English version
Оголошується конкурс серед банків щодо розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках

ЗАЯВКА – ПРОПОЗИЦІЯ

ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ У 2020 РОЦІ ТИМЧАСОВО ВІЛЬНИХ КОШТІВ БЮДЖЕТУ  СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ  ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАТИ НА ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) РАХУНКАХ У БАНКАХ

 

Відповідно до вимог п.8 ст. 16. Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з метою залучення додаткових коштів до бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади у                  2020 році оголошується проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у 2020 році.

У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в м. Суми у яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу.

Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Сумської  міської об’єднаної територіальної громади планується в обсягах фактично вільних залишків коштів бюджету в сумі 50 000 000 грн. (П’ятдесят мільйонів гривень) з можливістю поповнення вкладу в обсязі фактично вільних залишків коштів на дату розміщення коштів, без обмеження граничною сумою розміщення.

Засідання конкурсної комісії відбудеться 13 січня 2020 року о 14 годині за адресою: м. Суми вул. Горького, 21.

Пропозиції подаються до 14 години 08 січня 2020 року на адресу департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (40004 м. Суми вул. Горького,21) відповідно до переліку конкурсної документації (перелік додається).

Конкурсна пропозиція подається в непрозорому запечатаному конверті, скріпленому печаткою учасника конкурсу та підписом уповноваженої на це особи. Документи, що надійшли після встановленого строку подання конкурсних пропозицій, комісією не розглядаються. Подані на конкурс документи не повертаються.

Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу відсоткову ставку за вкладом (депозитом) на відповідний термін.

Додаткову інформацію з питання проведення конкурсу можна отримати за телефонами департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради  700-710  упродовж робочого дня з 8.00 до 17.15 годин.

 

 

 

Директор департаменту фінансів,

економіки та інвестицій

Сумської міської ради                                                                  С.А. Липова