English version
Місцевий та гарантований борг
Відповідно до Бюджетного кодексу України:
Місцевий борг – загальна сума боргових зобов’язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок місцевого запозичення.
Місцеве запозичення – операції з отримання до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з метою фінансування бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету.
Гарантований Автономною Республікою Крим, обласною радою чи міською територіальною громадою борг - загальна сума боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України щодо повернення отриманих та непогашених станом на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями.
Місцева гарантія - зобов’язання органів місцевої влади повністю або частково виконати платежі на користь кредитора у разі невиконання позичальником, що отримав кредит під місцеві гарантії, зобов’язань щодо повернення грошових коштів. 
 

 

Програма управління місцевим боргом Сумської міської територіальної громади
Програма управління місцевим боргом міського бюджету на 2017 рік та звіт про її виконання
Програма управління місцевим боргом міського бюджету на 2016 рік та звіт про її виконання

Наказ

Програма 

Звіт про виконання програми управління місцевим боргом міського бюджету за 2016 рік