English version
ТОВ «ПТЛ» має намір одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

     Товариство з обмеженою відповідальністю «ПТЛ» має намір одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для топкової виробничо - складських та офісних будівель, що розташований за адресою: проспект Перемоги, б.30/1, м. Суми, Сумська область.

     Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від топкових становить 2,093 т/рік, викид парникових газів: оксид діазоту (N2O) – 0,003 т/рік, вуглецю діоксид (СО2) – 62,564 т/рік. Обсяги викидів забруднюючих речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,900 т/рік; азоту діоксид – 0,098 т/рік, оксид вуглецю – 0,984 т/рік;  неметанові леткі органічні сполуки – 0,028 т/рік, метан – 0,003 т/рік, ангідрид сірчистий – 0,080 т/рік.

     В процесі роботи  підприємства дотримуються встановлені нормативи та немає перевищення гранично - допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах санітарно-захисної зони. Дозволені обсяги викидів пропонується встановити на рівні затверджених нормативів.

     Перевищення нормативів викидів відсутнє. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

     Контактний телефон відповідального за охорону навколишнього середовища на підприємстві - (066) 083-20-99.

     З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до: Сумської обласної державної адміністрації:

    40000, майдан Незалежності, 2, Суми, тел.+38(0542)782785, е-mail: mail@sm.gov.ua