English version
Інформаційні матеріали

 

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ "КУСУМ ФАРМ" (вул. Давидовського Григорія (раніше Скрябіна), 54 в м. Суми

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КУСУМ ФАРМ»

(скорочене найменування ТОВ «КУСУМ ФАРМ»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 33525927

Місце знаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адрес електронної пошти суб’єкта господарювання – вул. Давидовського Григорія, 54 (раніше – вул. Скрябіна, 54), м. Суми, Сумська область. тел..+38(067) 224-62-59, E-mail: plant@kusum.ua

     Мета отримання дозволу на викиди - отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об’єкта другої групи. ТОВ «КУСУМ ФАРМ» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами існуючого об’єкта – завод з виробництва лікарських засобів.

     Вид діяльності ТОВ «КУСУМ ФАРМ» не відноситься до категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

     ТОВ «КУСУМ ФАРМ» завод з виробництва лікарських засобів. У виробничому блоці підприємства встановлено устаткування для виробництва лікарських засобів з покупної готової сировини. Технологічний процес виробництва твердих та рідких лікарських засобів забезпечує мінімізацію можливості пилоутворення та її поширення. Всі процеси виготовлення ліків є герметичними та закритими, оснащені пристроями видалення та збору пилу, що виключає можливість виділення та поширення забруднюючих речовин в атмосферне повітря. На підприємстві також встановлено допоміжне, технологічне обладнання (котельні, дизель-генератори, майстерні, локально очисна споруда (ЛОС) закритого типу, системи автономного газопостачання скрапленим вуглеводневим газом пропан-бутаном, лабораторії).

     Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об’єкта становить 160,266 т/рік, викид парникових газів: оксид діазоту (N2O) – 0,009 т/рік, вуглецю діоксид (СО2) – 5052,877 т/рік. Обсяги викидів забруднюючих речовин: метали та їх сполуки – 0,001 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил) – 3,149 т/рік, сполуки азоту – 84,009 т/рік, діоксид та інші сполуки сірки – 21,670 т/рік, оксид вуглецю – 38,028 т/рік, органічні аміни – 0,002, неметанові леткі органічні сполуки – 11,686 т/рік, метан – 1,625 т/рік, хлор та сполуки хлору – 0,019 т/рік, фтор та його сполуки – 0,0006 т/рік, ціаніди – 0,030 т/рік, натрію карбонат – 0,046 т/рік.

     Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не розроблялись.

     Перевищення нормативів викидів відсутнє. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

     Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не проводилося (скорочення викидів не потребує).

     Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству. В процесі роботи підприємства дотримуються встановлені нормативи та немає перевищення гранично - допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах санітарно-захисної зони. Дозволені обсяги викидів пропонується встановити на рівні затверджених нормативів.

    З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до: Сумської обласної військової адміністрації:

    40000, майдан Незалежності, 2, Суми, тел.+38(0542)782785, е-mail: mail@sm.gov.ua

 

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря АТ «Укрексімбанк»

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»   (скорочене найменування АТ «Укрексімбанк» ) Філія  АТ «Укрексімбанк» у м. Сумах.

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - 00032112

Місце знаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адрес електронної пошти суб’єкта господарювання - 03150, м. Київ, вул. Антоновича,127, тел.. +38(0542)671311 , E-mail: contact@eximb.com.

Місце знаходження об’єкта/промислового майданчика - 40030 Сумська область м. Суми, пл. Незалежності, 1.

Мета отримання дозволу на викиди -  отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об’єкта третьої групи. Предметом діяльності філії  АТ «Укрексімбанк» у м. Сумах   є  інші види грошового посередництва.

Вид діяльності не відноситься до категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

На території філії  АТ «Укрексімбанк» у м. Сумах   встановлений дизель-генератор J110K (80 кВт) як джерело аварійного електроживлення.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об’єкта становить 0,021 т/рік, Обсяги викидів забруднюючих речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил) – 0,0005 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту)– 0,012 т/рік, оксид вуглецю – 0,004 т/рік, сірки діоксид -0,003 т/рік,  неметанові леткі органічні сполуки – 0,0011 т/рік, акролеїн – 0,0004 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не розроблялись.

Перевищення нормативів викидів відсутнє. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не проводилося (скорочення викидів не потребує).

Пропозиції щодо дозволених обсягів  викидів відповідають законодавству. В процесі роботи  підприємства дотримуються встановлені нормативи та немає перевищення гранично - допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах санітарно-захисної зони. Дозволені обсяги викидів пропонується встановити на рівні затверджених нормативів.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до: Сумської обласної державної адміністрації:

40000, майдан Незалежності, 2, Суми, тел.+38(0542)782785, е-mail: mail@sm.gov.ua

 

 

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Товариством з обмеженою відповідальністю «РІТЕЙЛ-С» (ТОВ «РІТЕЙЛ-С»)

 

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для проммайданчика Виробнича база ТОВ "Гуала Кложерс Технологія Україна"

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

     Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА» (ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА»).

     Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 35743082.

     Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 40007, м. Суми, вул. Лінійна,18. тел. +38 (066) 879 08 88, e-mail: obezkrovnyi@gualaclosures.ua.

     Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Виробнича база ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА», що розташована за адресою: - 40007, м. Суми, вул. Лінійна,17та18.

     Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого  об’єкта.

     Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля. Висновок з ОВД № 95-202383111032/1 від 24.01.2024 року.

     Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Товариство з обмеженою відповідальністю «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА»  спеціалізується з виробництва закупорювальної продукції для різних алкогольних напоїв, мінеральної води, пива, соку, олії, вина, тощо. Виробництво закупорювальної продукції розміщено на проммайданчику «Виробнича база (ВБ)». Виробнича потужність Виробничої бази становить відповідно  3225,476 тон кришек свинцевих та кришек алюмінієвих і 2954,0 тон корок, кришек, ковпачків та подібних засобів для закупорювання з пластмас на рік, що забезпечує технологічний зв`язок ,необхідний для належного функціонування різних галузей народного господарства, шляхом постачання закупорювальних виробів різної номенклатури, при забезпеченні належним чином сучасних технологічних процесів їх виготовлення.

     Відомості щодо видів та обсягів викидів: На об’єкті розміщено 67 стаціонарних джерел забруднення атмосфери, сумарний розрахунковий викид забруднюючих речовин яких становить 4243,064916954  т/рік, у тому числі (т/рік):

Натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична)

0,18

т/рік

Емульсол (склад:вода-97.6%,нітpит натpію-0.2% та інш.)

0,0029

т/рік

Оксид вуглецю

18,623

т/рік

Вуглецю діоксид

4050,392

т/рік

Метан

11,388

т/рік

Метали та їх сполуки

0,0058465

т/рік

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

7,6581

т/рік

Сполуки азоту

8,0379697

т/рік

Діоксид та інші сполуки сірки

0,546

т/рік

Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

42.79800076

т/рік

Акролеїн

0,0016

т/рік

Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат)

25,8598

т/рік

Етилацетат

44,096

т/рік

Кислота оцтова

0,1286

т/рік

Ксилол

27,942

т/рік

Стирол

0,07

т/рік

Толуол

5,313

т/рік

Фенол

0,016

т/рік

п-~Діоксибензол(гідрохінон)

0,005

т/рік

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)

0,0011

т/рік

      Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та  найкращих доступних технологій та методів керування не розроблялись  та не наводяться за їх відсутністю.

     Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: Перевищення граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства відсутні, тому заходи не розроблялись.

     Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Перевищення граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства відсутні, тому заходи щодо скорочення викидів не розроблялись.

     Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами надаються для джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування. Відповідно до обгрунтовуючих документів, пропозиціі щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами відповідають законодавству.

     Адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Сумська обласна державна адміністрація: 40030, м. Суми, пл. Незалежності, 2, тел.(0542) 78-27-85, e-mail: mail@sm.gov.ua.

     Строки подання зауважень та пропозицій: Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір.

 

 

 

 

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ "Центральна аптека"

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центральна аптека»

(скорочене найменування ТОВ «Центральна аптека»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 31499403

     Місце знаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адрес електронної пошти суб’єкта господарювання - вул.Троїцька 28/А, м. Суми, Сумський район, Сумська область. Тел.+38-050-907-48-38 , E-mail: stapteka@ukr.net.

     Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика - вул.Троїцька 28/А, м. Суми, Сумський район, Сумська область

     Мета отримання дозволу на викиди -  отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для новоствореного об’єкта третьої групи. Предметом діяльності ТОВ «Центральна аптека»  є  стоматологічна практика.

     Вид діяльності не відноситься до категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

     Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об’єкта становить 1,696 т/рік, викид парникових газів: оксид діазоту (N2O) – 0,003 т/рік, вуглецю діоксид (СО2) – 71,991 т/рік. Обсяги викидів забруднюючих речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил) – 0,198 т/рік, сполуки азоту – 0,069 т/рік, оксид вуглецю – 1,395 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки – 0,031 т/рік, метан – 0,003 т/рік.

     Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не розроблялись.

     Перевищення нормативів викидів відсутнє. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

     Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не проводилося (скорочення викидів не потребує).

     Пропозиції щодо дозволених обсягів  викидів відповідають законодавству. В процесі роботи  підприємства дотримуються встановлені нормативи та немає перевищення гранично - допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах санітарно-захисної зони. Дозволені обсяги викидів пропонується встановити на рівні затверджених нормативів.

     З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до: Сумської обласної державної адміністрації:

40000, майдан Незалежності, 2, Суми, тел.+38(0542)782785, е-mail: mail@sm.gov.ua

 

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об'єкта ТОВ "КППВ"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОТЕЛЬНЯ ПІВНІЧНОГО ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА» (скорочене найменування ТОВ «КППВ»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - 44360724

Місце знаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адрес електронної пошти суб’єкта господарювання - Сумська область, м. Суми, вул. Ковпака, 6. тел..+38(099) 1886758, e-mail: dermelev_k@snpo.ua

Місце знаходження об’єкта/ промислового майданчика - Сумська область, м. Суми, вул. Ковпака, 6.

Мета отримання дозволу на викиди -  отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта першої групи. Предметом діяльності ТОВ «КППВ» є виробництво та постачання теплової енергії і надання послуг з централізованого теплопостачання споживачам різних категорій в опалювальний період.

Законом України  «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII (зі змінами), діяльність ТОВ «КППВ» відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля за п. 2 – «теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше з використанням органічного палива …».

Об`єкт є існуючим, введений в експлуатацію в 1979 році (як котельня Північного промвузла Сумського машинобудівного виробничого об’єднання ім.. М. В. Фрунзе). Відповідно процедура ОВД щодо даного об’єкту не проводилася. На даний час планована діяльність відсутня, змін потужності, реконструкції, модернізації і розширення діяльності не відбувається.

Дозвіл на викиди отримується у зв’язку зі зміною суб’єкта господарювання. В 2022 році право власності на об’єкт отримало ТОВ «КППВ» шляхом придбання у АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – Інжиніринг» виробничого обладнання котельні.

Таким чином, вищезазначена діяльність ТОВ «КППВ» не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог та критеріїв Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

В котельні встановлено три водогрійних котла типу КВГМ-100 потужністю 116,3 МВт кожен та парового котла ДЕ-10/14 ГМ потужністю 7,0 МВт. Загальна теплова потужність котельні становить 356 МВт (306 Гкал/год). Основним паливом для котлів є природний газ, резервне паливо відсутне. Кількість виробленої  продукції (відпущена теплова енергія з колекторів) за останній рік становить 168470 Гкал/рік.

На проммайданчику  розташовані  споруди з технологічним та допоміжним обладнанням, призначеним для обслуговування та забезпечення технологічного процесу. Наявні  14 джерел викидів, з яких 11 – організованих (труба котельні, скидні свічі колекторів, скидні свічки котлів) та 3 джерела неорганізовані (ГРП, верстати майстерні, зварювальний пост).

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об’єкта становить 121,116 т/рік. 

Обсяги викидів забруднюючих речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил) – 0,003 т/рік, азоту діоксид – 76,074 т/рік, оксид вуглецю – 39,798 т/рік;  залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0005 т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,00014 т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксин мангану) – 0,00004 т/рік,  метан – 5,240 т/рік, фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) – 0,0003 т/рік, фтористий водень – 0,0001 т/рік,  кремнію діоксид аморфний – 0,00004  т/рік.

Загальний викид парникових газів: оксид діазоту (N2O) – 0,147 т/рік, вуглецю діоксид (СО2) – 87763,409 т/рік.

ТОВ «КППВ» відноситься до першої групи об’єктів залежно від ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря і має виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

На котельні передбачено заходи з впровадження найкращих доступних технологій для досягнення перспективних технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин:

 • заміна існуючих пальників на низькоемісійні струменево-нішеві (СНП) пальники на котлі КВГМ-100 №1;
 • встановлення стаціонарної системи газоаналізу для оптимізації процесу спалювання газу у топках котла КВГМ-100 №4;
 • модернізація системи автоматизації котла (САК) з заміною програмованого контролера КВГМ-100 №4.

Перевищення нормативів викидів відсутнє. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не проводилося (скорочення викидів не потребує).

Пропозиції щодо дозволених обсягів  викидів відповідають законодавству. В процесі роботи  підприємства дотримуються встановлені нормативи та немає перевищення гранично - допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах санітарно-захисної зони. Дозволені обсяги викидів пропонується затвердити на рівні фактичних значень з досягненням перспективних нормативів для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту та оксиду вуглецю до 31.12.2027р.

 Для джерела викиду №1 (димова труба котельні) дозволені обсяги викидів пропонується встановити на рівні фактичних значень, як для основних джерел викидів відповідно до наказу Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309. 

Для основного технологічного обладнання встановлюються технологічні нормативи відповідно до наказу Мінприроди України від 22.10.2008  №541.

Обсяги залпових викидів для джерел №№2-5 (скидні свічі газових колекторів), №№6-11 (скидні свічі котлів) встановлюються з відповідною періодичністю та величинами масових витрат в г/с.

Регулювання викидів від неорганізованих джерел №12 (ГРП), №13 (майстерні), №14 (зварювальний пост) здійснюється шляхом встановлення вимог. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до: Сумської обласної державної адміністрації:

40000, площа Незалежності, 2, Суми, тел.+38(0542)782785, е-mail: mail@sm.gov.ua

 

Інформація для ознайомлення

 

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ "Гуала Кложерс Технологія Україна"

 

 

 

 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

 

202383111032

 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

            Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

            1. Планова діяльність.                                                                                                                   
            Об’єктом планованої діяльності є продовження діяльності зі збільшенням обсягів виробництва закупорювальної продукції для різних алкогольних напоїв, мінеральної води, пива, соку, олії, вина, за рахунок збільшення завантаження технологічного обладнання за часом, з витратою ЛФМ понад 200т/рік на території існуючої Виробничої бази ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна» за адресою: 40007, м .Суми, вул. Лінійна, 17 та 18. Основною діяльністю підприємства ТОВ «Гуала Кложерс Україна» на промисловому майданчику по вул. Лінійна, 17 та 18, в м. Суми є виробництво легких металевих паковань, а саме, закупорювальної продукції для різних алкогольних напоїв, мінеральної води, пива, соку, олії, вина, тощо. Річний випуск видів коркувальної продукції Виробничої бази ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна»: кришки свинцеві; кришки алюмінієві діаметром більше 21 мм - 3225,476 т/рік; корки, кришки, ковпачки та подібні засоби для закупорювання, з пластмас - 2954,000 т/рік. В складі допоміжного господарства передбачається встановлення двох дизельгенераторів Milantractor S.p.A. ( Mitsubishi) і Aksa 1125АР та двох наземних ємностей для зберігання дизельного пального (обсягом 10м3 та 15м3) з метою забезпечення сталого технологічного процесу основного виробництва на випадок відсутності електроенергії.
            Виробнича потужність Виробничої бази ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна» забезпечує технологічний зв`язок, необхідний для належного функціонування різних галузей народного господарства, шляхом постачання закупорювальних виробів різної номенклатури, при забезпеченні належним чином сучасних технологічних процесів їх виготовлення. Основне та допоміжне виробництво відповідає середньому науково-технічному рівню оснащення з точки зору утворення викидів забруднюючих речовин та є сучасним устаткуванням, що забезпечує оптимально економний режим роботи, підвищує культуру виробництва, надійність безвідмовної роботи обладнання та зводить до мінімуму вплив на навколишнє середовище завдяки сучасному технологічному та пилогазоочисному устаткуванню.                                    
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності, потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо),
                                                                                                                      місце провадження планованої діяльності)     

            2. Суб’єкт господарювання.                                                                                                          
            ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА», код згідно з ЄДРПОУ 35743082, юридична адреса: 40007, м .Суми, вул. Лінійна, 18, тел:(0542)659-187, 659-188, місце провадження діяльності: 40007, м .Суми, вул. Лінійна, 17 та 18, тел:(0542) 659-187, 659-188, email: obezkrovnyi@gualaclosures.ua. Контактна особа – Заєць Володимир Володимирович, (0542)659-187.                                                                                                                                                        
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця
                                                                                                (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)   

            3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.                
            Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: Україна, 40030, м. Суми, Майдан Незалежності, 2, email: sumy.ovd@gmail.com. Контактна особа – Яценко Олена Анатоліївна, тел: (0542)70-09-51, (0542)70-09-55.                                                                                                                                                (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)     

            4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.    
                                                                      
 
           Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єкта першої групи, що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

            5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.      
           
