English version
Залучення інвестицій та співпраця з Північною екологічною фінансовою корпорацією – NEFCO

Сумською міською радою подано заявку до корпорації НЕФКО з метою отримання пільгового кредитного ресурсу для реалізації проекту «Покращення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми», який передбачає впровадження енергоефективних заходів в ДНЗ №2, №22, №14 та ССШ №29.

Загальний обсяг інвестицій за проектом складає – 10463379 грн., з яких 9417041 грн. – запозичення від НЕФКО, 1046338 грн. – кошти міського бюджету.

На основі проведених енергоаудитів навчальних закладів та розробленого бізнес-плану проекту, заявка на отримання кредиту була затверджена кредитним комітетом НЕФКО.

Наразі Міністерством фінансів України погоджені обсяг та умови запозичення. Наступним кроком у реалізації проекту є розробка фахівцями корпорації Кредитної угоди між Сумською міської радою і НЕФКО, та отримання першого траншу для впровадження заходів з енергозбереження у вищезазначених освітніх закладах міста Суми.