English version
За сприяння Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», у місті Суми відбувся зовнішній аудит системи енергетичного менеджменту
29-30 січня 2018 року за сприяння Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», у місті Суми відбувся зовнішній аудит системи енергетичного менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001:2011. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради та заклади галузі «Освіта» демонстрували аудиторам Київської компанії ТОВ «Технічні та управлінські послуги», Павлу Петрику та Сергію Івашині систему організації управління енергетичними ресурсами на рівні виконавчих органів, галузі «Освіта» та безпосередньо будівель дошкільних навчальних закладів та шкіл: ДНЗ №№ 21, 23, 33, ССШ №№ 2, 9, 29, 30, ЗОШ №№ 5, 23. Аудитори перевіряли відповідність системи енергетичного менеджменту міста вимогам та рекомендаціям міжнародного стандарту ISO 50001:2011, впровадження міської енергетичної політики, здійснення поставлених цілей та завдань, розробку та реалізацію плану дій зі скорочення використання енергії з урахуванням законодавчих вимог, наявність відповідних документів, компетентність, поінформованість учасників аудиту. Міжнародний стандарт ґрунтується на методології постійного поліпшення «Плануй-Впроваджуй-Перевіряй-Дій» (цикл Демінга), що дозволяє впроваджувати енергетичний менеджмент в щоденну діяльність установи, підприємства чи організації. Застосування цього міжнародного стандарту сприяє більш ефективному використанню наявних енергетичних ресурсів, підвищенню конкурентоспроможності та зменшенню викидів парникових газів й інших, пов`язаних впливів на навколишнє середовище. На нараді при першому заступнику міського голови та керівнику групи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми Володимиру Войтенку експерти представили результати зовнішнього аудиту, надали високу оцінку персоналу, у функції якого входить управління енергоресурсами міста та галузі «Освіта». Володимир Войтенко подякував усім учасникам аудиту за виконану роботу та плідну співпрацю та зауважив, що в подальшій роботі не будемо зупинятися на досягнутих цілях, а й надалі постійно будемо поліпшувати функціонування системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог та рекомендацій міжнародного стандарту ISO 50001:2011, що надає можливість діяти за одним узгодженим стандартом при впровадженні систем енергозбереження в рамках всієї бюджетної сфери, системно знижувати витрати на енергоносії, негативний вплив на довкілля та створити більш сприятливий імідж соціально-культурної сфери міста як серед містян так і для потенційних інвесторів.DSCN5065 DSCN5069 DSCN5072 DSCN5074 DSCN5076 DSCN5078 DSCN5083 DSCN5085 DSCN5088 DSCN5090 DSCN5092