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді). Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.     
            У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

            Громадські слухання (перші) відбудуться
26.12.2023 року о 10:00 в режимі відеоконференції за посиланням: https://meet.google.com/ubf-juru-rid  (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

            Громадські слухання (другі) відбудуться: не передбачено                                                                      
                                (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності.    
              Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: Україна, 40030, м. Суми, Майдан Незалежності, 2, email: sumy.ovd@gmail.com. Контактна особа – Яценко Олена Анатоліївна, тел: (0542)70-09-51, (0542)70-09-55.                                                  

                                    (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

               

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій.        
              Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: Україна, 40030, м. Суми, Майдан Незалежності, 2, email: sumy.ovd@gmail.com. Контактна особа – Яценко Олена Анатоліївна, тел: (0542)70-09-51, (0542)70-09-55.                                                  

                                    (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)       

                        Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності.
              Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 316 аркушах та додатки до звіту.         
                                      (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
 2. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.         
           1. ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА», 40007, м. Суми, вул. Лінійна, 17 та 18, з 21.11.2023 року з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00. Контактна особа – Безкровний Олексій Миколайович, тел: +38(066)8790888, email: obezkrovnyi@gualaclosures.ua.      

           2. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, м. Суми, вул. Британська, 21 поверх IV. З 21.11.2023 року за графіком роботи установи. Контактна особа: Кайда Олександр Юрійович, +38(0542)70-03-95                                                                                                                                        
              (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

 

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТОВ "АМУНГАШ"

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМУНГАШ» (ТОВ «АМУНГАШ»), ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 45351794, місцезнаходження суб’єкта господарювання: 40020, Сумська область, місто Суми, вулиця Ковпака, будинок 4, контактний номер телефону: Луговська Анна Олександрівна +38(050)177-46-16, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: amungash2023@gmail.com.

Мета отримання дозволу на викиди - визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР),які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу на викиди ЗР для існуючих об’єктів.

       Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" підлягає оцінці впливу на довкілля: діяльність ТОВ «АМУНГАШ», згідно з вимогами Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" планова діяльність не підлягають оцінці впливу на довкілля. 

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): на території цех фасування засобу протиобліднювального, що знаходиться за адресою: 40021, Сумська область, м. Суми, вул. Петропавлівська, 121, основним джерелом утворення забруднюючих речовин в атмосферу є ємність для зберігання засобу мийного для скла "Сяйво" (ТУ У 24.5-32555589-001:2007) та дві розливні машина РОЗМА 020 для 1 л та 4 л, що викидають в атмосферне повітря забруднюючі речовини.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: спирт етиловий 0,011429т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: для існуючого об'єкту не впроваджуються найкращі існуючі технології виробництва, які потребують надмірних витрат, а саме: технології найбільш ефективні з точки зору попередження, мінімізації або нейтралізації забруднюючих речовин, доступних будь-якому  суб'єкту господарювання, який має відповідний тип виробництва (устаткування).

Впровадження цих технологій передбачає підготовку робітників, методи роботи,  інструменти  контролю. Вартість використання таких технологій не повинна бути надмірною у порівнянні з природоохоронним результатом.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання та дотримання виконання природоохороних заходів щодо скорочення викидів викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляється.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: на підприємстві не існують джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устатку­вання, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпеч­них забруднюючих речовин.

У зв‘язку з цим «Пропозиції щодо дозволених обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які віднесені до основних джерел викиду» - не розробляється.

Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди та строки подання зауважень та пропозицій: з пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності даного підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього оголошення до Сумської обласної військової адміністрації за адресою: 40000, Сумська обл., м. Суми, майдан Незалежності, 2.

Лист

Оголошення

 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля щодо здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами на території промислового майданчику, що розташований за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Прикордонна, 1

 

 Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ "ТЕКІЛА ГОЛД"

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 1. 1. Планована діяльність

Планована діяльність Реконструкція автозаправного комплексу із дообладнанням газового модуля, що розташований по вул. Білопільський шлях, 32, м. Суми, Сумської області. Реконструкція автозаправного комплексу передбачає обладнання стаціонарного газозаправного модуля (ГЗМ). Проектом передбачається: встановлення стаціонарного газового модуля СЗГ-10 з наземним резервуаром ємністю 9,9м3 та паливо-роздавальною колонкою (ПРК) зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ). ГЗМ СЗГ-10 розрахований на 120 заправок на добу ЗВГ. Річна потреба ЗВГ складає 1400 м3/рік. На існуючій АЗС, площею 1,02 га, наявні чотири підземні резервуари об’ємом 25 м3 кожний для бензину та дизельного пального, операторська АЗС, навіс з ПРК рідкого моторного палива, очисні споруди дощових стоків, очисні споруди побутових стоків. Режим роботи АЗС - цілодобовий.

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 1. Суб’єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКІЛА ГОЛД» код згідно з ЄДРПОУ 40504261, юридична адреса: 58000, м. Чернівці, просп. Незалежності, 106, оф. 503В, тел.(0542) 700-671, місце провадження діяльності: Сумська обл., м. Суми, вул. Білопільський шлях, 32, Еmail:priem@f15.sumy.ua. Контактна особа - Куксов Олександр Миколайович, (0542)70-06-71

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, Еmail:sumy.ovd@gmail.com. Контактна особа: Яценко Олена Анатоліївна, (0542) 70-09-51, (0542) 70-09-55

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на початок виконання будівельних робіт (ст.37 «Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

 1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться

05.10.2023 року о 10:00 годині в режимі відеоконференції за посиланням: https://meet.google.com/bbq-drcr-raz

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться не передбачені

 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, Еmail:sumy.ovd@gmail.com. Контактна особа: Яценко Олена Анатоліївна, (0542) 70-09-51, (0542) 70-09-55

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, Еmail:sumy.ovd@gmail.com. Контактна особа: Яценко Олена Анатоліївна, (0542) 70-09-51, (0542) 70-09-55

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 103 аркушах та додатки до звіту.

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

 1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
 2. ТОВ «ТЕКІЛА ГОЛД»: Сумська обл., м. Суми, вул. Білопільський шлях, 32. З 8.09.2023 року з 9.00 до 16.30 шодено, окрім вихідних. Контактна особа: Бобошко Юрій Володимирович, +38(066) 063-22-32
 3. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради: м. Суми, вул. Британська, 21 поверх IV. З 8.09.2023 року за графіком роботи установи. Контактна особа: Кайда Олександр Юрійович, +38(0542)70-03-95

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

 

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ "АЛЬБІЛЕНД"

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 1. 1. Планована діяльність

Планована діяльність Реконструкція автозаправного комплексу із обладнанням газового модуля по пр. М. Лушпи, 6/2 в м. Суми. Реконструкція автозаправного комплексу передбачає обладнання стаціонарного газозаправного модуля (ГЗМ). Проектом передбачається: встановлення стаціонарного газового модуля СЗГ-10 з підземним резервуаром ємністю 9,9м3 та паливо-роздавальною колонкою (ПРК) зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ). ГЗМ СЗГ-10 розрахований на 120 заправок на добу ЗВГ. Річна потреба ЗВГ складає 1400 м3/рік. На існуючій АЗС, площею 0,23 га, наявні чотири підземні резервуари об’ємом 25 м3 кожний для бензину та дизельного пального, операторська АЗС, навіс з ПРК рідкого моторного палива, очисні споруди дощових стоків. Режим роботи АЗС - цілодобовий.

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 1. Суб’єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ««АЛЬБІЛЕНД» код згідно з ЄДРПОУ 40513480, юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Братів П’ятигорських, б. 2а, прим. 100, тел.(0542) 700-671, місце провадження діяльності: Сумська обл., м. Суми, пр. М. Лушпи, 6/2, Еmail:priem@f15.sumy.ua. Контактна особа - Куксов Олександр Миколайович, (0542)70-06-71

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, Еmail:sumy.ovd@gmail.com. Контактна особа: Яценко Олена Анатоліївна, (0542) 70-09-51, (0542) 70-09-55

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на початок виконання будівельних робіт (ст.37 «Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

 1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться

12.10.2023 року о 10:00 годині в режимі відеоконференції за посиланням: https://meet.google.com/wat-quer-pqt

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться не передбачені

 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, Еmail:sumy.ovd@gmail.com. Контактна особа: Яценко Олена Анатоліївна, (0542) 70-09-51, (0542) 70-09-55

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, Еmail:sumy.ovd@gmail.com. Контактна особа: Яценко Олена Анатоліївна, (0542) 70-09-51, (0542) 70-09-55

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 103 аркушах та додатки до звіту.

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

 1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
 2. ТОВ «АЛЬБІЛЕНД»: Сумська обл., м. Суми, пр. М. Лушпи, 6/2. З 8.09.2023 року з 9.00 до 16.30 шодено, окрім вихідних. Контактна особа: Дмитренко Володимир Степанович, +38(066) 775-67-28
 3. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради: м. Суми, вул. Британська, 21 поверх IV. З 8.09.2023 року за графіком роботи установи. Контактна особа: Кайда Олександр Юрійович, +38(0542)70-03-95

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Товариство з обмеженою відповідальністю "ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА"

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА" (ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна»)»

Код згідно з ЄДРПОУ: 35743082

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код громадянина-підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 40007, м .Суми, вул. Лінійна, 18. Тел:(0542) 659-187, 659-188.                                                                                      

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса, контактний номер телефону)
                       

Фактична адреса діяльності: 40007, м .Суми, вул. Лінійна, 17 та 18. Тел:(0542) 659-187, 659-188.                                                        
                                (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної контактний номер телефону)

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*
             Планована діяльність, її характеристика.

              Об’єктом планованої діяльності є продовження діяльності зі збільшенням обсягів виробництва закупорювальної продукції для різних алкогольних напоїв, мінеральної води, пива, соку, олії, вина, за рахунок збільшення завантаження технологічного обладнання за часом, з витратою ЛФМ понад 200т/рік на території існуючої Виробничої бази ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна» за адресою: 40007, м .Суми, вул. Лінійна, 17 та 18. Основною діяльністю підприємства ТОВ «Гуала Кложерс Україна» на промисловому майданчику по вул. Лінійна, 17 та 18, в м. Суми є виробництво легких металевих паковань, а саме, закупорювальної продукції для різних алкогольних напоїв, мінеральної води, пива, соку, олії, вина, тощо). Річний випуск видів коркувальної продукції Виробничої бази ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна»: кришки свинцеві; кришки алюмінієві діаметром більше 21 мм - 3225,476 т/рік; корки, кришки, ковпачки та подібні засоби для закупорювання, з пластмас - 2954,000 т/рік. В складі допоміжного господарства передбачається встановлення двох дизельгенераторів Milantractor S.p.A. ( Mitsubishi) і Aksa 1125АР та двох наземних ємностей для зберігання дизельного пального (обсягом 10м3 та 15м3) з метою забезпечення сталого технологічного процесу основного виробництва на випадок відсутності електроенергії.
             
  Виробнича потужність Виробничої бази ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна», яка забезпечує технологічний зв`язок, необхідний для належного функціонування різних галузей народного господарства, шляхом постачання закупорювальних виробів різної номенклатури, при забезпеченні належним чином сучасних технологічних процесів їх виготовлення. Основне та допоміжне виробництво відповідає середньому науково-технічному рівню оснащення з точки зору утворення викидів забруднюючих речовин та є сучасним устаткуванням, що забезпечує оптимально економний режим роботи, підвищує культуру виробництва, надійність безвідмовної роботи обладнання та зводить до мінімуму вплив на навколишнє середовище завдяки сучасному технологічному та пилогазоочисному устаткуванню.     
             
              Технічна альтернатива 1:    
                  Технічною альтернативою 1 передбачається з метою забезпечення сталого технологічного процесу на випадок відсутності електроенергії - два дизельгенератора Milantractor S.p.A. (Mitsubishi) потужністю 2000кВт та Aksa 1125АР потужністю 1125кВт. Для забезпечення дизельгенераторів пальним передбачено встановлення наземних ємностей для зберігання дизельного пального обсягом 10 м3 та 15м3. Допоміжне виробництво Виробничої бази ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна» має за метою забезпечення сталого технологічного процесу основного виробництва шляхом матеріально-технічного забезпечення технологічного устаткування та створенням належних умов праці виробничого персоналу.


            Технічна альтернатива 2:   
            Технічною альтернативою 1 передбачається з метою забезпечення сталого технологічного процесу на випадок відсутності електроенергії - два      дизельних генератора CUMMINS POWER C2250 D5 потужністю 2000(1600) кВт та Aksa АС-1100К потужністю 1100кВт. Для забезпечення дизельгенераторів пальним передбачено встановлення наземних ємностей для зберігання дизельного пального обсягом 10м3 та 15м3.                                                                                                            
            * Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.


 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи       
                  Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.        
   
             Планована діяльність розміщується на проммайданчику, що складається з двох ділянок, загальною площею 5.4248 га, що належить ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна» (5910136300:06:024:0001 (4.0258 га) - на правах постійного користування згідно Державного Акту від 01.01.0001 ЯМ 448122 від 04.11.2011 та 5910136300:06:024:0003 (1.3990 га) - на правах постійного користування згідно НВ-5910081322019          ) за адресою: 40007, м. Суми, вулиця Лінійна 17 та 18. Кадастрові номери ділянок: 5910136300:06:024:0001 (4.0258 га) - цільове призначення земельної ділянки: під розміщення виробничої бази; категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення та 5910136300:06:024:0003 (1.3990 га) - цільове призначення земельної ділянки: 11.02 - Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Проммайданчик територіальної альтернативи 1, що складається з двох суміжних ділянок, розміщується у східній частині міста Суми, не відноситься до історико-культурних зон, не межує з об’єктами природньо-заповідного фонду, Смарагдової мережі, тощо.  
              Місце провадження планованої діяльності забезпечує дотримання санітарних, пожежних, екологічних вимог, наявність автомобільних шляхів, що сприяє оптимальним логістичним умовах доставки на проммайданчик необхідних матеріалів (вхідної сировини) та вивезенню готової продукції.

              Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.      
              Територіальна альтернатива 2 не розглядалась, оскільки планована діяльність ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна» пов’язана технологічними і лінійними транспортними потоками з існуючим виробничим устаткуванням з виробництва закупорювальної продукції, розташованим на території ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна» за адресою: 40007, м. Суми, вулиця Лінійна 17 та 18.   
   
