English version
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП "Міськводоканал" Сумської міської ради