English version
Затвержено основний фінансовий документ м. Суми на 2019 рік

Сумська міська рада затвердила головний фінансовий документ м. Суми на 2019 рік (рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року №4279 – МР), який сформовано виходячи з можливостей дохідної частини міського бюджету та пріоритетності видатків (з урахуванням вимог статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами), необхідних для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери та виконавчих органів, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури міста, впровадження заходів з енергозбереження.

Обсяг дохідної частини міського бюджету м. Суми на 2019 рік затверджено у сумі 3 135,9 млн. грн. (з урахуванням офіційних трансфертів), в т.ч. по:

 • загальному фонду3 019,5 млн. грн. (з них власні доходи – 1 863,6 млн. грн., офіційні трансферти – 1 155,9 млн. грн.);
 • спеціальному фонду116,4 млн. грн. (з них бюджет розвитку –  3,7 млн. грн., офіційні трансферти – 5,8 млн. гривень).

 

Фінансовий ресурс міського бюджету на 2019 рік (без офіційних трансфертів – власні доходи) у порівнянні з очікуваним виконанням  2018 року збільшено на 229,0 млн. грн., або на 13,1 % (в т. ч. по загальному фонду на 218,6 млн. грн., або на 13,3 % та по спеціальному фонду на 10,4 млн. грн., або на 10,4 %), в той же час офіційні трансферти зменшено на 533,9 млн. грн. (або на 31,5 %), з них за рахунок субвенцій з державного бюджету на  529,9 млн. грн. (або на 31,5 відсотків).

Джерелами формування загального фонду є:

 • податок на доходи фізичних осіб – 67,4 %, або 1 255,3 млн. грн.;
 • місцеві податки та збори – 21,6 %, або 402,6 млн. грн.  (в т. ч. податок на нерухоме майно – 10,0 млн. грн.; земельний податок та орендна плата – 179,5 млн. грн.; єдиний податок – 211,6 млн. грн.; транспортний податок – 1,2 млн. грн.; туристичний збір – 0,3 млн. грн.);
 • акцизний податок – 8,1 %, або 150,5 млн. грн.;
 • інші податки та збори – 2,9 %, або 55,2 млн. грн. (в т. ч. плата за надання адміністративних послуг – 23,8 млн. грн.; надходження  від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності – 20,0 млн. грн.; плата за розміщення тимчасово вільних коштів – 6,0 млн. грн.; інші надходження – 2,7 млн. грн.; адміністративні штрафи –  1,5 млн. грн.; податок на прибуток та частина чистого прибутку – 0,5 млн. грн.; державне мито – 0,5 млн. грн., рентна плата за використання природних ресурсів – 0,2 млн. гривень).

 

Джерелами формування спеціального фонду є:

 • власні надходження бюджетних установ 91,1 %, або 100,7 млн. грн.;
 • бюджет розвитку – 3,3 %, або 3,7 млн. грн. (пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту – 1,7 млн. грн.; відчуження майна – 1,0 млн. грн.; продаж землі – 1,0 млн. грн.);
 • надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища 4,2 %, або 4,7 млн. грн.;
 • цільові фонди1,4 %, або 1,5 млн. грн. (цільовий фонд виконавчого комітету – 59,5 тис. грн.; цільовий фонд департаменту інфраструктури міста – 220,0 тис. грн.; цільовий фонд управління архітектури та містобудування – 1 270,0 тис. гривень)

 

Обсяг видатків та кредитування міського бюджету на  2019 рік затверджено у сумі 3 185,4 млн. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів – 1 161,7 млн. грн.), з них:

 • загальний фонд –  2 570,5 млн. грн., що менше очікуваних видатків 2018 року на 289,9 млн. грн. (10,1%);
 • спеціальний фонд – 614,9 млн. грн. (з них бюджет розвитку – 502,2 млн. грн.), що менше очікуваних видатків 2018 року на 75,1 млн. грн. (10,8 відсотків).

 

Видатки соціального спрямування загального фонду міського бюджету складають 86,0 % (2 210,2 млн. грн.), з яких за економічними категоріями найбільшу питому вагу зайняли:

 • оплата праці з нарахуваннями55,0 % (1 215,2 млн. грн., приріст якої до обсягів 2018 року складає 11,1 %);
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5,4 % (118,5 млн. грн., приріст яких до обсягів 2018 року складає 9,1 %);
 • захищені статті видатків 35,3 % (781,2 млн. грн.);
 • інші незахищені статті видатків4,3 % (95,3 млн. гривень).

 

За результатами прийнятого рішення передбачені обсяги спрямовано на:

 • Освіту828,1 млн. грн. (з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 311,1 млн. грн. та додатковий обсяг за рахунок коштів міського бюджету до освітньої субвенції - 2,9 млн. грн.), що більше до обсягів 2018 року на 71,7 млн. грн. (або на 9,5 відсотків). Окрім цього видатки спеціального фонду – 60,2 млн. грн., з них бюджет розвитку – 17,2 млн. гривень.
 • Охорону здоров’я – 336,7 млн. грн. (з них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 194,7 млн. грн., яка враховує видатки на надання вторинної медичної допомоги та не враховує видатки на надання первинної медичної допомоги, в зв’язку зі зміною форми фінансування створених комунальних некомерційних підприємств (Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1» та «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2») та які з 1 жовтня 2018 року отримують державне фінансування через «Національну службу здоров’я України» та додатковий обсяг за рахунок коштів міського бюджету до медичної субвенції – 95,9 млн. грн.), що менше до обсягів 2018 року на 21,5 млн. грн. (або на 6,0 відсотків).