                
              4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності        
               Метою планованої діяльності ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна» є використання технічних та технологічних можливостей для збільшення сфери діяльності підприємства – виробництва закупорювальної продукції, із застосуванням сучасного ресурсозберігаючого технологічного обладнання. Вплив планованої діяльності на соціально-економічне середовище оцінюється як позитивний.

              5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
              Планована діяльність – продовження діяльності з виробництва легких металевих паковань, а саме, закупорювальної продукції для різних алкогольних напоїв, мінеральної води, пива, соку, олії, вина, тощо) зі збільшенням обсягів виробництва, за рахунок збільшення завантаження технологічного обладнання за часом, на території існуючої Виробничої бази ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна» за адресою: 40007, м .Суми, вул. Лінійна 17 та 18. В складі допоміжного господарства передбачається з метою забезпечення сталого технологічного процесу на випадок відсутності електроенергії встановлення двох Milantractor S.p.A. (Mitsubishi) потужністю 2000кВт та Aksa 1125АР потужністю 750кВт. Для забезпечення дизельгенераторів пальним передбачено встановлення наземних ємностей для зберігання дизельного пального обсягом 10м3 та 15м3. Річний випуск видів коркувальної продукції Виробничої бази ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна»: кришки свинцеві; кришки алюмінієві діаметром більше 21 мм - 3225,476 т/рік; корки, кришки, ковпачки та подібні засоби для закупорювання, з пластмас - 2954,000 т/рік. Фактична витрата лакофарбових матеріалів - 620 т/рік. Продуктивність фарбувального обладнання м2/год (Q=68 м2/год). Норма витрати лакофарбувального матеріалу г/м2 (р=107 г/м2). Кількість розчинника у лакофарбовому матеріалі з урахуванням розчинника, який йде на доведення до робочої густини (70%) (П=0,7). Режим роботи – 8640 год/рік (24 годин в день, 30 днів в місяць, 12 місяців у рік). Проммайданчик Виробничої бази ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна» у своєму складі має наступні основні підрозділи: виробничий корпус №1, виробничий корпус №2, інструментальний цех, резервна котельна на рідкому паливі та підземна ємність для дизпалива 14,9м3, лабораторія вакуумної установки, адміністративний корпус, їдальня, гараж/СТЗ, майданчик для паркування автомобілів, складські приміщення, ГРП, система зовнішніх та внутрішніх пожежних гідрантів, контрольно-пропускний пункт (прохідна).

Загальна схема технологічного циклу основного виробничого процесу виготовлення коркувальної продукції, який застосовується  на проммайданчику ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна» у прив`язці к основним підрозділам, полягає в додержанні наступної послідовності.

У виробничому корпусі №1 відбувається виготовлення алюмінієвого ковпачку та нанесення малюнку на нього. На дільниці лакування та фарбування гвинтового ковпачку знаходяться лінії офсетного друку. На лінії OMSO №1 є дві зони сушки та охолодження друку та дві зони сушки лаку за рахунок спалювання газу у теплогенераторах, де викиди продуктів спалювання об`єднано у один вентвикид з викидами при використанні ЛФМ. На лінії OMSO №2 є дві зони сушки та охолодження друку та дві зони сушки лаку за рахунок спалювання газу у теплогенераторах, де викиди продуктів спалювання об`єднано у один вентвикид з викидами ЛФМ. Також на дільниці встановлені три лінії офсетного друку та лакування Моntoli. Лінії Моntoli №№2,3,1 для сушки теж мають газові теплогенератори, викиди яких потрапляють у димоходи разом з викидами при використанні ЛФМ. Сім ліній офсетного друку та лакування «DGS» №№ 1-7, для генерації тепла використовують електрику, тому в атмосферу потрапляють викиди при використанні ЛФМ, при цьому викиди від ліній «DGS» №№4,5 об'єднані одне джерело. Лакування та трафаретний друк ковпачку відбувається на лінії для лакування бокової поверхні ковпачку та лінії трафаретного друку на боковій поверхні. Викиди при використанні ЛФМ від п’яти ліній лакування (№№1-5) об`єднані та організовано виводяться назовні. Викиди при використанні ЛФМ від трьох ліній лакування (№№6-8) та чотирьох ліній трафаретного друку (№№1-4) також об'єднані та організовано виводяться назовні. До цієї ж аспіраційної системи під`єднано викид при використанні ЛФМ від лінії тамподруку «Тоsh». У свою чергу, викиди від трьох ліній трафаретного друку (№№5-7) та однієї лінії лакування бокової поверхні №9 при використанні ЛФМ теж об`єднані та організовано виводяться назовні, а викиди при використанні ЛФМ від чотирьох ліній трафаретного друку (№№8,11) також об`єднані та організовано виводяться назовні. Також на дільниці встановлені три печі для сушки алюмінієвого ковпачку, які у якості генерації тепла для технологічного процесу мають теплогенератор. Викиди при використанні ЛФМ та продуктів спалювання газу надходять у атмосферу з одного димоходу. Для лакування алюмінієвого листа та нанесення малюнку, на дільниці працюють три виробничі лінії: лінія лакування алюмінієвого листа LTG 466, лінія друку (нанесення графічного малюнку), та лінія лакування і друку на алюмінієвих листах. При цьому, технологія робіт з лакування алюмінієвого листа та нанесення малюнку, з метою удосконалення та прискорення хімічних та фізичних процесів взаємодії лаку та алюмінієвої поверхні, передбачає систему допалу при високій температурі, яка забезпечується спалюванням газу у генераторі. З іншого боку, перед зоною охолодження ліній лакування та друку відбувається примусова аспірація відпрацьованої гарячої газоповітряної суміші з метою ефективного охолодження кінцевого матеріалу. Таким чином, викиди при використанні ЛФМ та продуктів спалювання газу надходять у атмосферу з кожного димоходу трьох виробничих ліній. Гаряча газоповітряна суміш потрапляє у атмосферу з 4-х вентустановок. Цифровий друк на ковпачку та металізація лакування поверхні відбувається на лінії «Тареmatic». Нанесені на обладнанні «Тареmatic» графічні зображення та лакові шари проходять процес сушки/полімерізації в ультрафіолеті. Сушильні камери обладнані двома вентиляційними системами, через які забруднюючі речовини при використанні ЛФМ надходять у атмосферу. У лабораторії друкарської підготовки встановлена проявочна установка RapiLine 95-3 лазерна фотоскладальна установка АGFА SelectSet Ауаntrа 30. Витяжки від обох установок об'єднані та виведені назовні. Також у виробничому корпусі №1 є кімната для підготовки фарби, яка обладнана витяжною вентиляцією. У кімнаті регулярно миють ємності з під фарби за допомогою етилацетату.     
          У виробничому корпусі №2 розташована дільниця термопластавтоматів (60 одиниць), що обладнана загальнообмінною вентиляцією, через яку забруднюючі речовини потрапляють у атмосферне повітря.
Також у другому корпусі є дільниця екструзії, на якій виробляють ПЕТ плівку для ковпачків та інших коркувальних засобів. Дільниця обладнана витяжною системою, через яку забруднюючі речовини потрапляють у атмосферне повітря. У виробничому корпусі №2 додатково встановлено лінії лакування OMSO №1 та OMSO №2 та лінія спрей-лакування №1. Всі ці три лінії (лінія спрей-лакування №1 та лінії OMSO №1 та OMSO №2) призначені для нанесення лакофарбового покриття на вироби (ковпачок) і організовані за аналогічною технологічною схемою. Нанесення відбувається шляхом механічного розпилення (спрей-розпилення) лакофарбового матеріалу на обертовий виріб (ковпачок) в середині фарбувальної кабіни. Випаровування розчинника лакофарбового матеріалу та надлишковий аерозоль фарби (лаку), який не покрив вироби в середині кабіни, видаляється вентиляційною системою назовні кабіни і далі через повітровід викидається в атмосферне повітря. Для очищення вентиляційного повітря від лакофарбового аерозолю кабіна обладнана гідрофільтруючим пристроєм уловлювання забруднюючих речовин, який працює за принципом «водяне дзеркало». Вентиляційний потік контактує з безперервним потоком рідини (води) з розвинутою активною поверхнею (водяне дзеркало), ця поверхня постійно оновлюється за рахунок рециркуляції води. На поверхні цього водяного потоку осаджується частина лакофарбового аерозолю. Викид в атмосферу не уловленого аерозолю та парів розчинників після контакту з гідрофільтруючим пристроєм здійснюється через вентиляційний канал, який є продовженням вентиляційної системи фарбувальної кабіни. За таким принципом організована робота всіх трьох фарбувальних кабін. Джерела викидів організовані: №31 (лінія спрей-лакування №1), №55 (лінія OMSO №1) та № 60 (лінія OMSO №2). Забруднюючі речовини, що викидаються в атмосферу, визначаються складом вихідного лакофарбового матеріалу (ЛФМ). Після нанесення покриття, вироби направляються до зони сушки. На лінії спрей-лакування №1 встановлено газовий теплогенератор, викиди якого потрапляють у димоход разом з викидами при використанні ЛФМ. Лінії OMSO №1 та №2 опалюються електрикою, забруднюючі речовини, що викидаються в атмосферу, визначаються складом ЛФМ.    
          Допоміжне виробництво Виробничої бази - має за метою забезпечення сталого технологічного процесу основного виробництва шляхом матеріально-технічного забезпечення технологічного устаткування та створенням належних умов праці  виробничого персоналу.

Теплозабезпечення: для опалення виробничих приміщень виробничого корпусу №1, на підприємстві облаштовані топочні з трьома модульними котлами Wessex МоduMax 254/762, кожний з котрих обладнаний окремою трубою, через яку продукти згоряння природного газу потрапляють у атмосферне повітря. Для опалення виробничих приміщень виробничого корпусу №2 у котельній корпусу встановлено два модулі Wessex МоduMax 220/660, кожний з яких обладнаний окремою трубою, через яку продукти згоряння природного газу потрапляють у атмосферне повітря. Для опалення виробничого приміщення інструментального цеху обладнано топочну, в якій розташовані два підлогові газові котли Богдан - 50. Кожний котел підключено до окремої труби, через яку продукти згоряння природного газу потрапляють у атмосферне повітря. Для резервної генерації тепла на підприємстві облаштовано окрему резервну котельню, яка працює на дизельному паливі. В котельні встановлені 2 котли Buderus GE615. Кожен котел має окрему димову трубу. Для забезпечення процесів газопостачання та газорозподілу призначений ГРП, обладнаний дефлектором викиду.                   
           
Інструментальний цех: відбувається обробка металу, металевих виробів, виготовлення різноманітного інструменту для забезпечення безаварійного, високопродуктивного виробництва. В приміщенні цеху обладнано зварювальний пост, та дільницю термічної обробки металу з використанням електричних печей КАNTHL та TermoLab. Зварювальний пост та дільниця термічної обробки об'єднані однією аспіраційною системою, через яку гаряче повітря від електричних печей та забруднюючі речовини, що утворюються при закалюванні металевих деталей у масляній ванні та зварюванні металів потрапляють у атмосферне повітря. Крім того, приміщення обладнано витяжною системою для видалення пилу. На відкритому повітрі біля інструментального цеху розташоване місце для газорізання металу.

Корпус №1: виробництво стисненого повітря для технологічних потреб відбувається у компресорному відділенні, дві витяжки з якого обладнано вентиляторами.

Корпус №2: механічна дільниця, яка розташована у виробничому корпусі №2 є складовою частиною інструментального цеху.

Шліфувальні верстати ЗУ12-АФ11 та Рlanomat НР обладнані окремими аспіраційними системами, через які забруднюючи речовини потрапляють у атмосферне повітря. Поряд з механічною дільницею розташовані ванни для очистки прес форм. Перша ванна ультразвукова, друга барботажна та у третій ванні відбувається фінішна чистка за допомогою 5% розчину гідроокису натрію.

Лабораторія вакуумної установки: у лабораторії вакуумної установки розташована ванна з водяним п'ятивідсотковим розчином гідрооксиду натрію, який використовують для відмивання деталей та частин устаткування дільниці металізації під вакуумом. Над ванною встановлений витяжний зонт, що є частиною аспіраційної системи, за допомогою якої пари гідроокису натрію потрапляють у атмосферне повітря.

 Їдальня: поверхня для електросмаження та електропекарське обладнання при роботі приводять до утворення забруднюючих речовин, які потрапляють у атмосферне повітря.


 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами

            щодо технічної альтернативи 1      
                Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачені Земельним кодексом України, Водним кодексом України, Законами України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про управління відходами», "Про тваринний світ", «Про рослинний світ», ДСП-173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів", Наказом Мінприроди №309 від 27.06.2006 р. «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», а також іншими нормативно-правовими актами у галузі навколишнього середовища.   
                                                                      
            щодо технічної альтернативи 2       
            Аналогічно технічній альтернативі 1.


            щодо територіальної альтернативи 1         
           
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачені Земельним кодексом України, Водним кодексом України, Законами України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», ДСП-173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів", а також іншими нормативно-правовими актами у галузі навколишнього середовища. Планувальні обмеження – в межах земельної ділянки згідно документів на землекористування  

            щодо територіальної альтернативи 2         
            Територіальна альтернатива 2 не розглядалась.      

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами щодо технічної альтернативи 1
                 Здійснення планованої діяльності передбачається на території діючого підприємства з використанням існуючих інженерних мереж: водопостачання здійснюється від централізованої системи водопостачання, водовідведення – до централізованої системи водовідведення, електропостачання від існуючих ТП. Планується використання існуючих доріг і територій з твердим покриттям, в т.ч. для відстоювання автотранспорту, дотримання правил збирання та тимчасового зберігання відходів; дотримання правил експлуатації автомобільної техніки. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні та інші вишукування виконуються у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період реалізації планованої діяльності повинні забезпечувати раціональне використання земель, води, повинні бути передбачені охоронні, та захисні заходи.      

щодо технічної альтернативи 2       
           
Аналогічно технічній альтернативі 1.


            щодо територіальної альтернативи 1         
            - використання наявної транспортної інфраструктури, включаючи внутрішні і зовнішні проїзні шляхи, а також планування та озеленення території виробничої бази ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна»; 
            - використання існуючих зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж водопостачання, каналізації та енергопостачання.

            щодо територіальної альтернативи 2         
            Територіальна альтернатива 2 не розглядалась.      

