English version
Повідомлення ТОВ "КЛЕВЕР" про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля щодо утилізації медичних відходів

     Планована діяльність полягає у здійсненні діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами на території  промислового майданчику, що розташований за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Прикордонна 1.

     Метою планованої діяльності є збирання, зберігання, оброблення та утилізація медичних відходів класу А.

Повідомлення