English version
Консультація щодо проекту стратегії сталого розвитку для України до 2030 року
Представники департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 27 жовтня 2016 року взяли участь у Консультації щодо проекту Стратегії сталого розвитку для України до 2030 року, що відбулася в місті Харків. Проект Стратегії сталого розвитку країни до 2030 року був розроблений у рамках проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та Глобального екологічного фонду (ПРООН/ГЕФ) «Інтеграція положень Конвенцій РІО в національну політику України». У заході взяли участь представники органів місцевого самоврядування Харківської, Полтавської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та Сумської областей, представники Програми розвитку ООН в Україні, громадських природоохоронних організацій, бізнес-структур, науковці. З 2016 року Україна приєдналася до Цілей сталого розвитку до 2030 року (яких налічується 17), схвалених світовими лідерами на історичному Саміті ООН у вересні 2015 року та врахованих при складанні проекту Стратегії сталого розвитку країни до 2030 року. З урахуванням експертних обговорень щодо визначених для України Цілей сталого розвитку, Програма розвитку ООН в Україні ініціювала розроблення проекту Стратегії сталого розвитку для України до 2030 року. Цей документ розглядається як рамковий, який визначатиме стратегічні напрями довгострокового розвитку для України та сприятиме інтеграції ЦСР у національні плани, стратегії та програми. Перед учасниками заходу  із доповідями виступили Катерина Корвін-Піотровська, асистент проекту «Інтеграція положень конвенцій Ріо в національну політику України», Леонід Руденко, доктор географічних наук, академік НАН України, керівник групи експертів з розроблення Стратегії сталого розвитку України, директор Інституту географії НАН України, Геннадій Марушевський, кандидат філософських наук, експерт з інституалізації положень Стратегії сталого розвитку України, Тетяна Тимочко, координатор консультативного процесу з розроблення Стратегії сталого розвитку України, голова Всеукраїнської екологічної ліги, голова Національної екологічної ради. Доповідачами було відзначено, що метою Стратегії є забезпечення поступового підвищення якості життя нинішнього і майбутніх поколінь жителів України та зупинка деградації природних екосистем шляхом Упровадження нової моделі господарювання, що базується на засадах сталого (збалансованого) розвитку із дотриманням принципу  рівноцінності економічного, соціального та екологічного розвитку. Створення та прийняття Стратегії є надзвичайно важливим як на регіональному рівні, так і в масштабах всієї України. Зобов’язання нашої країни перед світовою спільнотою щодо впровадження засад збалансованого розвитку мають бути практично відображені у державній політиці. Гармонійний розвиток нашої країни неможливий без урахування екологічної, економічної та соціальної складових. Учасники консультації прийняли активну участь в обговоренні у робочих групах за напрямками: 1. Економічне зростання; 2. Соціальна справедливість; 3. Збереження довкілля; 4. Публічне управління збалансованим розвитком. У ході обговорення були напрацьовані пропозиції до тексту Стратегії, які будуть враховані у подальшій роботі над цим документом. Всі учасники Консультації підтримали проект Стратегії та наголосили на важливості його прийняття.20161027_100130 20161027_100955 20161027_103355