English version
Програма "Культурна спадщина"

Програма «Культурна спадщина» відповідає наступним пріоритетним напрямам діяльності Українського культурного фонду: 

 • cприяння збереженню, захисту та популяризації культурної спадщини, культурних цінностей та національної пам’яті українського народу задля зміцнення сучасної української ідентичності, формування спільних цінностей громадянського суспільства;
 • підтримка розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України, а також поза її межами;
 • сприяння впровадженню сучасних цифрових технологій, розробці інноваційного культурного продукту, кроссекторальних та міжрегіональних проектів для розкриття творчого потенціалу, ефективної творчої та економічної діяльності у сфері культури та креативних індустрій;
 • сприяння дотриманню культурних прав, безбар’єрного доступу до споживання і створення культурного продукту, забезпеченню рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян та спільнот;
 • підтримка проектів міжнародної співпраці та просування українського культурного продукту за кордоном, посилення зв’язків з міжнародним культурним середовищем для створення позитивного іміджу України.

Цілі програми «Культурна спадщина»:

 • підтримка проектів, що передбачають використання нових підходів та нових технологій (із залученням технологій VR, доповненої реальності, 3D моделювання, 360°, мультимедійна голограма тощо);
 • дослідження культурної спадщини та популяризація її серед широкої аудиторії, в тому числі шляхом створення цифрових платформ та продуктів;
 • стимулювання розвитку секторів культури і креативних індустрій через впровадження інновацій та інтеграції нового досвіду, зокрема, шляхом впровадження нових в Україні, але апробованих у світовій практиці підходів;
 • збільшення кількості споживачів культурного продукту шляхом використання нових форм та підходів;  
 • стимулювання розвитку кроссекторальних партнерств та підтримка конкурентоспроможних проектів, потенційно привабливих для залучення недержавних інвестицій та здатних до сталого розвитку;
 • популяризація українського культурного продукту як в Україні, так і за її межами.

Терміни подачі заявки та реалізації проекту:

 • подача проектної заявки на конкурс: 19.11.2021 – 31.01.2022 (до 18.00 за київським часом);
 • конкурсний відбір: 01.02.2022 – 17.05.2022;
 • реалізація проектів включно з поданням звітності: з дати підписання Договору про надання гранту Фондом, але не раніше 30 квітня, до 31.10.2022.

Більш детальна інформація за адресою: https://ucf.in.ua/m_programs/6193a8dc5a89bc7fdf4724f2