English version
У місті Суми в тестовому режимі встановили перший автоматизований пост спостереження за забрудненням атмосферного повітря

     29 серпня 2022 року технічними спеціалістами ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» (м. Київ) за сприяння Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради  на даху адміністративної будівлі за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35 було встановлено автоматизований пост спостереження  за якістю атмосферного повітря.

     Індикативна система моніторингу атмосферного повітря - це сучасна система Cairnet V3, відповідає Європейським стандартам, зокрема директивам ЄС, та рекомендаціям ВООЗ, а також постанові Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря».

Система вимірює 6 показників: оксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю (чадний газ), озон, сірководень, аміак (задушливий запах, неорганічна сполука), а також пил та здатна працювати в автономному режимі (без живлення) 2 доби.

Показники забруднення атмосферного повітря відображаються на графіку в режимі он-лайн та оновлюються орієнтовно кожні дві години.

 

 

Довідка:

     На виконання підпункту 3 пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2021 № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря».

     Постановою введено поняття агломерації Суми. Межі агломерації збігаються з межами міста. Тобто місто Суми – агломерація Суми. На території агломерації Суми виконання функцій органу управління якістю атмосферного повітря покладено на Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (рішення Сумської міської ради від 27 січня 2021 року № 186 - МР). Орган управління, зокрема розробляє проєкт Програми державного моніторингу атмосферного повітря в галузі охорони атмосферного повітря за формою, що встановлює Мінприроди та ін. Структура Програми затверджена наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 25.02.2021 № 147, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.04.2021 р. за № 543/36165.

     Зміни до положення про Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради щодо повноважень функцій органу управління якістю атмосферного повітря на території агломерації Суми, рішенням Сумської міської ради затверджено 12 травня 2021 року № 889 - МР.

     За результатами відкритих торгів з переможцем ТОВ ВНП «ЕКОПРОМ» (м. Харків) укладено договір на розробку Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації Суми.

     03.12.2021 комісією з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря на території агломерації Суми розглянуто та схвалено проєкт Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації Суми, який направлено на розгляд Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України.

     Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Про деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про затвердження Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації Суми, який надано на розгляд виконавчого комітету Сумської міської ради.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУТЬ ПРОГРАМИ:

     Для агломерації Суми в цілому заплановано на 2022 - 2025 роки здійснення заходів з вдосконалення наявних мереж спостереження за якістю атмосферного повітря, зокрема модернізація системи моніторингу атмосферного повітря агломерації Суми, проєктування та створення програмно-аналітичного комплексу з моніторингу якості атмосферного повітря. Під час виконання зазначених заходів має бути визначено уточнений Перелік підприємств, які здійснюють найбільше техногенне навантаження на агломерацію Суми вцілому.

     Планується оновлення наявної системи моніторингу, а саме: облаштування 3 нових індикативних постів спостережень за станом атмосферного повітря, на базі постів Сумського обласного центру з гідрометеорології, що дасть змогу вести спостереження в режимі он-лайн. Місця розташування та кількість постів Сумського обласного центру з гідрометеорології в агломерації Суми відповідає вимогам Порядку та Наказу Міністерства Внутрішніх Справ України від 21.04.2021 № 300 «Про затвердження Порядку розміщення пунктів спостережень за забрудненням атмосферного повітря в зонах та агломераціях».

     Попередня оцінка якості атмосферного повітря в агломерації Суми показала, що значних перевищень граничних значень концентрації забруднюючих речовин відповідно Порядку на території агломерації не спостерігалось. Це дає можливість використовувати індикативні пости спостережень для організації фіксованих вимірювань. Індикативні пости виконують вимірювання параметрів атмосферного повітря, які відповідають вимогам Порядку щодо точності даних, але є менш суворими, ніж вимоги до фіксованих вимірювань.

     Індикативні пости спостереження стану атмосферного повітря мають задовольняти таким вимогам:

- обладнані датчиками, які автоматично в режимі он-лайн визначають концентрації забруднюючих речовин, які рекомендовані у списку А пункту 1 Додатку 2 Порядку, і концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, які є характерними для м. Суми;

- обладнані засобами зв’язку з інформаційно-аналітичною системою даних;

- розміщені у місцях захищених від доступу сторонніх осіб.

     Для проведення спостережень за станом атмосферного повітря у місцях, де відсутні стаціонарні пости, але є вплив промислових об’єктів, необхідно використовувати маршрутні пости спостережень (фіксовані точки), на яких мають проводитись спостереження за допомогою мобільної аналітичної лабораторії. Ця лабораторія також має проводити спостереження в місцях за запитами громадськості.

     Захід проєктування та створення програмно аналітичного комплексу з моніторингу якості атмосферного повітря передбачає оснащення інформаційно-аналітичного центру серверами, комп’ютерним обладнанням, прикладним програмним забезпеченням та введення його в експлуатацію. Також до розділу увійшли організаційні заходи, які не потребують фінансових затрат, а саме: підготовка відповідних розпоряджень міського голови, рішень Сумської міської ради щодо внесення змін до Програми державного моніторингу у галузі атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря в агломерації Суми, визначення відповідальної структури, яка буде проводити діяльність з моніторингу якості атмосферного повітря.