            8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля          
            щодо технічної альтернативи 1      
           
сфери впливу – навколишнє природне і соціальне середовища. Соціальне середовище в частині персоналу, зайнятого на об’єкті планованої діяльності, а також населення, що проживає в районі розміщення об’єкта планованої діяльності. Компоненти навколишнього природнього середовища можливого впливу – повітряне, водне та ґрунтове середовища. Види можливого впливу: механічний вплив, фізичний(акустичний) вплив, хімічний вплив. Фізичний акустичний вплив відбуватиметься внаслідок роботи технологічного, вентиляційного устаткування, двигунів автотранспортної техніки, задіяної на постачанні сировини та вивезенні продукції. Механічний вплив на ґрунтове середовище не відбуватиметься, внаслідок того що підприємство не планує реконструкцію, внаслідок якої можливе порушення верхніх шарів ґрунту в процесі улаштування фундаментів, а встановлення дизельгенераторів Mitsubishi і Aksa та ємностей палива не потребує влаштування фундаментів.           
            Хімічний вплив на атмосферу, водне середовище та грунт відбуватиметься за рахунок присутності хімічних елементів у складі викидів забруднюючих речовин, стічних водах та відходах. Джерелами хімічного впливу є:         
            - технологічні процеси виробництва, а саме
джерелами потенційного впливу на повітряне середовище в частині планованої діяльності є: офсетні машини ОМСО №№1,2;офсетні машини Montoli №№1-3; офсетні машини DGS №№ 1-7; машини лакування №№ 1-9; лінія тамподруку «TOSH»; трафаретні машини №№ 1-11; печі сушки ковпачків; системи допалу парів фарби та лаку ECO-TNV №№1-3; лінія «TAPEMATIC»; лінія спрей лакування №1; лінії спрей лакування ОМСО №№1,2. В процесі діяльності технологічного обладнання та допоміжного господарства Виробничої бази ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна» передбачено 67 джерел викидів: 66 – організованих (в їх числі - 4 організованих джерела викидів, передбачених при встановленні двох дизельгенераторів та двох ємностей для зберігання дизельного пального) та 1 - неорганізоване, від яких у атмосферне повітря потрапляють наступні забруднюючі речовини: натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична), емульсол (склад: вода-97.6%,нітpит натpію-0.2% та інш.), оксид вуглецю, вуглецю діоксид (парниковий газ), метан, метали та їх сполуки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, сполуки азоту, діоксид та інші сполуки сірки, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС), акролеїн, бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат), етилацетат, кислота оцтова, ксилол, стирол, толуол, фенол, п-~діоксибензол(гідрохінон), фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор);
            - стічні води, які утворюються за рахунок: життєдіяльності персоналу, задіяного у виробничому процесі, внаслідок чого утворюються господарсько-побутові стічні води; атмосферних опадів (дощові і талі води).
            - відходи, які утворюються за рахунок:        
            на різних стадіях основного виробництва утворюються наступні відходи (відходи алюмінію; дерев’яні піддони; використані поліетиленові мішки та плівка поліетиленова з-під сировини; залишки спіненого поліетилену; металева тара з-під фарби, лаку, розчинників; відходи рідкі водяні, які містять фарбу; папір та картон пакувальний зіпсований; матеріали обтиральні використані; брухту та відходів сплавів мідно-цинкових (латуні); сполуки натрію зіпсовані; відходи вольфрамові; обрізки хромові); у процесі поточного обслуговування технологічного обладнання утворюються наступні відходи (відходи масел гідравлічних; огарки електродів; відпрацьовані абразивні та відрізні круги; ошурка та стружка токарна металів чорних; шлам, що утворюється під час шліфування, брухт чорних металів; батарейки зіпсовані або відпрацьовані; відпрацьовані рідини мастильно-охолоджувальні); від процесу обслуговування транспортних засобів утворюються відходи (відпрацьовані акумулятори, шини, масла, фільтри та накладки гальмівні); освітлення приміщень та території підприємства здійснюється за допомогою люмінесцентних ламп та світлодіодних ламп (при цьому утворюються відпрацьовані люмінесцентні лампи та світлодіодні лампи); при прибиранні приміщень та території підприємства утворюються тверді побутові відходи; виробничі стічні води, які створюються в результаті технологічного процесу; життєдіяльності персоналу, задіяного у виробничому процесі, внаслідок чого створюються тверді побутові відходи.
           
ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА» проводить інвентаризацію промислових відходів та складаються звіти за формою: №-ТП(водогосп) річна, №2-ТП (повітря) річна, 1-екологічні витрати (річна), №1-ВТ(відходи) річна, квартальний звіт про стан поводження господарської діяльності у сфері поводження з відпрацьованими мастилами(оливами) та бухгалтерська звітність на вироблену продукцію, послуги та іншу діяльність; складаються реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, ведуться журнали первинного обліку промислових відходів.     

            щодо технічної альтернативи 2      
           
Сфера, джерела і види можливого впливу на довкілля аналогічні наведеним до технічної альтернативи 1.            
           

            щодо територіальної альтернативи 1

            сфери впливу – навколишнє природне, техногенне і соціальне середовища в частині населення, що може проживати в зоні впливу об’єкта планованої діяльності. Джерела і види можливого впливу на довкілля аналогічні наведеним у технічній альтернативі 1.         
            Компоненти навколишнього середовища можливого впливу:
           
клімат і мікроклімат: об’єкт планованої діяльності не здійснюватиме викид у атмосферне повітря інертних газів. В результаті провадження планованої діяльності зміни клімату та мікроклімату в районі розміщення даного об’єкту не очікується;    
           
повітряне середовище: максимальні очікувані концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на межі санітарно-захисної зони в межах гранично-допустимих концентрацій, встановлених для населених місць. Метеорологічні умови в місці розташування об’єкта планованої діяльності сприяють розсіюванню забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Виникнення надмірних концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери внаслідок несприятливих метеорологічних умов не передбачається;        
            водне середовище: шкідливих впливів за умови штатної ситуації не
передбачається, виробничі стічні води, які створюються в результаті технологічного процесу передаються згідно відповідного договору організаціям, які мають право на поводження з такими відходами. Питна вода постачатиметься згідно відповідного договору;
           
земельні ресурси, ґрунтове середовище: об’єкт планованої діяльності облаштований внутрішніми шляхами для проїзду автотранспорту з твердим покриттям, які забезпечують захист ґрунтового середовища від забруднення, ємності для зберігання палива розміщуються на окремих огороджених майданчиках з твердим покриттям з метою запобігання розливу палива у разі аварійної розгерметизації ємностей, стічні води атмосферного походження відводяться існуючою системою дощової каналізації до міської каналізаційної мережі;

            поводження з відходами: небезпечні відходи згідно відповідних укладених договорів передаються організаціям, які мають право на поводження з такими відходами; тверді побутові відходи вивозяться на полігон твердих побутових відходів м. Суми;
            рослинний і тваринний світи, заповідні об’єкти, об’єкти культурної спадщини, пам’ятки археології: об’єкт планованої діяльності розміщується на території виробничого призначення, знаходиться поза межами об’єктів культурної спадщини, пам’яток археології, об’єктів природньо-заповідного фонду та територій, перспективних для заповідання. Впливу на рослинний і тваринний світ не відбуватиметься;
            навколишнє соціальне середовище (населення): максимальні очікувані рівні забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони не перевищуватимуть затверджених граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі, встановлених для населених пунктів. Рівень звуку на межі санітарно-захисної зони не перевищуватиме 55дБА вдень та 45 дБА вночі згідно вимог ДСП №173;

            навколишнє техногенне середовище: на житлово-цивільні, промислові об’єкти та інші елементи техногенного середовища планована діяльність не впливає, за умови дотримання передбачених обмежень та правил експлуатації; об’єкти навколишнього техногенного середовища не мають негативного впливу на запроектовану діяльність.    
 

            щодо територіальної альтернативи 2         
            Територіальна альтернатива 2 не розглядалась, тому сфера, джерела і види можливого впливу на довкілля не наводяться.         

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")
            
  Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст.3 ч.3, Закону України « Про оцінку впливу на довкілля»:     
              п. 11.7 -
  установки для поверхневої обробки речовин, предметів або продуктів з використанням органічних розчинників, зокрема для оздоблення, друку, покриття, знежирювання, гідроізолювання, калібрування, фарбування, очищення або насичування з витратою понад 150 кілограмів на годину або понад 200 тонн на рік;           
              п. 4.2 -
  поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.          

              10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав):
              Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.        

             
  11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
              Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності ст. 6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" №2059-VІІІ від 23 травня 2017 року.
 2. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
            Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:          
            підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;    
            проведення громадського обговорення планованої діяльності;          
            аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;         надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;          
            врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 
            У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.     
            Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.          
            Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
            На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

           

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля

Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля       
            Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.      
            Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
            У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

           

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства про провадження даної планованої діяльності буде:  
                                                Висновок з оцінки впливу на довкілля                                                             
                                 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається

    Департаментом захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації   
                                                (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)        
 

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: уповноваженого територіального органу – Департаменту захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. Адреса: Україна, 40030, м. Суми, Майдан Незалежності, 2, email: sumy.ovd@gmail.com, тел: (0542)70-09-51, (0542)70-09-55. Контактна особа – Яценко Олена Анатоліївна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                   (найменування уповноваженого органу, - поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТОВ "АРТМОТОР"

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТМОТОР» (ТОВ «АРТМОТОР»), ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 35540470, місцезнаходження суб’єкта господарювання: 40009, Сумська область, м. Суми, вул. Білопільський Шлях, 26, контактний номер телефону: Микола Чернуха 095-781-57-95, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: Mykola.Chernukha@artmotor.toyota.ua.

Мета отримання дозволу на викиди - визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР),які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу на викиди ЗР для існуючих об’єктів.

       Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" підлягає оцінці впливу на довкілля: діяльність ТОВ «АРТМОТОР», згідно з вимогами Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" планова діяльність не підлягають оцінці впливу на довкілля. 

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): на території майданчику, що знаходиться за адресою: 40009, Сумська область, м. Суми, вул. Білопільський Шлях, 26, здійснюється торгівля автомобілями, легковими автотранспортними засобами  та технічне  обслуговування автотранспортних засобів. Основними джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферу є два котла твердопаливних, зварювальний пост, заточний станок, майданчик зберігання ємностей з відпрацьованим мастилом, пост мийки автомобілів, пост для миття форсунок, майданчик стоянки автотранспорту, приміщення техобслуговування з боксами ремонту на 7 автомобілів, салон (демонстраційна зала) на 7 автомобілів, дизельгенератор, мийка Кёрхер (на дизельному паливі), що викидають в атмосферне повітря забруднюючі речовини.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична) 0,0105 т/рік, вуглецю оксид 0,296428 т/рік, діоксид вуглецю 29,87249 т/рік, метан 0,001541245 т/рік, заліза оксид**(в переpахунку на залізо) 5,05Е-5 т/рік, хром шестивалентний (в переpахунку на триокис хрому) 5,8Е-5 т/рік, марганець та його з'єднання (в переpахунку на діоксид марганцю) 3,5Е-6 т/рік, суспендовані частинки, недиференційовані за складом 0,071378 т/рік, пил абразивно-металевий 0,00155 т/рік, азоту діоксид 0,162253 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) 0,001230249 т/рік, ангідрид сірчистий 0,037499 т/рік, масло мінеральне нафтове(веретенне,машинне,циліндров.та інш.) 9,01Е-6 т/рік, вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 0,048755 т/рік, суміш кубових залишків тетрафторетилену 0,01384 т/рік, бенз(а)пірен ( мкг/100м3) 3,47Е-7 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: для існуючого об'єкту не впроваджуються найкращі існуючі технології виробництва, які потребують надмірних витрат, а саме: технології найбільш ефективні з точки зору попередження, мінімізації або нейтралізації забруднюючих речовин, доступних будь-якому  суб'єкту господарювання, який має відповідний тип виробництва (устаткування).

Впровадження цих технологій передбачає підготовку робітників, методи роботи,  інструменти  контролю. Вартість використання таких технологій не повинна бути надмірною у порівнянні з природоохоронним результатом.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання та дотримання виконання природоохороних заходів щодо скорочення викидів винонанно відповідно до «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців», затвердженої наказом Мінприроди України від 09.03.2006 №108, який зареєстровано в Мін’юсті України 29.03.2006 за №341/122159 (із змінами).

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: на підприємстві не існують джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устатку­вання, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпеч­них забруднюючих речовин.

У зв‘язку з цим «Пропозиції щодо дозволених обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які віднесені до основних джерел викиду» - не розробляється.

Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди та строки подання зауважень та пропозицій: з пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності даного підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього оголошення до Сумської обласної військової адміністрації за адресою: 40000, Сумська обл., м. Суми, майдан Незалежності, 2.

 

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (Виробничий підрозділ вокзал станції Суми філії «Вокзальна компанія» акціонерного товариства «Українська залізниця») (скорочене найменування АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - 40075815

Місце знаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адрес електронної пошти суб’єкта господарювання – м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5, тел..+38(066)3886805, e-mail: pz_vkvokssekr@lotus.pz.uz.gov.ua

Місцезнаходження об’єкта/ промислового майданчика - Сумська область, м. Суми, вул. Привокзальна, 1.

Мета отримання дозволу на викиди -  отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта. Предметом діяльності АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» є допоміжне обслуговування наземного транспорту.

Законом України  «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII (зі змінами), діяльність АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» не підлягає під процедуру оцінки впливу на довкілля.

На території АТ в технічному приміщенні встановлений дизель-генератор PG70R (56 кВт), як джерело аварійного електроживлення. Планована кількість електричної енергії становить 584 кВт·год/рік.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об’єкта становить 0,586 т/рік. Обсяги викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид – 0,331 т/рік, оксид вуглецю – 0,115 т/рік;  сірки діоксид – 0,092 т/рік,  неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,032 т/рік, акролеїн – 0,003 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,013 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не розроблялись.

Перевищення нормативів викидів відсутнє. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не проводилося (скорочення викидів не потребує).

Пропозиції щодо дозволених обсягів  викидів відповідають законодавству. В процесі роботи  підприємства дотримуються встановлені нормативи та немає перевищення гранично - допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах санітарно-захисної зони. Дозволені обсяги викидів пропонується встановити на рівні затверджених нормативів.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до: Сумської обласної державної адміністрації:

40000, майдан Незалежності, 2, Суми, тел.+38(0542)782785, е-mail: mail@sm.gov.ua

 

 

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ "ЛІТОН ОІЛ"

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІТОН ОІЛ» (ТОВ «ЛІТОН ОІЛ»)

Код єДРПОУ: Адреса: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, пр. Перемоги, будинок 62, кімната 207, телефон: +38(0542) 700-673, е-mail: o.moldovan@f15.sumy.ua

має намір отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря по нижчепереліченим об’єктам:

 • Мета отримання дозволів на викиди: отримання дозволів на викиди для існуючих об'єктів в зв’язку зі зміною назви суб’єкта господарювання.
 • Діяльність нижчеперелічених об’єктів оцінці впливу на довкілля не підлягає, так як відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», його дія не поширюється на суб’єкти господарювання, технологічне обладнання яких введено в експлуатацію до набрання чинності цього Закону.
 • Об’єкти ТОВ «ЛІТОН ОІЛ» відноситься до третьої групи та не потребують постановки на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні розроблятися заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.
 • Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин відповідають чинному законодавству.

Режим роботи об’єктів ТОВ «ЛІТОН ОІЛ» - 24 години на добу, 365 днів на рік.

Місцезнаходження об’єктів ТОВ «ЛІТОН ОІЛ»:

АЗС №2, 40009, Сумська область, м. Суми, Білопільський шлях, 7.

Основна виробнича діяльність об’єкта – приймання нафтопродуктів з автоцистерн, зберігання в підземних резервуарах та заправка автотранспорту нафтопродуктами. До допоміжних виробництв відноситься дизель-генератор FG Wilson LH-30. Постачання палива на об’єкт передбачається автотранспортом.

До складу АЗС №2 входить: операторська; резервуари підземні горизонтальні сталеві РГС-25 - 4 од.; дві паливні колонки фірми «Global-Star» типу С44-44-U.

 • Обсяги викидів по АЗС №2 складають (т/рік): неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,44022394, діоксид азоту - 0,0734, оксид вуглецю - 0,00293, сірки діоксид - 0,000172, та суспендовані частинки недиференційовані за складом - 0,000172, вуглецю діоксиду - 5,42. Заходи щодо скорочення викидів на проммайданчику АЗС № 2 не передбачені.

АЗС №3, 40035, Сумська область, м. Суми, вул. Героїв Крут, 13.

Основна виробнича діяльність об’єкта – приймання нафтопродуктів з автоцистерн, зберігання в підземних резервуарах та заправка автотранспорту нафтопродуктами. До допоміжних виробництв відноситься дизель-генератор Kraft&Dele KD 154. Постачання палива на об’єкт передбачається автотранспортом.

До складу АЗС №3 входить: операторська; резервуари підземні горизонтальні сталеві РГС-20 – 4 од.; колонка паливороздавальна Tokheіm типу Quantium 510.

Обсяги викидів забруднюючих речовин по АЗС №3 складають (т/рік): неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,23192172, діоксид азоту – 0,0504, оксид вуглецю – 0,00202, сірки діоксид – 0,000118, суспендовані частинки недиференційовані за складом –  0,000118 та  вуглецю діоксиду – 3,72. Заходи щодо скорочення викидів на проммайданчику АЗС №3 не передбачені. 

