English version
Заявка на грант 2017 UN-DESA – сталий розвиток енергетики!
Департамент ООН з економічних та соціальних питань (UN-DESA) приймає заявки на 2017 рік на гранти з енергетики для сталого розвитку з метою сприяння інноваційних практик в рішенні глобальної енергетичної проблеми. Тематика: «Сталий розвиток енергетики для подолання бідності та сприяння процвітанню в світі». Загальний розмір гранту – 1 мільйон доларів США. Критерії:
  • Особа або організація, офіційно зареєстрована, яка дотримується цілей та принципів Організації Об’єднаних Націй
  • Не має фінансових заборгованостей
  • Не бере участь в судових процесах або переслідується законом
  • Здатні демонструвати новаторські ініціативи, мають лідерські здібності, є відчутні результати на місцевому, національному, регіональному і глобальному рівнях в просуванні енергії в інтересах сталого розвитку, які узгоджуються з аспектами сталого розвитку та баченнями, цілями та критеріями гранту
  • Впровадження ініціатив та дій по проекту, протягом як мінімум трьох років, включаючи в себе більш широке використання нових і поновлюваних джерел енергії, інші технології з низьким рівнем викидів, більш ефективне використання енергії, більш широке використання передових енергетичних технологій , в тому числі більш чистих технологій використання викопних видів палива, а також стале використання традиційних енергетичних ресурсів, щоб задовольнити зростаючу потребу в надійних, доступних, економічно життєздатних, соціально прийнятних і екологічно безпечних енергетичних послуг в довгостроковій перспективі для досягнення стійкого розвитку і подолання бідності
  • Прихильні і здатні, підтримувати подальшу роботу по створенню потенціалу гранту
  • Не є співробітником ООН.
Подати заявку можна тут заявка Дедлайн 15 червня Джерело