English version
Перелік нормативно-правових документів

Нормативно-правова база

Перелік нормативних актів:

1. Бюджетний кодекс України

2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»

3. Постанова Кабінету міністрів України від 29.07.2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки»

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»

5. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»

6. Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету»

7. Закон України від 28.12.2014 року № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці»

8. Постанова Кабінету міністрів України від 14.01.2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»

9. Постанова Кабінету міністрів України від 23.01.2015 року № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»

10. Законодавство з ПЦМ

11. Постанова Кабінету міністрів України від 19 серпня 2015 року № 618 «Про затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»

12. Постанова Кабінету міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів»

13. Постанова Кабінету міністрів України від 04 квітня 2001 року № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету»

14. Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012  № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»

15. Постанова Кабінету міністрів України від 06 квітня 2016 року № 288 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

16. Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2016 № 394 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку»

17. Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.05.2016 року № 515 «Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77»

18. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»

20. Наказ Міністерства Фінансів України від 28.01.2002 року №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»

21. Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки»

23. Наказ Міністерства фінансів України від 03.03.2020 № 94 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо механізмів участі громадськості у бюджетному процесі на місцевому рівні»

24. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»

25. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради:

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.02.2021 № 96 «Про встановлення вартісної ознаки  предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів»

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.03.2016 №149 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів виконавчими органами Сумської міської ради, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету» 

Накази

Наказ департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 28.12.2019 № 45 "Про затвердження Порядку складання і виконання розпису бюджету Сумської міської об'єднаної територіальної громади" (2020 рік)

Порядок складання і виконання розпису бюджету Сумської міської об'єднаної територіальної громади (2020 рік)