АЗС №34, 40007, Сумська область, м. Суми, вул. Харківська, 118.

Основна виробнича діяльність об’єкта - приймання нафтопродуктів з автоцистерн, зберігання в підземних резервуарах та заправка автотранспорту нафтопродуктами. До допоміжних виробництв відноситься бензогенератор Genergy Cervascan. Постачання палива на об’єкт передбачається автотранспортом.

До складу АЗС №34 входить: операторська; резервуари підземні горизонтальні сталеві РГС-25 – 4 од.; чотири одно продуктові паливні колонки на 2 роздавальних кра-ни кожна (модель S-MPD Salzkotten – продуктивністю 40 л/хв. (на бензини), та 65л/хв. (на дизпаливо), Німеччина.

Обсяги викидів забруднюючих речовин по АЗС №34 складають (т/рік): неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,34582316, діоксид азоту – 0,0217, оксид вуглецю – 0,000868, сірки діоксид – 0,0000496, та вуглецю діоксиду – 1,53. Заходи щодо скорочення викидів на проммайданчику АЗС №34 не передбачені.

АЗС №35, 40009, Сумська область, м. Суми, вул. Білопільський шлях, 32.

Основна виробнича діяльність об’єкта – приймання нафтопродуктів з автоцистерн, зберігання в підземних резервуарах та заправка автотранспорту нафтопродуктами. До допоміжних виробництв відноситься дизель-генератор PEZAL PDE 14000 EA-EA3. Постачання палива на об’єкт передбачається автотранспортом.

До складу АЗС №35 входить: операторська; резервуари підземні горизонтальні сталеві РГС-25 – 4 од.; чотири одно продуктові паливні колонки на 2 роздавальних кра-ни кожна (модель S-MPD Salzkotten – продуктивністю 40 л/хв. (на бензини), та 65л/хв. (на дизпаливо), Німеччина.

Обсяги викидів забруднюючих речовин по АЗС №35 складають (т/рік): неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,30142567, діоксид азоту – 0,023, оксид вуглецю – 0,000922, сірки діоксид – 0,0000541, суспендовані частинки недиференційовані за складом –  0,0000541 та вуглецю діоксиду – 1,7. Заходи щодо скорочення викидів на проммайданчику АЗС №35 не передбачені.

АЗС №38, 40002, Сумська область, м. Суми, вул. Роменська, 100.

Основна виробнича діяльність об’єкта - приймання нафтопродуктів з автоцистерн, зберігання в підземних резервуарах та заправка автотранспорту нафтопродуктами. До допоміжних виробництв відноситься бензогенератор Genergy Cervascan. Постачання палива на об’єкт передбачається автотранспортом.

До складу АЗС №38 входить: операторська; резервуари підземні горизонтальні сталеві РГС-25 – 4 од.; чотири одно продуктові паливні колонки на 2 роздавальних крани кожна (модель S-MPD Salzkotten – продуктивністю 40 л/хв, Німеччина.

Обсяги викидів забруднюючих речовин по АЗС №38 складають (т/рік): неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,27367, діоксид азоту – 0,0217, оксид вуглецю – 0,000868, сірки діоксид – 0,0000496, та вуглецю діоксиду – 1,53. Заходи щодо скорочення викидів на проммайданчику АЗС №38 не передбачені.

АЗС №40, 40034, Сумська область, м. Суми, проспект Лушпи, 6/2.

Основна виробнича діяльність об’єкта - приймання нафтопродуктів з автоцистерн, зберігання в підземних резервуарах та заправка автотранспорту нафтопродуктами. До допоміжних виробництв відноситься дизель-генератор FG WILSON LH-30. Постачання палива на об’єкт передбачається автотранспортом.

До складу АЗС №40 входить: операторська; резервуари підземні горизонтальні сталеві РГС-25 – 4 од.; три двох продуктові паливні колонки на 4 роздавальних крани кожна (модель S-MPD Salzkotten – продуктивністю 40 л/хв.), 2000 р.в., Німеччина.

Обсяги викидів по АЗС №40 складають (т/рік): неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,52990279, діоксид азоту - 0,0504, оксид вуглецю - 0,00202, сірки діоксид - 0,000118, та суспендовані частинки недиференційовані за складом - 0,000118, вуглецю діоксиду - 3,72. Заходи щодо скорочення викидів на проммайданчику АЗС № 40 не передбачені.

АЗС №41, 40016, Сумська область м. Суми, вул. Прокоф’єва, б/н.

Основна виробнича діяльність об’єкта – приймання нафтопродуктів з автоцистерн, зберігання в підземних резервуарах та заправка автотранспорту нафтопродуктами. До допоміжних виробництв відноситься дизель-генератор FG WILSON LH-30. Постачання палива на об’єкт передбачається автотранспортом.

До складу АЗС №41 входить: операторська; резервуари підземні горизонтальні сталеві РГС-25 – 4 од.; чотири паливо роздавальні колонки на 4 роздавальних крани кожна, модель S-MPD Salzkotten потужністю 2,4м3/хв на бензини, 2000 р.в., Німеччина, 3,9м3/хв на дизпаливо, 2003 р. в., Німеччина.

Обсяги викидів по АЗС №41 складають (т/рік): неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,58098363, діоксид азоту – 0,202, оксид вуглецю – 0,00808, сірки діоксид – 0,000474, та суспендовані частинки недиференційовані за складом – 0,000474, вуглецю діоксиду – 14,9. Заходи щодо скорочення викидів на проммайданчику АЗС № 41 не передбачені.

АЗС №42, 40020, Сумська область, м. Суми, просп. Курський, 28.

Основна виробнича діяльність об’єкта – приймання нафтопродуктів з автоцистерн, зберігання в підземних резервуарах та заправка автотранспорту нафтопродуктами. До допоміжних виробництв відноситься бензогенератор Genergy Cervascan. Постачання палива на об’єкт передбачається автотранспортом.

До складу АЗС №42 входить: операторська; резервуари підземні горизонтальні двосекційні РГС-30 – 2 од.; дві паливо роздавальні колонки Scheidt & Bachmann типу MZ 6104 Н-U, потужністю 2,4м³/хв.

Обсяги викидів забруднюючих речовин по АЗС №42 складають (т/рік): неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,40176309, діоксид азоту – 0,0217, оксид вуглецю – 0,000868, сірки діоксид – 0,0000496, та вуглецю діоксиду – 1,53. Заходи щодо скорочення викидів на проммайданчику АЗС №42 не передбачені.

АГЗС №47, 40007 Сумська область, м. Суми, вул. Харківська, 128/1.

Основна виробнича діяльність об’єкта – приймання скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) з автоцистерн, зберігання в двох наземних резервуарах СВГ, заправка СВГ (суміш пропан-бутану) автомобілів, працюючих на газу. До допоміжних виробництв відноситься аварійний пересувний бензогенератор Genergy Izoard потужністю 15кВт. Витрата палива становить 1180л/рік, час роботи 200год/рік. Постачання палива на об’єкт передбачається автотранспортом.

До складу АГЗС входить: два наземних резервуари для накопичування і видачі СВГ ємністю 4,85м3 кожен, та заправна колонка для газу АСТРА-2-07..

Обсяги викидів по АГЗС №47 складають (т/рік): неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,52242, діоксид азоту – 0,04, оксид вуглецю – 0,0016, сірки діоксид – 0,0000915, вуглецю діоксиду – 2,82. Заходи щодо скорочення викидів на проммайданчику АГЗС №47 не передбачені.

АГЗС №48, 40020 Сумська область, м. Суми, проспект Курський, б/н.

Основна виробнича діяльність об’єкта – приймання скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) з автоцистерн, зберігання вдвох наземних резервуарах СВГ, заправка СВГ (суміш пропан-бутану) автомобілів, працюючих на газу. До допоміжних виробництв відноситься аварійний пересувний бензогенератор Genergy Izoard потужністю 15кВт. Витрата палива становить 1180л/рік, час роботи 200год/рік. Постачання палива на об’єкт передбачається автотранспортом.

До складу АГЗС входить: два наземних резервуари для накопичування і видачі СВГ ємністю 4,85м3 кожен, та заправна колонка для газу АСТРА-2-07.

Обсяги викидів по АГЗС №48 складають (т/рік): неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,4816, діоксид азоту – 0,04, оксид вуглецю – 0,0016, сірки діоксид – 0,0000915, вуглецю діоксиду – 2,82. Заходи щодо скорочення викидів на проммайданчику АГЗС №48 не передбачені.

АГЗС №49, 40005 Сумська область, м. Суми, вул. Героїв Крут, б/н.

Основна виробнича діяльність об’єкта – приймання скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) з автоцистерн, зберігання вдвох наземних резервуарах СВГ, заправка СВГ (суміш пропан-бутану) автомобілів, працюючих на газу. До допоміжних виробництв відноситься аварійний пересувний бензогенератор Genergy Izoard потужністю 15кВт. Витрата палива становить 1180л/рік, час роботи 200год/рік. Постачання палива на об’єкт передбачається автотранспортом.

До складу АГЗС входить: два наземних резервуари для накопичування і видачі СВГ ємністю 4,2м3 кожен, та заправна колонка для газу АСТРА-2-07.

Обсяги викидів по АГЗС №49 складають (т/рік): неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,46665, діоксид азоту – 0,04, оксид вуглецю – 0,0016, сірки діоксид – 0,0000915, вуглецю діоксиду – 2,82. Заходи щодо скорочення викидів на проммайданчику АГЗС №49 не передбачені.

АГЗС №50, 40021 Сумська область, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, б/н.

Основна виробнича діяльність об’єкта – приймання скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) з автоцистерн, зберігання вдвох наземних резервуарах СВГ, заправка СВГ (суміш пропан-бутану) автомобілів, працюючих на газу. До допоміжних виробництв відноситься аварійний пересувний бензогенератор Genergy Izoard потужністю 15кВт. Витрата палива становить 1180л/рік, час роботи 200год/рік. Постачання палива на об’єкт передбачається автотранспортом.

До складу АГЗС входить: два наземних резервуари для накопичування і видачі СВГ ємністю 4,2м3 кожен, та заправна колонка для газу АСТРА-2-07.

Обсяги викидів по АГЗС №50 складають (т/рік): неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,49033, діоксид азоту – 0,04, оксид вуглецю – 0,0016, сірки діоксид – 0,0000915, вуглецю діоксиду – 2,82. Заходи щодо скорочення викидів на проммайданчику АГЗС №50 не передбачені.

АГЗС №51, 40002, Сумська область, м. Суми, вул. Роменська, б/н.

Основна виробнича діяльність об’єкта – приймання скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) з автоцистерн, зберігання вдвох наземних резервуарах СВГ, заправка СВГ (суміш пропан-бутану) автомобілів, працюючих на газу. До допоміжних виробництв відноситься аварійний пересувний бензогенератор Genergy Izoard потужністю 15кВт. Витрата палива становить 1180л/рік, час роботи 200год/рік. Постачання палива на об’єкт передбачається автотранспортом.

До складу АГЗС входить: два наземних резервуари для накопичування і видачі СВГ ємністю 4,2м3 кожен, та заправна колонка для газу АСТРА-2-07.

Обсяги викидів по АГЗС №51 складають (т/рік): неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,4743, діоксид азоту – 0,04, оксид вуглецю – 0,0016, сірки діоксид – 0,0000915, вуглецю діоксиду – 2,82. Заходи щодо скорочення викидів на проммайданчику АГЗС №51 не передбачені.

АГЗС №56, 40009, Сумська область м. Суми, вул. Білопільський шлях, 26-б.

Основна виробнича діяльність об’єкта – приймання скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) з автоцистерн, зберігання вдвох наземних резервуарах СВГ, заправка СВГ (суміш пропан-бутану) автомобілів, працюючих на газу. До допоміжних виробництв відноситься аварійний пересувний бензогенератор Genergy Izoard потужністю 15кВт. Витрата палива становить 1180л/рік, час роботи 200год/рік. Постачання палива на об’єкт передбачається автотранспортом.

До складу АГЗС входить: два наземних резервуари для накопичування і видачі СВГ ємністю 5,7м3 кожен, та заправна колонка для газу АСТРА-2-07.

Обсяги викидів по АГЗС №56 складають (т/рік): неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,61582, діоксид азоту – 0,04, оксид вуглецю – 0,0016, сірки діоксид – 0,0000915, вуглецю діоксиду – 2,82. Заходи щодо скорочення викидів на проммайданчику АГЗС №56 не передбачені.

Підприємство  ТОВ «ЛІТОН ОІЛ» зобов’язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства при експлуатації джерел викидів шкідливих речовин.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності ТОВ «ЛІТОН ОІЛ» з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до Сумської обласної державної адміністрації - Сумської обласної військової адміністрації: 40000, м. Суми, пл. Незалежності, 2, тел. (0542) 78-27-85, е-mail: mail@sm.gov.ua

 

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля "реконструкція автозаправного комплексу із обладнанням газового модуля по пр. М. Лушпи, 6/2 в м. Суми "

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

 

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля "Реконструкція автозаправного комплексу по вул. Білопільський шлях, 32 в м. Суми, Сумської області"

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля «Реконструкція автозаправного комплексу по вул. Білопільський шлях, 32 в м. Суми, Сумської області»

 

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта першої групи ТОВ "КППВ"

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОТЕЛЬНЯ ПІВНІЧНОГО ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА» (скорочене найменування ТОВ «КППВ»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - 44360724

Місце знаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адрес електронної пошти суб’єкта господарювання - Сумська область, м. Суми, вул. Ковпака, 6. тел..+38(099) 1886758, e-mail: dermelev_k@snpo.ua

Місце знаходження об’єкта/ промислового майданчика - Сумська область, м. Суми, вул. Ковпака, 6.

Мета отримання дозволу на викиди -  отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта першої групи. Предметом діяльності ТОВ «КППВ» є виробництво теплової енергії, транспортування тепла магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії і надання послуг з централізованого теплопостачання споживачам різних категорій в опалювальний період.

Законом України  «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII (зі змінами), діяльність ТОВ «КППВ» відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля за п. 2 – «теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше з використанням органічного палива …».

Об`єкт є існуючим, введений в експлуатацію в 1979 році (як котельня Північного промвузла Сумського машинобудівного виробничого об’єднання ім.. М. В. Фрунзе). Відповідно процедура ОВД щодо даного об’єкту не проводилася. На даний час планована діяльність відсутня, змін потужності, реконструкції, модернізації і розширення діяльності не відбувається.

Дозвіл на викиди отримується у зв’язку зі зміною суб’єкта господарювання. В 2022 році право власності на об’єкт отримало ТОВ «КППВ» шляхом придбання у АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – Інжиніринг» виробничого обладнання котельні.

Таким чином, вищезазначена діяльність ТОВ «КППВ» не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог та критеріїв Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

В котельні встановлено три водогрійних котла типу КВГМ-100 потужністю 116 МВт кожен та парового котла ДЕ-10/14 ГМ потужністю 7 МВт. Загальна теплова потужність котельні становить 356 МВт (306 Гкал/год). Основним паливом для котлів є природний газ, резервне паливо відсутне. Кількість виробленої  продукції (відпущена теплова енергія з колекторів) за останній рік становить 168470 Гкал/рік.

На проммайданчику  розташовані  споруди з технологічним та допоміжним обладнанням, призначеним для обслуговування та забезпечення технологічного процесу. Наявні  14 джерел викидів, з яких 11 – організованих (труба котельні, скидні свічі колекторів, скидні свічки котлів) та 3 джерела неорганізовані (ГШП, верстати майстерні, зварювальний пост).

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об’єкта становить 273,256 т/рік.  

