English version
Запрошення до участі в конкурсі грантів щодо системної підтримки МСП під час пандемії COVID-19

Конкурс грантів щодо підтримки малого і середнього підприємництва під час пандемії COVID-19 є частиною проєкту, який націлений безпосередньо на стимулювання сталості й відновлення української системи підтримки малого і середнього підприємництва у містах та місцевих громадах під час пандемії COVID-19. 

Мета: підтримка органів місцевого самоврядування у вибраних громадах щодо реалізації програм/проєктів/заходів, спрямованих на пом’якшення негативних наслідків карантину для місцевих МСП, які мають потенціал до зростання, інновацій та експорту.

Цільова аудиторія: органи місцевого самоврядування міст або громад з приблизним діапазоном населення 100 000-270 000, з позитивною економічною динамікою, потенціалом розвитку малого й середнього бізнесу, значними здобутками в підтримці й розвитку МСП та зі сформованими або такими, що формуються, структурами, які опікуються вище зазначеними питаннями.  

Місцеві громади з населенням менш як 100 000 мешканців можуть створити неформальні «консорціуми» з  сусідніми громадами для подання спільної заявки задля відповідності критерію щодо кількості населення. Застосування інструментів регіональної підтримки МСП (наприклад, центрів інформаційної підтримки бізнесу, кластерів тощо) буде вважатися перевагою. 

Основні тематичні напрямки проєктів: загалом потенційно актуальним є будь-який проєкт, спрямований на зміцнення місцевого сектору МСП шляхом пом’якшення економічних наслідків пандемії COVID-19.

Проєкти мають бути пов’язаними із загальною стратегією/політикою бенефіціара щодо підтримки МСП і, таким чином, мати сталий вплив, наприклад шляхом підтримки функціонування місцевих пріоритетних секторів протягом кризи.

Також метою ініціативи є сприяння поширенню інновацій серед МСП. Потенційні проєктні пропозиції можуть бути спрямовані, наприклад, на диджиталізацію послуг для МСП, консультації щодо ведення бізнесу в умовах карантинних обмежень, цільову (для конкретного сектору чи громади) інформаційну підтримку місцевих МСП щодо наявних механізмів допомоги, конкретних законів і положень, пов’язаних із COVID-19 тощо. 

Орієнтовний графік:

 • початок конкурсу: 16.12.2020;
 • роз’яснення стосовно процесу подання заявок: з 09:00, 17.12, до 18:00, 22.12.2020;
 • кінцевий термін подання заявок: 12:00, 30.12.2020;
 • оцінювання пропозицій: січень 2021 р.;
 • орієнтовне оголошення результатів: 31.01.2021;
 • вступний онлайн-семінар і підписання контрактів з успішними заявниками: січень - лютий 2021 р.;
 • початок реалізації грантових проєктів: з березня 2021 р.

Максимальна тривалість проєктів: 6 місяців від початку впровадження.

Заявники, що мають право участі: лише органи місцевого самоврядування (одна пропозиція на місцеву громаду) мають право на участь у конкурсі як основний заявник. Вітається партнерство з громадськими організаціями, агенціями підтримки бізнесу, органами місцевого самоврядування інших громад, незалежно від їх розташування на території Україні.

Кількість населення у зацікавленій місцевій громаді має бути в приблизних межах від 100 000 до 270 000 осіб.Громади з населенням менше ніж 100 000 також мають право участі в конкурсі за умови подання спільного проєкту з органами самоврядування інших громад. Загальна кількість населення в громадах – співзаявниках має сягати не менше ніж приблизно 100 000 осіб. 

Максимальний розмір гранту на одного успішного заявника: 1 000 000 грн.

Орієнтовна кількість грантів: 10 грантів із максимальним бюджетом в 1 000 000 гривень кожен.

Власний внесок: у розмірі не менше 10 % від запитуваних коштів не є «обов’язковим», але буде розглядатися як перевага. Можливі також внески в негрошовій формі.

Партнерство: основному заявнику (органу територіального самоврядування) рекомендується подавати заявки в партнерстві з громадськими організаціями, агенціями підтримки бізнесу, іншими органами самоврядування. Зацікавленість співзаявника (-ків) має бути підтверджена коротким листом про наміри, який додається до заяви від основного заявника. 

Роз’яснення стосовно процесу подання заявок будуть надаватися в телефонному режимі у період з 09:00,17.12.2020, до 18:00, 22.12.2020 (див. нижче). Відповіді на запитання, що стосуються змісту проєктних заявок, пропонованих дій тощо, не надаватимуться. 

Подання заявок і спілкування із заявниками:

 • Заявки слід подавати англійською мовою у форматі Word як додаток до короткого супровідного листа українською або англійською мовами Владиславу Кавеліну, vladyslav.kavelin@giz.de;
 • Отримання заявки буде підтверджено електронним листом протягом 48 годин;
 • Кінцевий термін подання заявки: 12:00, 30.12.2020;
 • Додаткові вказівки щодо процесу подання заявок можна отримати від Олександра Цепка (за телефоном +38050 353 68 08 до 18:00, 22.12.2020);
 • Жодні питання не будуть прийматися після 18:00, 22.12.2020. 

Основні критерії оцінювання:

У пропозиції повинні бути чітко представлені кількісні/вимірювані показники, зокрема кількість МСП, яким проєкт надаватиме підтримку, запланована кількість консультацій, тренінгів тощо.

Основні критерії для оцінювання запропонованих проєктів будуть включати відповідність ідеї проєкту основній меті конкурсу, найкраще співвідношення ціни та якості, доцільність.

Додатковими перевагами вважатимуться наступні критерії: потенціал для відтворення в інших громадах, актуальність після пандемії, власний внесок заявниказобов’язання брати участь у поширенні найкращих практик і здобутого досвіду.

Номінація успішних претендентів:

Успішні кандидати будуть поінформовані про результати офіційним листом на електронну пошту, приблизна дата - 31.01.2020.

Мова: заявка повинна бути написана англійською мовою;

Виключення з участі в конкурсі: заявки, які суттєво відхиляються від тематики й правил конкурсу, викладених вище, не будуть розглянуті.

Попередження: У разі, якщо два або більше заявників подадуть пропозиції з аналогічними ідеями, перевагу отримає проєкт із кращим співвідношенням ціни та якості. Команда з оцінювання має право застосовувати інші критерії для відбору успішних заявників, наприклад концентрацію заявників у одному і тому ж регіоні.

Коротка довідка 

За дорученням ЄС та уряду Німеччини Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH реалізує проєкт „EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП”. Його мета - створити кращі умови для розвитку українських малих та середніх підприємств, підтримати інновації та стимулювати експорт, що є шляхом до сталого та рівномірного економічного зростання. Проєкт, як частина програми Team Europe, сприятиме також відновленню України від наслідків COVID-19.

Цей грантовий конкурс є частиною проєкту, який націлений безпосередньо на стимулювання сталості й відновлення української системи підтримки МСП у містах та місцевих  громадах під час пандемії COVID-19.  

Більш детальна інформація на сторінці