкового сервітуту під розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності
Площа земельної ділянки
Річна плата  встановлюється шляхом множення площі земельної ділянки на нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 1 кв.м. на поточний рік (з урахуванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель) та на розмір відсоткової ставки, що встановлений для орендної плати за земельну ділянку відповідно до її функціонального використання
№2155-МР від 27.02.2013
№ 1498 – МР від 30.11.2016
№ 3539 - МР від 20.06.2018
«Про врегулювання ситуації з розміщенням тимчасових споруд на території міста Суми за дозвільними документами, виданими на підставі раніше чинних нормативних актів»(зі змінами)
№ 5298-МР від 19.06.2019 (розмір відсоткової ставки, що встановлений для орендної плати за земельну ділянку відповідно до її функціонального використання)