Обсяги викидів забруднюючих речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил) – 0,003 т/рік, азоту діоксид – 76,770 т/рік, оксид вуглецю – 191,924 т/рік;  залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0005 т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,00008 т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксин мангану) – 0,00004 т/рік,  метан – 4,558 т/рік, фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) – 0,0003 т/рік, фтористий водень – 0,00005 т/рік,  кремнію діоксин аморфний – 0,00004  т/рік.

Загальний викид парникових газів: оксид діазоту (N2O) – 0,076 т/рік, вуглецю діоксид (СО2) – 68174,367 т/рік.

ТОВ «КППВ» відноситься до першої групи об’єктів залежно від ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря і має виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

На котельні передбачено заходи з впровадження найкращих доступних технологій для досягнення перспективних технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин:

 • заміна існуючих пальників на низькоемісійні струменево-нішеві (СНП) пальники на котлі КВГМ-100 №1;
 • встановлення стаціонарної системи газоаналізу для оптимізації процесу спалювання газу у топках котла КВГМ-100 №4
 • модернізація системи автоматизації котла (САК) з заміною програмованого контролера КВГМ-100 №4.

Перевищення нормативів викидів відсутнє. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не проводилося (скорочення викидів не потребує).

Пропозиції щодо дозволених обсягів  викидів відповідають законодавству. В процесі роботи  підприємства дотримуються встановлені нормативи та немає перевищення гранично - допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах санітарно-захисної зони. Дозволені обсяги викидів пропонується затвердити на рівні фактичних значень з досягненням перспективних нормативів для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту та оксиду вуглецю до 31.12.2027р.

 Для джерела викиду №1 (димова труба котельні) дозволені обсяги викидів пропонується встановити на рівні фактичних значень, як для основних джерел викидів відповідно до наказу Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309. 

Для основного технологічного обладнання встановлюються технологічні нормативи відповідно до наказу Мінприроди України від 22.10.2008  №541.

Обсяги залпових викидів для джерел №№2-5 (скидні свічі газових колекторів), №№6-11 (скидні свічі котлів) встановлюються з відповідною періодичністю та величинами масових витрат в г/с.

Регулювання викидів від неорганізованих джерел №12 (ГРП), №13 (майстерні), №14 (зварювальний пост) здійснюється шляхом встановлення вимог. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до: Сумської обласної державної адміністрації:

40000, площа Незалежності, 2, Суми, тел.+38(0542)782785, е-mail: mail@sm.gov.ua

 

Збереження лісів та раціональне використання лісових ресурсів

Ліси мають вирішальне значення для життя на Землі. Від них залежить стабільність клімату планети і звернення чистої прісної води. Близько 1 мільярда людей безпосередньо залежить від ресурсів лісу – пального, їжі, медикаментів, матеріалів для будівництва. За останні 30 років площа лісів планети зменшилася на 178 млн гектарів, що майже в три рази більше території України, повідомляють у Всесвітньому фонді природи WWF-Україна.

Частина території України розташована в основному безлісної степовій зоні. Зараз ліси займають близько 16% території країни, перш за все на Поліссі та в Карпатах.

Основна загроза для українських лісів всіх типів – вирубка для отримання деревини. Такі вирубки в більшій мірі призводять до деградації лісів – зменшення здатності лісу надавати екосистемні послуги. 

Зупинити глобальне знеліснення можна, якщо:

 

🌳  Раціональне використання паперової продукції

В середньому, один аркуш паперу використовується 19 хвилин, а для його виробництва щороку у світі вирубується 4 млрд дерев і викидається в три рази більше парникових газів, ніж від усієї авіації світу. Тож:

 • вибирайте цифрові версії документів, рахунки та виписки;
 • відмовтеся від друкованих чеків – їх неможливо переробити;
 • віддавайте перевагу електронним книгам і журналам;
 • вибирайте тканинні рушники замість серветок.

 

🌳  Повторне використання переробленої продукції

Така продукція може містити надпис "Recycled". Повторне використання матеріалів дозволяє зменшити витрати деревинних ресурсів.

Відходи – одна з головних причин забруднення планети. За рік у світі утворюється близько 2 млрд т відходів, лише мала частина з яких йде на переробку. Зважаючи на це:

 • віддавайте перевагу туалетному папері з макулатури замість целюзози;

- здавайте використаний папір і дерево на переробку;

- використовуйте упаковки для подарунків і посилок знову;

- якщо друкуєте, використовуйте обидва боки листа;

- вибирайте папір і дерев’яну продукцію з маркуванням FSC.

 

🌳  Садіння нових дерев

Навіть висаджування дерев на присадибних ділянках та прибудинкових територіях можуть мати суспільну користь та будуть вашим внеском у розв’язання глобальних проблем.

Зелені насадження є не тільки естетично привабливими, але й сприяють очищенню повітря і створюють більше красивих просторів, що приносить величезну користь психічному і фізичному здоров'ю жителям міст.

Одне велике дерево виділяє обсяг кисню, необхідний для щоденного дихання сім'ї з 4 осіб, тож, якщо ви посадите одне дерево, ви забезпечите кисень собі та близьким людям на роки вперед.

 

🌳  Допомога лісівникам

Навесні лісівники висаджують сотні мільйонів дерев.

Задля популяризації відновлення лісів, за підтримки Державного агентства лісових ресурсів України відбуваються різноманітні акції: "Озеленення планети", "Створюємо ліси разом", екологічна ініціатива «Масштабне залісення України».

Вони допомагають інформувати суспільство про важливість лісів та виховувати відповідальне ставлення до природи.

 

🌳  Культура поводження у лісі

Лісові пожежі найчастіше стаються саме через необережне поводження з вогнем. Будьте обережні й не допускайте попадання на землю іскор.

Не розводьте багаття у недозволених місцях, адже вони можуть стати причиною займання.

Не здійснюйте спалювання листя та сухої трави, особливо поблизу лісів, оскільки це є серйозною загрозою для них, а також для здоров’я та безпеки людей. 

 

🌳  Збирання та здавання макулатуру на переробку

Одна тонна паперу, здана в переробку, запобігає вирубці 10-17 дерев, зберігає 20 тисяч літрів чистої води та 1000 кіловат електроенергії.

Здавання макулатури розв'язує проблему загромадження простору, економить природні ресурси та стимулює розвиток повторного використання ресурсів.

Якщо сьогодні кожен з нас буде дотримуватись простих правил для збереження лісів, майбутні покоління матимуть змогу дихати чистим повітрям, спостерігати за рослинним і тваринним світом, насолоджуватися краєвидами та отримувати інші корисності від лісів.

Поради WWF

Відповідно до Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» передбачена адміністративна відповідальність за наступними статтями:

 

Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка

 

Незаконна порубка і пошкодження дерев або чагарників; перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев або чагарників; знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від шістдесяти до дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від шестисот до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Стаття 73. Засмічення лісів відходами

 

Засмічення лісів відходами - тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах

 

Порушення вимог пожежної безпеки в лісах - тягне за собою накладення штрафу на громадян від дев’яноста до двохсот сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот сімдесяти до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот сімдесяти до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від шістсот тридцяти до однієї тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

 

Повідомлення ТОВ "КЛЕВЕР" про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля щодо утилізації медичних відходів

     Планована діяльність полягає у здійсненні діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами на території  промислового майданчику, що розташований за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Прикордонна 1.

     Метою планованої діяльності є збирання, зберігання, оброблення та утилізація медичних відходів класу А.

Повідомлення

 

Повідомлення ТОВ "ПТЛ" про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

     Товариство з обмеженою відповідальністю «ПТЛ» має намір одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для топкової виробничо - складських та офісних будівель, що розташований за адресою: проспект Перемоги, б.30/1, м. Суми, Сумська область.

     Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від топкових становить 2,093 т/рік, викид парникових газів: оксид діазоту (N2O) – 0,003 т/рік, вуглецю діоксид (СО2) – 62,564 т/рік. Обсяги викидів забруднюючих речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,900 т/рік; азоту діоксид – 0,098 т/рік, оксид вуглецю – 0,984 т/рік;  неметанові леткі органічні сполуки – 0,028 т/рік, метан – 0,003 т/рік, ангідрид сірчистий – 0,080 т/рік.

     В процесі роботи  підприємства дотримуються встановлені нормативи та немає перевищення гранично - допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах санітарно-захисної зони. Дозволені обсяги викидів пропонується встановити на рівні затверджених нормативів.

     Перевищення нормативів викидів відсутнє. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

     Контактний телефон відповідального за охорону навколишнього середовища на підприємстві - (066) 083-20-99.

     З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до: Сумської обласної державної адміністрації:

     40000, майдан Незалежності, 2, Суми, тел.+38(0542)782785, е-mail: mail@sm.gov.ua

 

Батарейки: загроза здоров'ю людини та навколишньому природному середовищу

     Батарейки – невід’ємна частина життя практично кожної людини. Саме на них базується робота стільникових телефонів, ноутбуків, різноманітних дитячих іграшок. До того ж вони забезпечують роботу пристроїв, що працюють від мережі, при відключенні електроенергії.

     Батарейки бувають сухими, літієвими, лужними. Незважаючи на удавану зовнішню простоту, ці маленькі автономні джерела живлення влаштовані досить складно. Під металевим корпусом ховаються пастоподібний електроліт та графітовий стрижень. Вкрай складно уявити собі, яка загроза від батарейок для навколишнього середовища, особливо від речовин, що містяться у відпрацьованих батарейках.

     Що ж входить у склад відпрацьованих батарейок? В них містяться свинець, олово, магній, ртуть, нікель, цинк і кадмій. Всі ці токсичні елементи завдають непоправної шкоди як здоров’ю людини, так і довкіллю!

     Вчені з різних країн підрахували: одна пальчикова батарейка, яка була викинута в лісовій або парковій зоні, здатна забруднити двадцять квадратних метрів ґрунту або 400 літрів води! Але це далеко не всі наслідки. Окремо варто сказати і про те, що при спалюванні батарейки виділяють діоксин, що отруює повітря. Ці діоксини можуть переміщатися на кілометри! Вчені називають ці предмети зброєю масового ураження. Екологи зуміли підрахувати, чим саме може обернутися звичка, викидати джерела живлення. Є навіть конкретне цифрове вираження шкоди, що завдається такими батарейками: один такий пристрій може стати причиною того, що не виростуть два дерева, не виживуть кілька тисяч дощових черв’яків, які роблять грунт родючим, загине кілька сімей їжачків і кротів! Хоч батарейки і становлять лише 0,25% від усіх відходів, на їх частку припадає не менше 50% токсичних металів у смітті.

     Боятися нових батарейок не варто. А ось використані джерела живлення таять у собі масу небезпек! Яку шкоду приносять батарейки людині? Луги, які входять до складу цього пристрою, здатні зіпсувати слизові оболонки і шкіру, кадмій завдає істотної шкоди ниркам і легеням. Свинець взагалі «рекордсмен» за кількістю неприємностей, які він може доставити: від нього гинуть клітини крові, він вражає печінку і нирки, завдає непоправної шкоди нервовій системі і кістковим тканинам! Ртуть негативно впливає на органи дихання, а цинк і нікель пошкоджують головний мозок! Всі ці отруйні елементи накопичуються в людському організмі, приводячи навіть до репродуктивних і онкологічних захворювань.

     Як зменшити шкоду батарейок для навколишнього середовища та здоров’я людини?

     Як варіант купувати батарейки, які можна перезаряджати. Також, існують батарейки, до складу яких не входять ртуть і кадмій, а значить, шкода для навколишнього середовища істотно знижується. А краще взагалі відмовитися від тієї техніки, для якої потрібні такі джерела живлення. Варто зробити вибір на користь приладів, що працюють від мережі, на ручному заводі або від альтернативних джерел.

     Експерти радять українцям будь-що збирати батарейки і не викидати їх на звалище, бо саме вони є найтоксичнішим елементом побутового сміття, який вкрай небажано повертати у довкілля.

     В черговий раз змінюючи батарейки не поспішайте до сміттєвого відра. Загорніть елементи живлення в папір і обов’язково покладіть їх в пакет. Не збирайте велику кількість батарейок, знайдіть пункт прийому і неодмінно відвозити їх туди!

 

Джерело:

https://college.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D0%90.-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A1.-%D0%9C.-%D0%91%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%98-%D0%97%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%90-%D0%94%D0%9B%D0%AF-%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A8%D0%9D%D0%AC%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A9%D0%90.pdf

 

Повідомлення ТОВ "ПТЛ" про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

     Товариство з обмеженою відповідальністю «ПТЛ» має намір одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для топкових офісних будівель, що розташований за адресою: вул. Робітниче селище, б.13, б.16, м. Суми, Сумська область.

     Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від топкових становить 2,363 т/рік, викид парникових газів: оксид діазоту (N2O) – 0,003 т/рік, вуглецю діоксид (СО2) – 90,976 т/рік. Обсяги викидів забруднюючих речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,643 т/рік; азоту діоксид – 0,153 т/рік, оксид вуглецю – 1,481 т/рік;  неметанові леткі органічні сполуки – 0,036 т/рік, метан – 0,004 т/рік, ангідрид сірчистий – 0,046 т/рік, ртуть металічна – 0,000000012 т/рік.

     В процесі роботи підприємства дотримуються встановлені нормативи та немає перевищення гранично - допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах санітарно-захисної зони. Дозволені обсяги викидів пропонується встановити на рівні затверджених нормативів.

     Перевищення нормативів викидів відсутнє. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

     Контактний телефон відповідального за охорону навколишнього середовища на підприємстві - (066) 083-20-99.

     З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до: Сумської обласної державної адміністрації:

     40000, площа Незалежності, 2, Суми, тел.+38(0542)782785, е-mail: mail@sm.gov.ua

 

 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ "АЛЬБІЛЕНД"

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ "АЛЬБІЛЕНД" (Реконструкція автозаправного комплексу по пр. М. Лушпи, 6/2 в м. Суми)

Повідомлення

 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ "ТЕКІЛА ГОЛД" 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ "ТЕКІЛА ГОЛД" (Реконструкція автозаправного комплексу по вул. Білопільський шлях, 32 в м. Суми)

Повідомлення

 

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ "Вінницька дорожньо-будівельна компанія"

 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА"

 

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності "Технічне переоснащення існуючих ємностей паливно - мастильних матеріалів (ПММ) загальним об'ємом 68, 4 м³ під видатковий склад ПММ з ємністю об'ємом 25 м³ для обслуговування власної будівельної техніки ТОВ "БВК компанія "Федорченко" по вул. Тополянській, 26/1 в м. Суми"

 

  Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ "Вінницька дорожньо-будівельна компанія" (ТОВ "ВДБК")

 

 

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності "Нове будівництво свердловини № 15 на нижню крейду з розширеним контуром на Лепехівському водозаборі (коригування проєктно-кошторисної документації)"

 

Не спалюйте сухої рослинності та сміття, не завдавайте непоправної шкоди ані собі, ані оточуючим!

     Не спалюйте сухої рослинності та сміття, не завдавайте непоправної шкоди ані собі, ані оточуючим!

     Чинним природоохоронним законодавством заборонено спалювання сухої рослинності, тим більше, будь-якого сміття. За такі порушення передбачена адміністративна відповідальність.

     За спалювання відходів, в тому числі побутового сміття, передбачена відповідальність за статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої «…порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів (340 - 1360 грн.) доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності – від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів (850 - 1700 грн.) доходів громадян.

     Відповідно до статті 771 Кодексу України про адміністративні правопорушення, випалювання сухої природної рослинності або її залишків без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів (3 060 - 6 120 грн.) доходів громадян і на посадових осіб - від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів (15 300 - 21 420 грн.) доходів громадян.

     Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот шістдесяти до семисот двадцяти неоподатковуваних мінімумів (6 120 - 12 240 грн.) доходів громадян і на посадових осіб - від однієї тисячі двохсот шістдесяти до однієї тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

     Спалювання сухої рослинності та сміття є надзвичайно небезпечним. На превеликий жаль, не всі це усвідомлюють. В диму міститься безліч токсичних сполук. При спалюванні рослинних залишків та сміття виділяється токсична синтетична сполука – діоксин, сполуки свинцю, ртуті, окису вуглецю, сірчистого ангідриду, оксиду азоту, бензапірену та інших важких металів. При горінні гуми утворюються канцерогенна сажа і оксиди сірки, які викликають респіраторні захворювання. У тліючому, без доступу кисню листі, виділяється бензопірен, який здатний викликати у людини онкологічні захворювання.

     Вдихання чадного газу може призвести до головного болю, втрати свідомості, загострення респіраторних захворювань. Найбільш вразливими до дії диму є діти, люди похилого віку і ті, хто страждає захворюваннями серця або легенів.

     Окрім безпосередньої загрози людському здоров’ю, спалювання рослинних залишків та сміття призводить до руйнації ґрунтового покриву, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми, знищується насіння і коріння трав’янистих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів та верхні частини їх коріння.

     Кожен із нас має законне право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище, що гарантує стаття 50 Конституції України.
Не спалюйте суху траву та сміття! Не завдавайте шкоди своєму здоров’ю, здоров’ю людей та навколишньому природному середовищу!

 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП "Міськводоканал" Сумської міської ради

 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ "БВК"Федорченко"

 

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля "Розміщення мобільної асфальтобетонної установки ДС-16837  потужністю 160 т/год та грунтозмішувальної установки ДС 50Б потужністю 240 т/год на виробничому майданчику за адресою м. Суми, вул. Івана Піддубного, 4 "

 
     Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля "Розміщення мобільної асфальтобетонної установки ДС-16837  потужністю 160 т/год та грунтозмішувальної установки ДС 50Б потужністю 240 т/год на виробничому майданчику за адресою м. Суми, вул. Івана Піддубного, 4" 

 

Оголошення                                                           Звіт

 

Збережемо первоцвіти

     Первоцвіти – це екологічна група рослин, яка нараховує близько 500 видів. Розпускання квітів у них відбувається ще до появи листків на деревах. У багатьох первоцвітів забарвлення яскраве, весняне. Підсніжники, проліски, ряст, первоцвіт, шафран, цибуля ведмежа, конвалія, вовчі ягоди – це неповний перелік первоцвітів, що можна зустріти у наших лісах. Правда, є і не дуже помітні, невиразні, як, наприклад, ожина волосиста чи копитняк європейський. Але якщо придивитися уважніше, то і ці непомітні квіти по-своєму прекрасні, хоча б тим, що з'являються одними із перших та годують голодних комах, що прокинулись.

     Останніми роками кількість первоцвітів в Україні значно скоротилася. Рослини, які віщують нам прихід весни, за останні десятиліття опинилися на межі зникнення. Це відбувається внаслідок господарського освоєння місць зростання первоцвітів, намагання окремих людей перетворити їх на засіб заробітку. Рослини, які так нелегко виборювали право пестити людей свiжiстю весняного оновлення, раптом опинились в тенетах людської жорстокості. І саме з вини людей зазнають бездушного винищення. Збирання первоцвітів не дає можливості рослинам утворити насіння. Зірвати стеблину з трьома первоцвітами - це знищити 45-60 насінин.

     Громадяни, які знищують рослин, види яких занесені до Червоної книги України, погіршують середовище їх перебування (зростання), що призводить до їх загибелі, здійснюють торгівлю рідкісними та зникаючими видами рослин та їх частинами порушують закони України: «Про рослинний світ», «Про Червону Книгу України». 

За незаконне придбання та збут об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної Книги України, передбачено накладення штрафу від 1700 гривень до до 3655 гривень з конфіскацією рослин (ст. 88-1 ч.2 КУПАП).

Збираючи первоцвіти – ми губимо їх, а купуючи – допомагаємо губити. Саме масовий збір – одна з головних причин різкого зменшення чисельності ранньоквітучих видів рослин, занесених до Червоної книги України. Із лісу краще принести гарний настрій, спогади про тишу та аромат весняного повітря, напоєного чарівними квітами.

     Та якщо Ви все-таки хочете помилуватися красою перших весняних квітів, навіть не виїжджаючи з міста, можете відвідати ботанічний сад місцевого значення «Юннатівський», що знаходиться на Харківській, 13, де отримаєте величезну втіху для душі від квітів золотистих, блискучих, неначе сонце, голубих, як весняне небо, бузкових та білосніжних.

     Якщо Ви виявили порушення закону – нищення  природної популяції первоцвітів, зривання їх на букети або продаж – негайно повідомте правоохоронців, зателефонувавши 102! Байдужість у разі виявлення беззаконня може призвести до непоправних наслідків для рідкісних видів. Можливо, саме ваша участь буде ключовою для збереження останніх природних місць зростання первоцвітів!

 

 

Комплексні плани з охорони навколишнього природного середовища

До уваги суб’єктів господарювання!

На виконання вимог ст.19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», підприємства, установи та організації погоджують з органами місцевого самоврядування поточні та перспективні плани роботи з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.

Затверджений план роботи підприємства з питань охорони навколишнього природного середовища на наступний рік подати (2 примірники) для погодження у сектор екології відділу екології, енергозбереження та розрахунків за енергоносії департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (вул.Горького, 21, каб.4, тел. 700-395).

З формою плану заходів з охорони навколишнього природного середовища можна ознайомитись тут: форма-плану.

 Інформація про розробку планів роботи підприємств з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів

На виконання вимог ст.19 Закону України Про охорону навколишнього природного середовища», підприємства, установи та організації погоджують з органами місцевого самоврядування поточні та перспективні плани роботи з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.

До головних завдань в організації природоохоронної діяльності підприємств відноситься :

– аналіз кількісних і якісних показників діяльності підприємства, які здійснюють вплив на довкілля, ефективності запровадження заходів з охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів за відповідний період;

– розробка перспективних та поточних заходів природоохоронної діяльності з обгрунтуванням потреби щодо обсягів їх фінансування, визначення термінів виконання.

Природоохоронні заходи, що запроваджуються підприємством, повинні повністю компенсувати шкідливий вплив виробництва на навколишнє природне середовище і відповідати за напрямками постанові Кабінету міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 (зі змінами) «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

План підприємств з питань охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів складається з таких розділів:

– охорона і раціональне використання водних ресурсів;

– охорона повітряного басейну;

– охорона і раціональне використання земель;

– охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів;

– організаційно-просвітницькі заходи.

У розділі «Охорона і раціональне використання водних ресурсів», передбачається комплекс заходів, що забезпечує скорочення витрат питної води, припинення скидів неочищених стоків в поверхневі водні об’єкти, недопущення в скидах стічних вод перевищення нормативних показників забруднюючих речовин. Реалізація забезпечується розробкою заходів по вдосконаленню технологічних процесів виробництва та обладнання, будівництва споруд для очищення стічних вод, створення оборотних систем виробничого водопостачання, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій тощо. Крім того, у цьому розділі визначаються обсяги водоспоживання, водовідведення та скидів стічних вод всіх категорій, що використовуються підприємством.

Розділ «Охорона повітряного басейну», містить природоохоронні заходи, спрямовані на зниження обсягів шкідливих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення на підприємстві та забезпечення дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій викидів в санітарно-захисній зоні підприємства.

Показники даного розділу зазначаються окремо для кожного джерела забруднення з подальшим визначенням зведених даних по підприємству.

         У розділі «Охорона і раціональне використання земель», відображаються напрями використання земельних ділянок, які знаходяться у користуванні підприємства під час здійснення господарської діяльності і включають заходи по створенню захисних зелених зон, будівництву та реконструкції протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових споруд та інших. Передбачається розробка заходів, спрямованих на попередження (ліквідацію) забруднення грунтів відходами виробництва, проведення своєчасної рекультивації порушених земель та використання родючого шару грунту.

До показника, що характеризує площі порушених земель, відносять землі порушені під час добування корисних копалин, що перебувають під будівельними й іншими роботами, пов’язаними з порушенням грунтового покриву, гідрологічного режиму, зайняті під териконами, смітниками і т.п.

Дані про використання земель відображаються в плані у зведеному вигляді за виключенням земель, що рекультивовані і передані землекористувачам для використання.

У розділі «Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів» згруповані заходи з удосконалення методів розробки родовищ корисних копалин і покращення використання сировини, що добувається. Цей розділ планується для запровадження на підприємствах добувних галузей промисловості.

Розділ «Організаційно-просвітницькі заходи» містить заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації фахівців з охорони навколишнього природного середовища, рівня обізнаності працівників підприємств, установ, організацій з вимогами природоохоронного законодавства України, зокрема в сфері поводження з відходами, збереження ресурсів питної води, забезпечення належного санітарного стану територій населених пунктів.

Всі заходи з охорони природного середовища зводяться в єдиний документ, в якому вказується мета роботи, місце впровадження, головний виконавець і співвиконавці, строки виконання робіт, кошторисна вартість, планові затрати, очікуваний результат ефективності їх впровадження.

 

Скажи "НІ" повітряним кулькам. Чому запускати їх в небо - не найкраща традиція

     Повітряні кульки можуть подолати великі відстані, забруднюючи найвіддаленіші і незаймані куточки нашої країни. Після відпускання в небо, вони падають на поверхню землі та у водойми. Термін розкладання кульок складає від 4 років, капронових стрічок - понад 100 років.

     Натуральні латексні кульки класифікуються як пластикові відходи через зовнішні фізичні характеристики матеріалу. Добре відомо, наскільки пластик шкідливий для довкілля, тварин та здоров’я людини:

 • Яскраве забарвлення кульок та стрічок приваблює тварин і птахів.
 • Багато тварин не здатні відрізнити їжу від сміття, тому вони можуть випадково проковтнути залишки кульок, які можуть завдати їм шкоди. Коли тварина поглинає залишки кульки, вона може блокувати її шлунково-кишковий тракт. Внаслідок чого тварини більше не можуть їсти та гинуть від голоду.
 • Залишки повітряних кульок, що потрапили у воду, дуже схожі на медуз чи інших невеликих морських створінь. Через це їх споживають в їжу більші морські тварини.
 • Птахи часто заплутуються в стрічках і не можуть більше літати. Крім цього, вони також споживають залишки повітряних кульок в їжу. В одному з досліджень було виявлено, що повітряні кульки та їхні частини є причиною загибелі птахів. 

     З огляду на дані наслідки, в деяких регіонах Великобританії, Австралії та США запуск кульок заборонений законодавством. 

     Тільки уявіть, скільки тонн кульок за попередні роки було випущено у небо над Україною і подумайте, на яку відстань їх заніс вітер від місця проведення вашого свята і що з ними зараз. Повірте, вони і досі не розчинилися і валяються навіть у найнезайманіших куточках природи».

     Нагадаємо, що запускання повітряних кульок приводило і до трагедій.

     Можливо хтось не знає, але у 1986 році в американському Клівленді на фестивалі повітряних кульок сталася біда. У повітря було випущено півтори мільйона кульок.      Авіакомпанії терміново відмінили рейси літаків. Місцевий аеропорт закрився. Все небо було в кульках. Згодом вони почали падати на землю. Фактично всі водойми штату Огайо були в повітряних кульках. Ними були вкриті і автодороги, через що сталося десятки аварій. Ну і через цей запуск кульок загинули два рибаки.  Перевернувся їхній човен і берегова охорона просто не могла дістатися до місця біди через величезну кількість кульок на воді. Тіла рибаків згодом викинуло на берег. 

     На що замінити повітряні кульки? Замість кульок можна дарувати квіти в горщиках, влаштовувати екопікніки чи прибирання: очищати пляжі, сквери, ліси від пластику та кульок. Вдома можна використовувати багаторазові паперові прикраси.

     Мінімум, що ви можете зробити, якщо кулька у ваших руках, – не відпускати її в небо. Відпустити – означає завдати шкоди довкіллю.

 

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ "ВП "ПОЛІСАН" (Нове будівництво складу сипучих матеріалів по вул. Івана Піддубного, 25 в м. Суми)

 

Повідомлення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ "БВК"Федорченко"

Повідомлення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ "БВК "Федорченко"

Оголошення

Звіт

 

  

Застосування методу індуцированої активації активного мулу (хімічного мутагенезу) на очисних спорудах м. Суми

 У 2019 році цей проект став переможцем конкурсу у номінації «Найуспішніший реалізований екологічний проект серед водоканалів», який був організований Асоціацією водних компаній України «Укрводоканалекологія» у рамках V Lviv Eco Forum (LEF’19) отримавши Всеукраїнську премію «Еко Тріумф 2019».

 

 Назва реалізованого проекту

 «Застосування методу індуцированої активації активного мулу (хімічного мутагенезу) на очисних спорудах м. Суми»

 1. Період впровадження

 Квітень - грудень 2018 року (отримано результат з очищення стічних вод по фосфатах та азоту амонійному, див. п.4).

На сьогодні метод активно застосовується на КОС м. Суми. Продовжується дослідницька робота з його подальшого вдосконалення, зокрема, у 2019 році використання методу хімічного мутагенезу, окрім вищезазначеного ефекту, дозволило ефективно побороти нитчасте спухання активного мулу в аеротенках (див. п.5)

 1. Сума інвестицій

 Метод індуцированої активації активного мулу передбачає підвищення ферментативної активності мікроорганізмів активного мулу стимулюючими агентами з подальшою його селекцією.  В нашому випадку стимулюючими агентами є дві трикарбонові кислоти (лимонна та бурштинова кислоти).

 Обов'язкове обладнання:

 1. Електронний мікроскоп для біологічних досліджень типу KONUS BIOREX-3 TRSNOCULAR
 2. Портативний рН-метр типу PHTEST 20.
 3. Ваги аналітичні типу OHAUS PX
 4. Мікрокомпресор типу АС-9602.

Фінансові витрати за цей період склали близько 10 тис. грн. на:

- реактиви;

- лабораторний посуд;

- та інші допоміжні матеріали.

(При цьому не враховані витрати: електроенергія, вода та тепло).

 1. 4. Екологічні наслідки (досягнення)

 Середньомісячний  скид азоту амонійного та фосфатів у р.Псел (під час втілення проекту у 2018 році)

 

Азот амонійний, мг/дм3

(норма 4,8 ), вхід сер. - 42

Фосфати, мг/дм3

(норма 5,7), вхід сер. – 12

Квітень

2,83

5,43

Травень

1,76

5,50

Червень

3,33

4,35

Липень

2,31

2,38

Серпень

2,35

6,13

Вересень

3,09

2,73

Жовтень

4,64

4,49

Листопад

2,99

2,77

Грудень

3,60

1,96

 1. Детальніша інформація про проект з урахуванням подальших досліджень у квітні 2019 року

Тенденції застосування методу індуцированої активації активного мулу (хімічного мутагенезу) на очисних спорудах м. Суми.

Сьогодні важко уявити всі можливості, які відкриває перед нами спрямована селекція бактерій активного мулу.

Для очищення комунальних і промислових стічних вод на станції очисних споруд м. Суми використовують традиційну технологію біологічного очищення в аеротенках за допомогою мікроорганізмів активного мулу. Використання даної технологій для очищення висококонцентрованих                  стічних вод має низку недоліків: вплив на ефективність очищення нерівномірності надходження стічних вод; залежність від температури; залежність від рН стоків, що надходять; токсичність ряду забруднюючих речовин до активного мулу (нафтопродуктів, СПАР, іонів важких металів, ксенобіотиків тощо); спухання мулу внаслідок розвитку нитчастих бактерій та інших чинників.

Як результат,  маємо недостатнє відокремлення активного мулу                            від очищеної води, велику кількість надлишкового мулу, який потребує значних витрат на обробку та утилізацію.

