English version
Система енергетичного менеджменту

Концепція системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері

Концепція системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері

 

 

 

Успішне проходження ресертифікаційного аудиту відповідності системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міжнародному стандарту ISO 50001 «Системи енергетичного менеджменту»

    У січні 2021 року департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради та заклади освіти успішно пройшли ресертифікаційний аудит відповідності системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міжнародному стандарту ISO 50001:2018, та отримали другий сертифікат TÜV SÜD, що виданий німецькою експертною організацією експертизи, випробувань та сертифікації (м. Мюнхен). Під час аудиту було проаналізовано організацію управління енергією від рівня вищого керівництва міста до рівня відповідальних осіб за ефективне споживання енергоресурсів в установах галузі «Освіта», а саме: міську енергетичну політику, цілі, плани дії системи енергетичного менеджменту, планування роботи в сфері проєктування та закупівель з урахуванням критеріїв енергоефективності відповідно до положень міжнародного стандарту ISO 50001:2018 «Системи енергетичного менеджменту» і т. ін.

    Команда енергоменеджерів Сумської міської ради, яку очолює перший заступник міського голови Михайло Бондаренко, з залученням до аудиту представників КУ Сумська загальноосвітня  школа I-III ступенів № 18, КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6, Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 «Космічний», Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 17 «Радість», Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 39 «Теремок» продемонструвала аудиторам відповідність системи енергетичного менеджменту Сумської міської ТГ вимогам та рекомендаціям міжнародного стандарту ISO 50001:2018, досягнення щодо впровадження міської енергетичної політики, здатність забезпечувати функціонування системи динамічного контролю за споживанням енергоресурсів, документування та аналізування енергоспоживання, прийняття управлінських рішень щодо підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери, компетентність та обізнаність у керуванні процесами енергозбереження.

    Місто Суми єдиний обласний центр в Україні, який отримав сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері вимогам міжнародного стандарту ISO 50001. Сертифікація системи енергоменеджменту міста є оціночним маркером для міжнародних фінансових організацій щодо політичної волі вищого керівництва міста, сприйняття, підтримки європейських цінностей та пріоритетності розуміння і впровадження заходів з енергоефективності, протидії змінам клімату і захисту навколишнього середовища.

 

   25 квітня 2018 року під час XXХIХ сесії Сумської міської ради представник німецької компанії TÜV SÜD з представництвом в Україні Павло ПЕТРИК вручив міському голові Олександру ЛИСЕНКУ міжнародний сертифікат ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту».

   Зовнішній аудит та сертифікація системи енергоменеджменту у місті Суми відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001:2011 проведена за сприяння Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».

   У січні 2018 року  департамент фінансів, економіки та інвестицій, управління освіти і науки та заклади галузі «Освіта» демонстрували аудиторам німецької компанії TÜV SÜD з представництвом в Україні систему організації управління енергетичними ресурсами на рівні виконавчих органів, галузі та безпосередньо будівель закладів дошкільної (№ 21, № 23, № 33) та загальної середньої освіти ( № 2, № 9, № 29, № 30, № 5, № 23).

   Аудитори перевіряли відповідність системи енергетичного менеджменту міста вимогам та рекомендаціям міжнародного стандарту ISO 50001:2011, впровадження міської енергетичної політики, здійснення поставлених цілей та завдань, розробку та реалізацію плану дій зі скорочення використання енергії з урахуванням законодавчих вимог, наявність відповідних документів, компетентність, поінформованість учасників аудиту.

   Міжнародний стандарт ґрунтується на методології постійного поліпшення «Плануй-Впроваджуй-Перевіряй-Дій» (цикл Демінга), що дозволяє впроваджувати енергетичний менеджмент в щоденну діяльність установи, підприємства чи організації. Даний сертифікат є візитною карткою міста та створює сприятливий імідж соціально-культурної сфери міста як серед містян, так і для потенційних інвесторів.

   Наразі Суми є єдиним обласним центром в Україні, який отримав сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері вимогам стандарту.

Успішне проходження наглядового аудиту відповідності системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міжнародному стандарту ISO 50001:2011 та підтвердження сертифікату TÜV SÜD