English version
Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Проєкт документа державного планування – «Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (далі – Проєкт ДДП).

Проєкт ДДП розроблений на короткостроковий період, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей Сумської міської територіальної громади (СМТГ).

Програма підготовлена на основі аналізу основних екологічних проблем громади та визначає пріоритетні цілі розвитку у сфері охорони навколишнього природного середовища, основні заходи їх досягнення та очікувані результати на 2022 – 2024 роки. Виконання Програми забезпечується шляхом реалізації державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища та здійснення природоохоронних проєктів і заходів..

Термін реалізації Проєкту ДДП – 2022 рік.

 1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.

Сумська міська рада, 40000, майдан Незалежності, 2.

 1. Передбачена процедура громадського обговорення:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення в процесі стратегічної екологічної оцінки Проєкту ДДП починається з 25 листопада 2021 року і триває по 25 грудня 2021 року.

Проєкт ДДП та звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднений на офіційному веб-сайті Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (https://finance.smr.gov.ua/) – 25.11.2021 р.

б) способи участі громадськості:

 - надання письмових зауважень і пропозицій в межах строку громадського обговорення до Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради за адресою: 40004, м. Суми, вул. Горького, 21, тел./факс +38 (0542) 700-395 (e-mail: ecologia@smr.gov.ua).

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, 40004, м. Суми, вул. Горького, 21, тел./факс +38 (0542) 700-395, e-mail: ecologia@smr.gov.ua.

г) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції – Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, 40004, м. Суми, вул. Горького, 21, тел./факс +38 (0542) 700-395, e-mail: ecologia@smr.gov.ua.

ґ) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Офіційні веб-сайти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (https://mepr.gov.ua), Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської ОДА (www.pek.sm.gov.ua).

З проєктом ДДП та Звітом про СЕО можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (https://finance.smr.gov.ua/).      

 1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування - відсутня.

Звіт про CEO

Проєкт Програми

Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту  документа державного планування – «Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою громадського обговорення Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради оприлюднено  на офіційному сайті Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (за посиланням: https://finance.smr.gov.ua/) заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту  документа державного планування – «Програма охорони навколишнього природного середовища на 2022-2024 роки».

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023 - 2024 роки

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту  документа державного планування – «Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023 - 2024 роки»

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою громадського обговорення Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради оприлюднено  на офіційному сайті Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (за посиланням: https://finance.smr.gov.ua/) заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту  документа державного планування – «Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023 - 2024 роки».

Строк громадського обговорення заяви з 01 вересня 2021 року до 16 вересня 2021 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

Пропозиції та зауваження приймаються Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради за адресою: вул. Горького, 21, м. Суми, 40004 або на електронну адресу: economics@smr.gov.ua.

Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку не розглядаються.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Проєкт документа державного планування – «Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023 - 2024 роки» (далі – Проєкт ДДП).

Проєкт ДДП розроблений на короткостроковий період, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей бюджету Сумської міської територіальної громади (СМТГ).

У Проєкті ДДП визначено основні пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку СМТГ в цілому та у відповідних галузях (сферах діяльності), завдання та заходи, спрямовані на реалізацію визначених пріоритетів, наведено прогноз динаміки основних соціально-економічних показників на 2022 – 2024 роки.

Термін реалізації Проєкту ДДП – 2022 рік.

 1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.

Сумська міська рада, 40000, майдан Незалежності, 2.

 Передбачена процедура громадського обговорення:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення в процесі стратегічної екологічної оцінки Проєкту ДДП починається з 10 листопада 2021 року і триває по 09 грудня 2021 року.

Проєкт ДДП та звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднений на офіційному веб-сайті Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (https://finance.smr.gov.ua/) – 10.11.2021.

б) способи участі громадськості:

 - надання письмових зауважень і пропозицій в межах строку громадського обговорення до Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради за адресою: 40004, м. Суми, вул. Горького, 21, тел./факс +38 (0542) 700-584 (email: economics@smr.gov.ua).

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, 40004, м. Суми, вул. Горького, 21, тел./факс +38 (0542) 700-584, email: economics@smr.gov.ua.

г) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції – Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, 40004, м. Суми, вул. Горького, 21, тел./факс +38 (0542) 700-584, email: economics@smr.gov.ua.

ґ) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Офіційні веб-сайти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (https://mepr.gov.ua), Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської ОДА (http://www.pek.sm.gov.ua).

 1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування - відсутня.

Проєкт Програми

Додаток 6 до Програми

Звіт про СЕО

Звіт про СЕО (оновлений)

ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Довідка про громадське обговорення проєкту ДДП

Довідка про консультації з органами виконавчої влади у процесі СЕО

Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської   територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на  2022 - 2023 роки

Додаток 6 до Програми

Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 - 2023 роки

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту  документа державного планування – «Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 - 2023 роки»

 Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою громадського обговорення департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради оприлюднено  на офіційному сайті департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (за посиланням: https://finance.smr.gov.ua/) заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту  документа державного планування – «Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 - 2023 роки».

Строк громадського обговорення заяви з 21 жовтня 2020 року до 05 листопада 2020 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

Пропозиції та зауваження приймаються департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради за адресою: вул. Горького, 21, м. Суми, 40004 або на електронну адресу: economics@smr.gov.ua.

Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку не розглядаються.

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 

 

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку 

 1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Проєкт документа державного планування – «Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 - 2023 роки» (далі – Проєкт ДДП).

Проєкт ДДП розроблений на короткостроковий період, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей Сумської міської територіальної громади (СМТГ).

У Проєкті ДДП визначено основні пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку СМТГ в цілому та у відповідних галузях (сферах діяльності), завдання та заходи, спрямовані на реалізацію визначених пріоритетів, наведено прогноз динаміки основних соціально-економічних показників на 2022 – 2023 роки.

Термін реалізації Проєкту ДДП – 2021 рік.

 1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.

Сумська міська рада, 40000, майдан Незалежності, 2. 

 1. Передбачена процедура громадського обговорення:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення в процесі стратегічної екологічної оцінки Проєкту ДДП починається з 18 листопада 2020 року і триває по 17 грудня 2020 року.

Проєкт ДДП та звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднений на офіційному веб-сайті Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (https://finance.smr.gov.ua/) – 18.11.2020.

б) способи участі громадськості:

 - надання письмових зауважень і пропозицій в межах строку громадського обговорення до Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради за адресою: 40004, м. Суми, вул. Горького, 21, тел./факс +38 (0542) 700-584 (email: economics@smr.gov.ua).

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, 40004, м. Суми, вул. Горького, 21, тел./факс +38 (0542) 700-584, email: economics@smr.gov.ua.

г) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції – Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, 40004, м. Суми, вул. Горького, 21, тел./факс +38 (0542) 700-584, email: economics@smr.gov.ua.

ґ) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Офіційні веб-сайти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (https://mepr.gov.ua), Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської ОДА (http://www.pek.sm.gov.ua).

 1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування - відсутня.

Проект Програми 2021
Додаток 6 до Програми 2021
Звіт про СЕО