English version
Індустріальний парк "Суми" включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків

Наказом Мінекономрозвитку від 04.12.2018 № 1828 до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено індустріальний парк "Суми".

Земельна ділянка площею 17,5 га, на якій створено індустріальний парк "Суми", знаходиться в районі заводу "Центроліт". Ініціатором створення індустріального парку є Сумська міська рада.

Строк функціонування індустріального парку – 30 років.

Метою створення індустріального парку є забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста, функціонування та розвитку промислових підприємств, поліпшення інвестиційної привабливості міста, активізація економічного та промислового розвитку, створення нових робочих місць.

Пріоритетними для розміщення видами економічної діяльності в індустріальному парку (функціональне призначення) будуть:

  • - переробна промисловість (виробництво легких металевих паковань; виробництво компонентів до автомобілів, зокрема електротехнічне оснащення та прилади; виробництво виробів з пластмас; харчова промисловість);
  • - науково-дослідна діяльність;
  • - інші, сумісні із зазначеними, галузі, такі як транспорт та складське господарство, в тому числі підготовка та зберігання сільськогосподарської продукції.

За попередніми розрахунками на території індустріального парку може бути створено до 1 050 нових робочих місць.

Сумська міська рада уклала меморандуми з трьома потенційними учасниками індустріального парку: ТОВ "СІЕЙТІ",  АТ "ТЕХНОЛОГІЯ" та ТОВ "ГУАЛА КЛОЖЕРС Україна".

На даний проект покладаються великі надії, адже він може стати рушійною силою диверсифікації економіки міста, залучення додаткових коштів, що сприятиме процвітанню міста та підвищенню рівня життя його мешканців.