Стічні води, які надходять  на очисні споруди м. Суми можна охарактеризувати як:

-  концентровані по: азоту амонійному, фосфатам, сірководню;

- середньоконцентровані по: хлоридам, залізу, зваженим речовинам, БСК5, ХСК, цинку;

- розбавлені: по сульфатам, міді, хрому (таблиця №1).

 

 

№ п/п

 

Показники

Середня концентрація забруднюючих речовин стічних вод, які надходять на станцію ОС, мг/дм3

Допустима концентрація забруднюючих речовин від абонентів, мг/дм3

1.

рН

7,63

6,5 – 8,5

2.

БСК5

360,0

207,3

3.

БСК  повн.

560,0

201 (проект )

4.

ХСК

856,70

500

5.

Азот амонійний

44,0

20,0

6.

Сульфати

48,40

77,0

7.

Хлориди

95,0

80,4

8.

Фосфати

14,50

4,9

9.

Завислі речовини

323,2

       254,3  (проект-195)

10.

Залізо

1,4

1,0

11.

Цинк

0,74

0,12

12.

Мідь

0,045

0,12

13.

Хром (III)

0,004

0,5

14.

Сірководень

18,7

1,0

Таблиця №1. Вміст забруднюючих речовин в стічних водах, що надійшли від  абонентів м. Суми на станцію очисних споруд у квітні 2019 року.

 Аналізуючи отримані результати і враховуючи гідробіологічні показники активного мулу, можливо визначити проблеми технологічного процесу біологічної очистки на очисних спорудах м. Суми.

Сполуки азоту і фосфору входять до складу мікроорганізмів активного мулу та мають істотне значення для їх життєдіяльності. Для ефективного процесу біоочистки стічних вод повинна бути достатня концентрація основних елементів живлення - органічного вуглецю (БСК), азоту і фосфору. При нестачі або перевищенні вмісту азоту та фосфорув стічних водах на вході очисних споруд виникає порушення біоценозу активного мулу, що гальмує окислення забруднень мікроорганізмами активного мулу в аеротенках.

Кисень – один з найбільш важливих факторів, який впливає на розвиток та життєдіяльність мікроорганізмів активного мулу, і на якість біологічної очистки стічних вод. Під час експлуатації труб-аераторів понад терміну придатності відбувається  їх сильне засмічення та руйнування, що призводить до недостатності розчиненого кисню в аеротенках і,відповідно, неякісної біологічної очистки.

Також, однією з найважливіших проблем  є високий вміст сірководню в стічних водах, що надходять на очисні споруди м. Суми. Так, у квітні 2019 року зафіксовано збільшення вмісту сірководню в стічних водах до 18,7 мг/л.

У водах, що містять сірководень, розвиваються сіркобактерії, які уявляють собою мікронитки, плаваючі у воді. Масовий розвиток сіркобактерій в активному мулі викликає різкий розлад в роботі біологічних споруд: активний мул спучується і погано осідає при відстоюванні.[3]

В результаті сумісного впливу всіх факторів відбувається істотне порушення функціонального стану активного мулу, утворюється нитчасте спухання і погіршується біологічна очистка стічних вод, як наслідок з’являється піна. 

У квітні 2019 року після проведення мікроскопічного аналізу активного мулу і піни, яка утворилася в аеротенках на очисних спорудах м.Суми, були ідентифіковані нитчасті сіркобактерії: Thiothrix, Beggiatoa, Тип 021N (фото 1, 2, 3).[2]

Фото 1. Нитчасті сіркобактерії Thiothrix в активному мулі ОС м. Суми.

Фото 2. Нитчасті сіркобактерії Beggiatoa alba в активному мулі ОС м. Суми.

Фото 3. Нитчасті сіркобактерії Тип 021N в активному мулі ОС м. Суми.

З метою оздоровлення біомаси активного мулу та усунення піни  були проведені профілактичні заходи:

 1) підвищення ферментативної активності мікроорганізмів активного мулу методом індуцированої активації (метод хімічного мутагенезу)[1];

2) механічне усунення накопиченої піни ( перекачування піни зі вторинних відстійників на мулові майданчики).

Через 5-6 діб після проведення вищезазначених заходів отримали  налагодження біологічної очистки в аеротенках, цим самим досягли:

 • зникнення піни, як результат зменшення кількості нитчастих бактерій;
 • підвищення видового різноманіття мікроорганізмів активного мулу;
 • поліпшення флокуляційних властивостей активного мулу;
 • глибоке вилучення сполук азоту і фосфору.

Але, саме головне, нове розуміння процесів, що відбуваються всередині  живих клітин (бактерій), при застосуванні методу індуцированої активації мікроорганізмів активного мулу.

Метод індуцированої активації  є підвищення ферментативної активності мікроорганізмів активного мулу стимулюючими агентами з подальшою його селекцією.      В нашому випадку стимулюючими агентами є дві трикарбонові кислоти (лимонна та бурштинова кислоти).

Цикл трикарбонових кислот, будучи одним з найбільш важливих циклів метаболізму аеробних організмів (бактерій, найпростіших, грибів, вищих рослин і людини), уявляє собою ще й типовий каталітичний цикл. Хоча тепер визнано, що в метаболізмі аеробних бактерій цей цикл відіграє центральну роль, а в кінці сорокових років вважалося, що у бактерій він відсутній . [4]

Аеробне дихання бактерій є складним процесом, що включає ферментативні окислювально-відновні реакції і пов'язані з синтезом АТФ. Цикл реакцій, в яких субстрат окислюється до СО2, при цьому звільнений водень прямує в ланцюг тканинного дихання, де надалі окислюється до води., називається циклом Кребса (цикл трикарбонових кислот або цикл лимонної кислоти). (мал.1)[4]

Здавалося, що сіркобактерії також відносяться до аеробних бактерій, і повинні стимулюватися трикарбоновими кислотами. Але проведений експеримент підтвердив теорію  про відсутність здатності сіркобактерій до хемолітоавтотрофному і хемолітогетеротрофному обміну. Вченими  Інституту мікробіології Росії було доведено наявність перекисного механізму окислення сполук сірки і відсутність зв'язку їх окислення з використанням клітинами енергії.[5]

На очисних спорудах м. Суми для обробки активного мулу застосували послідовно, як у циклі Кребса,спочатку лимонну кислоту, а потім бурштинову кислоту. Всі розчини готувалися на дистильованої воді і в концентрованому вигляді додавалися до суміші обробленого мулу в необхідній розрахунковій кількості. Зміна послідовності трикарбонових кислот або використання інших стимулюючих агентів ( міді сірчанокислої) не призвело до очікуваних результатів.

За рік випробувань цього методу було доведено, що індуцирована  активація активного мулу забезпечує ефективну боротьбу з нитчастим спуханням активного мулу в аеротенках, а також цей метод призводить до збільшення швидкості і глибини вилучення забруднюючих речовин, особливо сполук азоту і фосфору (таблиця №2).

 

 

Дата

Концентрації сірководню

 на вході ОС, мг/дм3

Концентрації на виході ОС, мг/дм3

NH4 +

2 -

3 -

РО43-

Завислі речовини

До проведення обробки

2-3.04. 2019 р.

18,4

4,63

2,33

17,75

6,40

17,6

16-17.04 2019 р.

17,0

11,58

1,63

16,15

9,20

20,4

 

23-24.04 2019 р.

20,8

10,04

3,80

12,51

10,04

32,0

 

Після проведення обробки

6-7.05 2019 р.

22,5

8,01

4,3

3,52

5,33

32,4

14-15.05. 2019 р.

22,7

4,15

0,95

17.85

1,40

16,2

28-29.05 2019 р.

19,0

3,68

0,41

9,98

0,93

15,0

ПДК

1,0

6,14

1,0

28,0

5,7

15,0

Таблиця № 2. Результати проведення методу індуцированої активації мікроорганізмів активного мулу на станції очисних споруд у квітні 2019 року.

 

Висновки

        На підставі вивчення методу індуцированої активації мікроорганізмів активного мулу на станції очисних споруд міста Суми можна зробити наступний висновок:

 1. Такі хімічні реагенти, як лимонна кислота і бурштинова кислота, стимулюють ріст колоній аеробних бактерій зі здатністю синтезувати різноманітні ферменти і збільшувати свою біомасу.
 2. Застосування трикарбонових кислот дає можливість пригнічувати розвиток нитчастих бактерій.
 3. Зміна біоценозу активного мулу після обробки трикарбоновими кислотами йде в напрямку, адаптованому до заданого складу стічних вод               і містить всі ферментні системи, необхідні для деградації присутніх забруднюючих речовин, особливо сполук азоту і фосфору.
 4. Застосування даного методу дає істотне підвищення спадкової різноманітності мікроорганізмів активного мулу.

 

Збережемо первоцвіти нашого краю!

Із приходом весни і перших сонячних днів надзвичайно великих масштабів набуває проблема торгівлі первоцвітами.

     Первоцвіти – це екологічна група рослин, яка нараховує близько 500 видів. Розпускання квітів у них відбувається ще до появи листків на деревах. У багатьох первоцвітів забарвлення яскраве, весняне. Квіти золотисті, блискучі, неначе сонце, голубі, як весняне небо, бузкові та білосніжні.

     Проліска дволиста, підсніжник білосніжний, ряст Маршалла, первоцвіт, сон широколистий, шафран, конвалія є регіонально рідкісними первоцвітами, мало поширеними та зникаючими видами, які підлягають особливій охороні на території Сумської області.

     Останніми роками кількість первоцвітів в Україні значно скоротилася. Рослини, які віщують нам прихід весни, за останні десятиліття опинилися на межі зникнення. Це відбувається внаслідок господарського освоєння місць зростання первоцвітів, намагання окремих людей перетворити їх на засіб заробітку.

     Хоч у деяких місцях нашого краю первоцвіти є досить поширеними, та загалом вони є рідкісними. Ці рослини підлягають суворій охороні згідно з Положенням про Червону книгу України. Їх не можна зривати, викопувати чи в інший спосіб використовувати частини цих рослин.

     Відповідно до ст. 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення знищення видів рослин, які занесені до Червоної книги України, тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого.

     За незаконне придбання, збут чи розповсюдження об’єктів рослинного світу, які занесені до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, статтею 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладення штрафу від ста до двохсот п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів рослинного світу. Крім того, за кожну знищену червонокнижну ранньоквітучу рослину розмір компенсації за шкоду становить одну мінімальну заробітну плату.

     Первоцвіти прекрасні, але тільки в їх природному середовищі існування, адже зірвані квіти «живуть» лише кілька днів. Щороку перші вісники весни стають жертвами «людської любові». Купуючи ці красиві квіти, Ви підштовхуєте браконьєрів до ще більш масштабного збору в наступні роки. То ж замість букета, який зав’яне за кілька днів – отримуйте емоції від побаченої краси природи! Хай перші квіти тішать око, серце і душу всіх, хто після Вас прийде до лісу.

     Щоб не йти далеко до лісу, з колекціями квітково-декоративних рослин, екзотичних та притаманних для нашого регіону, які підлягають особливій охороні, Ви можете ознайомитися, відвідавши об’єкти природно-заповідного фонду м. Суми «Ботанічний сад місцевого значення Юннатівський» (вул. Харківська, 13) та «Ботанічний сад місцевого значення державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка» (вул. 20 років Перемоги).

 

 

 

Будь екосвідомим

 

Чому спалювати суху траву та листя небезпечно? 

На жаль, щовесни на всій території України, у т. ч. і м. Суми, найгостріше стоїть питання випалювання сухої рослинності, яке шкодить як і навколишньому природному середовищу, так і здоров’ю людей.

     Іноді для виникнення пожежі достатньо навіть непогашеного недопалка, недбало кинутого на узбіччя, а локалізувати загорання та погасити пожежу сухої трави на відкритих територіях, не просто, оскільки швидкість поширення вогню – висока, особливо у суху, вітряну погоду.

     Вогнем знищується не лише сухостій, але й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, гинуть тварини: комахи, черв’яки, земноводні, плазуни, ссавці. Особливо страждають новонароджені зайчата та їжаки, місця кладки та гніздування птахів. Погіршується якість ґрунтів, що призводить до зниження урожайності. Невинні на перший погляд спалювання можуть призвести до масштабних пожеж, загрожувати знищенням житлових будівель та життю людей. Під час спалювання листя та інших рослинних залишків у повітря вивільняються шкідливі хімічні сполуки, які несуть велику шкоду для здоров’я людини, призводять до захворювань дихальних шляхів, алергічних реакцій.

     Спалювання рослинних залишків є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, а саме: статті 50 Конституції України, статей 9, 12 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 16 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», пункту 4.2. Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

     Відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за самовільне випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу – 170-340 гривень для громадян. Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів                                         природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 340-680 гривень. Крім того, статтею 245 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом. Таке правопорушення карається штрафом від 5 100 гривень до 8 500 гривень, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

     З метою урегулювання питання недопущення випалювання рослинності чи її залишків, особливо у весняно-осінній період, що призводить до знищення біорізноманіття, погіршення екологічного стану довкілля та зростання ймовірності виникнення масових пожеж, та посилення відповідальності за ці дії, на початку 2018 року на розгляд парламенту передано розроблений Міністерством екології та природних ресурсів України законопроект № 8026 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо запровадження європейського досвіду про здійснення державного природоохоронного контролю)». Він передбачає посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері довкілля. Зокрема, йдеться про суттєве посилення відповідальності за порушення природоохоронного законодавства в сфері водних і земельних ресурсів, а також порушення норм щодо атмосферного повітря.

     Крім того, законопроектом передбачено розширення повноважень громадських інспекторів з охорони довкілля. У разі ухвалення законопроекту вони отримають право складати протоколи про адміністративні порушення за жорстоке поводження з тваринами, порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги, знищення або пошкодження зелених насаджень, а також об’єктів озеленення населених пунктів.

 

 

Оголошення про плановану діяльність ТОВ "ВП ПОЛІСАН"

Повідомляємо про плановану діяльність ТОВ «ВП «ПОЛІСАН», яка підлягає оцінці впливу на довкілля щодо реконструкції адміністративно-побутового корпусу та складу під виробничу будівлю по вул. Івана Піддубного, 25, м. Суми.

 

 

Збережи ялинку

Наближаються новорічні свята, а отже багатьом захочеться створити у своїй оселі святкову атмосферу і прикрасити новорічну ялинку. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України пропонує декілька порад, дотримуючись яких можна зменшити шкоду для навколишнього середовища.

Якщо ви придбали штучну ялинку, користуйтесь нею максимально довго. Дослідники кажуть: щоб виправдати завдану шкоду довкіллю при її виробництві, треба користуватись штучним деревом мінімум 10 років. Важливо, аби матеріали, з яких виготовлена ялинка, були безпечними та не завдавали шкоди здоров’ю. Тому варто запитати у продавця чи самостійно ознайомитись зі складом виробу. В ідеалі ялинка повинна мати сертифікат якості, який засвідчує безпечність виробу і в якому має бути зазначено, що у складі виробу відсутні формальдегіди, метилен, ацетон та різного роду смоли.

Ялинки, які вирощували на спеціальних плантаціях, промарковані самоклейними етикетками з індивідуальним номером для кожного дерева. Перевірити номер на легальність можна за допомогою сайту – yalynka.info.

З метою попередження та виявлення випадків пошкодження лісових насаджень в передноворічний період проводиться посилене патрулювання лісових масивів. В разі затримання порушник змушений буде заплатити штраф у розмірі 85-170 грн. та шкоду. Розмір шкоди залежить від місця скоєння незаконної рубки та діаметра новорічної ялинки. В грудні-січні за деревце діаметром у нижньому зрізі до 10 см доведеться сплатити 453,99 грн. Тож очевидно, що краще купувати лише марковані ялинки, не завдаючи шкоди ні природі, ні власному бюджету.

У разі виявлення порушень повідомляти Державну екологічну інспекцію у Сумській області (тел./факс 77-10-15, e-mail: sumy@dei.gov.ua).