English version
Успішне проходження наглядового аудиту відповідності системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міжнародному стандарту ISO 50001:2011 та підтвердження сертифікату TÜV SÜD

У січні 2019 року департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради та освітянські заклади успішно пройшли наглядовий аудит відповідності системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міжнародному стандарту
ISO 50001:2011, тим самим підтвердили сертифікат TÜV SÜD № 12 340 55427, що виданий у 2018 році німецькою експертною організацією експертизи, випробувань та сертифікації (м. Мюнхен). Під час аудиту було проаналізовано організацію управління енергією від рівня вищого керівництва міста до рівня відповідальних осіб за ефективне споживання енергоресурсів у закладах галузі «Освіта».

Команда енергоменеджерів Сумської міської ради, яку очолює перший заступник міського голови Володимир Войтенко, продемонструвала аудиторам відповідність системи енергетичного менеджменту міста вимогам та рекомендаціям міжнародного стандарту ISO 50001:2011, досягнення щодо впровадження міської енергетичної політики, здатність забезпечувати функціонування системи динамічного контролю за споживанням енергоресурсів, документування та аналізування енергоспоживання, прийняття управлінських рішень щодо підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери, компетентність та обізнаність у керуванні процесами енергозбереження.

Місто Суми є єдиним обласним центром в Україні, який отримав сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2011. Сертифікація системи енергоменеджменту міста є оціночним маркером для міжнародних фінансових організацій щодо політичної волі вищого керівництва міста, сприйняття, підтримки європейських цінностей та пріоритетності розуміння і впровадження заходів з енергоефективності, протидії змінам клімату і захисту навколишнього середовища.