English version
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ "БВК"Федорченко"