English version
Повідомлення про намір отримати дозвіл на здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта першої групи ТОВ «КОТЕЛЬНЯ ПІВНІЧНОГО ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОТЕЛЬНЯ ПІВНІЧНОГО ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА» (скорочене найменування ТОВ «КППВ»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - 44360724

Місце знаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адрес електронної пошти суб’єкта господарювання - Сумська область, м. Суми, вул. Ковпака, 6. тел..+38(099) 1886758, e-mail: dermelev_k@snpo.ua

Місце знаходження об’єкта/ промислового майданчика - Сумська область, м. Суми, вул. Ковпака, 6.

Мета отримання дозволу на викиди -  отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта першої групи. Предметом діяльності ТОВ «КППВ» є виробництво теплової енергії, транспортування тепла магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії і надання послуг з централізованого теплопостачання споживачам різних категорій в опалювальний період.

Законом України  «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII (зі змінами), діяльність ТОВ «КППВ» відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля за п. 2 – «теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше з використанням органічного палива …».

Об`єкт є існуючим, введений в експлуатацію в 1979 році (як котельня Північного промвузла Сумського машинобудівного виробничого об’єднання ім.. М. В. Фрунзе). Відповідно процедура ОВД щодо даного об’єкту не проводилася. На даний час планована діяльність відсутня, змін потужності, реконструкції, модернізації і розширення діяльності не відбувається.

Дозвіл на викиди отримується у зв’язку зі зміною суб’єкта господарювання. В 2022 році право власності на об’єкт отримало ТОВ «КППВ» шляхом придбання у АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – Інжиніринг» виробничого обладнання котельні.

Таким чином, вищезазначена діяльність ТОВ «КППВ» не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог та критеріїв Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

В котельні встановлено три водогрійних котла типу КВГМ-100 потужністю 116 МВт кожен та парового котла ДЕ-10/14 ГМ потужністю 7 МВт. Загальна теплова потужність котельні становить 356 МВт (306 Гкал/год). Основним паливом для котлів є природний газ, резервне паливо відсутне. Кількість виробленої  продукції (відпущена теплова енергія з колекторів) за останній рік становить 168470 Гкал/рік.

На проммайданчику  розташовані  споруди з технологічним та допоміжним обладнанням, призначеним для обслуговування та забезпечення технологічного процесу. Наявні  14 джерел викидів, з яких 11 – організованих (труба котельні, скидні свічі колекторів, скидні свічки котлів) та 3 джерела неорганізовані (ГШП, верстати майстерні, зварювальний пост).

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об’єкта становить 273,256 т/рік.  

Обсяги викидів забруднюючих речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил) – 0,003 т/рік, азоту діоксид – 76,770 т/рік, оксид вуглецю – 191,924 т/рік;  залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0005 т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,00008 т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксин мангану) – 0,00004 т/рік,  метан – 4,558 т/рік, фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) – 0,0003 т/рік, фтористий водень – 0,00005 т/рік,  кремнію діоксин аморфний – 0,00004  т/рік.

Загальний викид парникових газів: оксид діазоту (N2O) – 0,076 т/рік, вуглецю діоксид (СО2) – 68174,367 т/рік.

ТОВ «КППВ» відноситься до першої групи об’єктів залежно від ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря і має виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

На котельні передбачено заходи з впровадження найкращих доступних технологій для досягнення перспективних технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин:

  • заміна існуючих пальників на низькоемісійні струменево-нішеві (СНП) пальники на котлі КВГМ-100 №1;
  • встановлення стаціонарної системи газоаналізу для оптимізації процесу спалювання газу у топках котла КВГМ-100 №4
  • модернізація системи автоматизації котла (САК) з заміною програмованого контролера КВГМ-100 №4.

Перевищення нормативів викидів відсутнє. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не проводилося (скорочення викидів не потребує).

Пропозиції щодо дозволених обсягів  викидів відповідають законодавству. В процесі роботи  підприємства дотримуються встановлені нормативи та немає перевищення гранично - допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах санітарно-захисної зони. Дозволені обсяги викидів пропонується затвердити на рівні фактичних значень з досягненням перспективних нормативів для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту та оксиду вуглецю до 31.12.2027р.

 Для джерела викиду №1 (димова труба котельні) дозволені обсяги викидів пропонується встановити на рівні фактичних значень, як для основних джерел викидів відповідно до наказу Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309. 

Для основного технологічного обладнання встановлюються технологічні нормативи відповідно до наказу Мінприроди України від 22.10.2008  №541.

Обсяги залпових викидів для джерел №№2-5 (скидні свічі газових колекторів), №№6-11 (скидні свічі котлів) встановлюються з відповідною періодичністю та величинами масових витрат в г/с.

Регулювання викидів від неорганізованих джерел №12 (ГРП), №13 (майстерні), №14 (зварювальний пост) здійснюється шляхом встановлення вимог. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до: Сумської обласної державної адміністрації:

40000, площа Незалежності, 2, Суми, тел.+38(0542)782785, е-mail: mail@sm.gov.ua