English version
ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ "АЛЬБІЛЕНД"

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 1. 1. Планована діяльність

Планована діяльність Реконструкція автозаправного комплексу із обладнанням газового модуля по пр. М. Лушпи, 6/2 в м. Суми. Реконструкція автозаправного комплексу передбачає обладнання стаціонарного газозаправного модуля (ГЗМ). Проектом передбачається: встановлення стаціонарного газового модуля СЗГ-10 з підземним резервуаром ємністю 9,9м3 та паливо-роздавальною колонкою (ПРК) зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ). ГЗМ СЗГ-10 розрахований на 120 заправок на добу ЗВГ. Річна потреба ЗВГ складає 1400 м3/рік. На існуючій АЗС, площею 0,23 га, наявні чотири підземні резервуари об’ємом 25 м3 кожний для бензину та дизельного пального, операторська АЗС, навіс з ПРК рідкого моторного палива, очисні споруди дощових стоків. Режим роботи АЗС - цілодобовий.

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 1. Суб’єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ««АЛЬБІЛЕНД» код згідно з ЄДРПОУ 40513480, юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Братів П’ятигорських, б. 2а, прим. 100, тел.(0542) 700-671, місце провадження діяльності: Сумська обл., м. Суми, пр. М. Лушпи, 6/2, Еmail:priem@f15.sumy.ua. Контактна особа - Куксов Олександр Миколайович, (0542)70-06-71

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, Еmail:sumy.ovd@gmail.com. Контактна особа: Яценко Олена Анатоліївна, (0542) 70-09-51, (0542) 70-09-55

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на початок виконання будівельних робіт (ст.37 «Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

 1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться

12.10.2023 року о 10:00 годині в режимі відеоконференції за посиланням: https://meet.google.com/wat-quer-pqt

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться не передбачені

 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, Еmail:sumy.ovd@gmail.com. Контактна особа: Яценко Олена Анатоліївна, (0542) 70-09-51, (0542) 70-09-55

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, Еmail:sumy.ovd@gmail.com. Контактна особа: Яценко Олена Анатоліївна, (0542) 70-09-51, (0542) 70-09-55

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 103 аркушах та додатки до звіту.

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

 1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
 2. ТОВ «АЛЬБІЛЕНД»: Сумська обл., м. Суми, пр. М. Лушпи, 6/2. З 8.09.2023 року з 9.00 до 16.30 шодено, окрім вихідних. Контактна особа: Дмитренко Володимир Степанович, +38(066) 775-67-28
 3. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради: м. Суми, вул. Британська, 21 поверх IV. З 8.09.2023 року за графіком роботи установи. Контактна особа: Кайда Олександр Юрійович, +38(0542)70-03-95

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)