English version
ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ У 2019 РОЦІ ТИМЧАСОВО ВІЛЬНИХ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м. СУМИ НА ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) РАХУНКАХ У БАНКАХ

Відповідно до вимог п.8 ст. 16. Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з метою залучення додаткових коштів до міського бюджету у 2019 році оголошується проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у 2019 році.

У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в м. Суми у яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу.

Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету планується в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фонду міського бюджету в сумі 50 000 000 грн. (П’ятдесят мільйонів гривень) з можливістю поповнення вкладу в обсязі фактично вільних залишків коштів на дату розміщення коштів, без обмеження граничною сумою розміщення.

Засідання конкурсної комісії відбудеться 20 грудня 2018 року о 14 годині за адресою: м. Суми вул. Горького, 21.

Пропозиції подаються до 17 години 14 грудня 2018 року на адресу департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (40004 м. Суми вул. Горького,21) відповідно до переліку конкурсної документації (перелік додається).

Конкурсна пропозиція подається в непрозорому запечатаному конверті, скріпленому печаткою учасника конкурсу та підписом уповноваженої на це особи. Документи, що надійшли після встановленого строку подання конкурсних пропозицій, комісією не розглядаються. Подані на конкурс документи не повертаються.

Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу відсоткову ставку за вкладом (депозитом) на відповідний термін.

Додаткову інформацію з питання проведення конкурсу можна отримати за телефонами департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради  700-710  упродовж робочого дня з 8.00 до 17.15 годин.