English version
Місто Суми серед кращих практик бюджетної прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування
Центром політичних студій та аналітики за редакцією В.І. Тарная розроблено посібник «Кращі практики бюджетної прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування», в якому представлені кращі практики міст-обласних центрів у порівнянні між собою стратегій розвитку, програм соціально-економічного розвитку, звітів про виконання бюджету та пояснювальних записок до них. Посібник було складено в рамках проекту «Підвищення проінформованості громадськості про місцеві бюджети в Україні», за яким проведено моніторинг 60 офіційних веб-сайтів органів місцевого самоврядування, зібрано, систематизовано та проаналізовано більше 500 бюджетних планово-фінансових документів за 2012-2015 роки. За результатами моніторингу до кращих практик з точки зору форми і структури віднесено Програму економічного і соціального розвитку міста Суми, а також формат публікації (чітку структуру відображення) діючих програм та бюджетної інформації  на муніципальному інформаційному порталі міста. Посібник «Кращі практики бюджетної прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування»