English version
Конкурс секторально-цільових грантів від Pact. ТРИВАЄ!

Конкурс заявок

Об’єднання, адвокація, співпраця: підтримка коаліцій ОГС заради реформ
(Підтримка секторально-цільових ініціатив на національному, субнаціональному та місцевому рівнях)

Цей конкурс на отримання гранту (надалі – конкурс) є частиною Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» (ENGAGE), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Міжнародною організацією Пакт. Метою програми є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Коротка інформація

Програма «Долучайся!» має на меті сприяти розвитку ефективних національних, регіональних та місцевих громадських коаліцій та ініціатив, спрямованих на просування демократичних реформ. Діяльність Пакту включає підтримку національних організацій громадянського суспільства (надалі – ОГС)  у їхніх зусиллях щодо залучення та інтеграції партнерів на місцевому рівні, а також місцевих і регіональних активістів та організацій у їхній діяльності щодо вирішення місцевих проблем та впливу на політику на національному рівні.

Через надання секторальних цільових грантів Програма «Долучайся!» надає підтримку ОГС для створення механізмів співпраці між громадянським суспільством та державними структурами, створення багаторівневих мереж, проведення нагляду та моніторингу. Такі гранти будуть надаватися для просування євроінтеграції, судової, медичної, освітньої, пенсійної та інших реформ. Особливу увагу буде приділено проектам, що сприяють коаліціям організацій у їхній роботі зі сприяння процесу реформ на субнаціональному та місцевому рівнях.

Цілі і завдання конкурсу на отримання гранту

Метою конкурсу є підтримка ініціатив організацій громадянського суспільства (надалі – ОГС) по зміцненню горизонтальних багаторівневих мереж та коаліцій для більш ефективного залучення громадян до процесу впровадження демократичних реформ на національному, субнаціональному та місцевому рівнях.

Програма «Долучайся!» надаватиме підтримку ОГС по всій країні, надаючи пріоритет тим організаціям, які мають підтверджений досвід або можуть продемонструвати спроможність консолідації та координації мереж та коаліцій навколо секторальних реформ.

Тематичні пріоритети

У рамках цього конкурсу програма «Долучайся!» в першу чергу приділяє увагу підвищенню обізнаності громадськості щодо реформ та здійсненню моніторингу реалізації реформ. Окрім того, заохочується співпраця між різними зацікавленими сторонами для досягнення спільних результатів, включаючи створення механізмів співпраці між громадянським суспільством та державними структурами, а також створення багаторівневих мереж та коаліцій для сприяння реформам.

Пріоритетність реформ, що охоплюються конкурсом:

 • антикорупційна діяльність – продовження громадянського нагляду та контролю за проходженням антикорупційних реформ в Україні;
 • судова реформа – посилення незалежного моніторингу суддів з боку громадянського суспільства;
 • євроінтеграція – побудова загальнонаціональної підтримки необхідних змін в політиці;
 • залучення громадськості до реформи системи надання адміністративних послуг в регіонах внаслідок децентралізації;
 • забезпечення прав ЛГБТ-спільноти, людей з обмеженими можливостями та інших вразливих груп – нарощення попиту на фундаментальні європейські цінності;
 • інші реформи, зокрема пенсійна, медична, освітня.

Заходи та види діяльності можуть включати таке (перелік нижче не є вичерпним):

 • розробка та адвокація необхідних змін в політиці;
 • підвищення обізнаності громадськості про реформи та прогрес у їхній реалізації;
 • громадська участь у процесі реформ;
 • залучення та спілкування між різними зацікавленими сторонами у процесі реформ;
 • створення та зміцнення коаліцій ОГС, які підтримують та контролюють хід реформ;
 • контроль та моніторинг прогресу реформ;
 • ініціативи громад, спрямовані на сприяння реформам;
 • сприяння політичному діалогу на засадах плюралізму думок для забезпечення інклюзивності в процесі реформ, включаючи вразливі групи та молодь;
 • стратегічна комунікація та адвокаційні кампанії на підтримку реформ.
 • збільшення кількості громадян, задіяних у громадських коаліціях та заходах, що сприяють реформуванню на субнаціональному та місцевому рівнях;
 • розвиток та / або посилення зв’язків між національними та субнаціональними мережами і коаліціями, що призведе до посилення впливу адвокаційної діяльності виконавця проекту на зміни в державній політиці;
 • збільшення активності виконавця проекту у напрямку роботи з вразливими групами (люди з обмеженим можливостями nf, переселенці (ВПО), люди з гомо-, бі-, транс-сексуальною орієнтацію, квіри та інтерсексуали (ЛГБТ-спільнота) тощо), її ефективного впливу на державну політику на національному і субнаціональному рівнях та / або моніторинг здійснення державної політики від імені цих груп;
 • збільшення кількості спільних заходів ОГС зі сприяння демократичним реформам, що пов’язують національні, субнаціональні та місцеві мережі і коаліції;
 • посилення спроможності заявника залучати різні верстви населення, очолювати та розширювати мережі та коаліції;
 • збільшення кількості громадян, проінформованих про реформи та їхній прогрес;
 • збільшення кількості громадян, задіяних у діяльності громадянського суспільства, спрямованій на здійснення реформ;

Критерії відповідності:

 • офіційно зареєстровані організації громадянського суспільства (ОГС) або консорціуми зареєстрованих ОГС з усіх регіонів України із стійкою організаційною та операційною структурою;
 • доведений досвід консолідації та координації регіональних і місцевих мереж, охоплення різних верств населення;
 • доведений досвід адвокації та просування демократичних реформ на національному, субнаціональному та локальному рівнях;
 • досвід у здійсненні моніторингу демократичних реформ.

Критерії відбору:

 • відповідність заявленим цілям конкурсу;
 • стійка організаційна структура;
 • доведена здатність консолідувати та залучати зацікавлених осіб з неурядового сектору, зокрема на Півдні та Сході України;
 • продемонстрований досвід у налагодженні зв’язків з громадами та громадянами, зокрема на Півдні та Сході України;
 • переконливий досвід у забезпеченні інклюзивності та в імплементації правозахисних програм;
 • прагнення до досягнення сталих результатів, які триватимуть після закінчення проекту.

Орієнтовна тривалість гранту: до 18 місяців.

Розмір гранту: очікуваний розмір грантів становить до $50,000. Визначні ідеї можуть отримати більшу фінансову підтримку, якщо вони є доцільними та обґрунтованими.

Кінцевий термін подання проектних пропозицій: жодного – конкурс є відкритим і безтерміновим. Пакт розглядатиме заявки на постійній основі. Заявники отримають відповідь з рішенням протягом 45 днів від дати отримання Пактом повного пакета документів заявки.

Важливо знати, що:

 • в рамках цього конкурсу Пакт не може надавати гранти підприємствам, політичним партіям, державним інституціям, релігійним організаціям або фізичним особам;
 • проектні пропозиції мають бути надані українською або англійською мовами;
 • заявникам буде повідомлено про статус розгляду їхньої пропозиції письмово на електронну пошту;
 • рішення конкурсної комісії є остаточним і не підлягає перегляду;
 • подані пропозиції не можуть бути повернені або розглянуті повторно;
 • неповні заявки не будуть допущені до розгляду.

Процес подачі заявки:

Будь ласка, завантажте та скористайтеся формами заявки на отримання гранту, бюджету та описової частини бюджету за цим посиланням. Надсилайте заповнені заявки електронною поштою на адресу grants.engage@pactworld.org з темою: “Відповідь на конкурс секторально-цільових грантів”.

Питання:

Запитання щодо цього конкурсу надсилайте на електронну адресу grants.engage@pactworld.org з чітким зазначенням назви конкурсу в темі листа. Для того, щоб забезпечити справедливість і прозорість процесу подачі грантових пропозицій, Пакт не надаватиме попередніх оцінок стосовно відповідності заявників, їхніх дій або окремих видів діяльності.