  На забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет –  4,6 млн. грн. (потреба 15,6 млн. грн., на 2018 передбачено 9,8 млн. грн.) та методом гемодіалізу – 10,5 млн. грн. (потреба 19,9 млн. грн., на 2018 передбачено 14,4 млн. грн.), які відповідно до формульного розподілу обсягу медичної субвенції з ДБ враховані як цільові кошти у показнику обсягу медичної субвенції для обласного бюджету та розподілені для міського бюджету. Окрім цього видатки спеціального фонду –   37,3 млн. грн., з них бюджет розвитку – 16,4 млн. гривень.

 • Соціальний захист та соціальне забезпечення - 727,4 млн. грн., що менше до обсягів 2018 року на 420,0 млн. грн. (або на 36,6 %), з них за рахунок субвенцій:
 • з державного бюджету –  626,3 млн. грн., що менше до обсягів 2018 року на 390,2 млн. грн. (або на 38,4 %), зокрема за рахунок субвенції на проведення розрахунків з надавачами послуг за надані пільги та житлові субсидії населенню;
 • обласного бюджету – 1,5 млн. грн.;
 • коштів міського бюджету – 99,6 млн. гривень.

Окрім цього видатки спеціального фонду – 1,2 млн. грн., з них бюджет розвитку – 1,1 млн. гривень.

 • Культурно-освітні заклади та заходи 61,3 млн. грн. (з урахуванням шкіл естетичного виховання дітей), що більше до обсягів   2018 року на 5,9 млн. грн. (або на 10,6 %), окрім цього видатки спеціального фонду – 3,0 млн. грн., з них бюджет розвитку – 0,4 млн. гривень.
 • Фізичну культуру і спорт – 34,7 млн. грн., що більше до обсягів 2018 року на 1,2 млн. грн. (або на 3,6 %), окрім цього видатки спеціального фонду – 0,6 млн. грн., з них бюджет розвитку – 0,4 млн. гривень.
 • На інші напрями спрямовано 1 094,9 млн. грн., а саме на:

- житлово-комунальне господарство381,2 млн. грн. (з них на: благоустрій – 294,6 млн. грн.; капітальний ремонт житлового фонду – 26,8 млн. грн.; капітальний ремонт ліфтів – 20,4 млн. грн.; на водопровідно – каналізаційне господарство – 8,8 млн. грн.; виготовлення техпаспортів на багатоквартирні будинки – 0,5 млн. грн.; фінансову підтримку КП «Сумижилкомсервіс» СМР та КП «Центр догляду за тваринами» СМР – 1,1 млн. грн.; на встановлення засобів обліку води на 17-ти ЦТП та 5-ти котельнях – 1,1 млн. грн. тощо);

- будівництво – 116,6 млн. грн. (з них на будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 34,8 млн. грн., будівництво освітніх установ та закладів – 12,3 млн. грн., будівництво медичних установ та закладів – 4,2 млн. грн., будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту – 8,0 млн. грн., будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності – 40,0 млн. грн., реставрацію пам’яток архітектури – 3,6 млн. грн., придбання у комунальну власність нежитлових приміщень за адресою м. Суми, вул. Холодногірська,35 – 12,9 млн. грн. тощо);

- транспорт – 11,0 млн. грн. на відшкодування різниці в тарифах на авто- та електротранспорт;

заходи з енергозбереження в закладах культури, освіти, охорони здоров’я – 132,1 млн. грн., з них міський бюджет – 43,4 млн. грн. та залучені кошти – 88,7 млн. грн. (в т. ч. за рахунок: гранту ЄС для реалізації проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» - 30,9 млн. грн.; гранту GIZ на реалізацію пілотного проекту «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» - 5,8 млн. грн.; позика від Європейського інвестиційного банку на реалізацію проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми» - 48,1 млн. грн.; кредиту НЕФКО на реалізацію проекту «Енерогоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівель комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресами: м. Суми, вул. Троїцька, 28,  вул. Сірка, 3» – 3,9 млн. грн.);

- внески в статутні фонди – 62,0 млн. грн. для КП «Електроавтотранс» на придбання 4-ох автобусів – 14,1 млн. грн. та  4-ох тролейбусів – 22,5 млн. грн., капітальний ремонт 2-ох комірок тягових підстанцій – 0,3 млн. грн. та на сплату суми ПДВ, що не покривається кредитними коштами від ЄІБ на придбання тролейбусів - 25,1 млн. грн. (крім цього планується придбання 22 – ох тролейбусів за рахунок кредитних коштів (128,9 млн. грн.) від Європейського інвестиційного банку за інвестиційним проектом «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в рамках Програми розвитку муніципального транспорту Міністерства інфраструктури України);

- інше – 392,0 млн. грн., в т. ч. реверсна дотація – 111,1 млн. грн. (вилучення до державного бюджету) тощо.

Міський бюджет затверджено з дефіцитом в обсязі 49,5 млн. грн., який склався:

 • Внаслідок залучення місцевого запозичення на реалізацію проектів на суму 52,0 млн. грн. (дефіцит), а саме:

- «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівель комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресами: м. Суми, вул. Троїцька, 28, вул. І. Сірка, 3» – 3,9 млн. грн. (за рахунок кредитних коштів міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО);

- «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми» – 48,1 млн. грн. (за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку);

 • Та погашення місцевого боргу по кредиту на суму 2,5 млн. грн. (профіцит) від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

 

Основні показники міського бюджету м. Суми на 2019 рік зазначені в матеріалах до презентації.

 

Переглянути презентацію