English version
Конкурс проєктів «Кошти місцевих бюджетів на послуги зменшення шкоди»

Міжнародний фонд “Відродження” 

Програма “Громадське здоров’я” 

оголошує конкурс проєктів «Кошти місцевих бюджетів на послуги зменшення шкоди» 

Україна здійснила перехід на державне фінансування, що є суттєвою перемогою на рівні всього регіону СЄЦА та запорукою стабільного розвитку програм ВІЛ-сервісу. Так, з 2019 року більшість послуг профілактики, тестування, лікування та догляду, також закупка відповідних лікарських засобів та матеріалів здійснюється за рахунок державного бюджету.  

Відповідно до зобов’язань, Уряд України забезпечує перехід фінансування програм профілактики та лікування ВІЛ з коштів міжнародних донорів (передусім Глобального Фонду) на державний бюджет. Так, відповідно до плану переходу, починаючи з липня 2019 року гарантований пакет послуг (http://moz.gov.ua/uploads/2/11665-pro_20190412_2_por.pdf) зменшення шкоди фінансується з державного бюджету шляхом проведення закупівель таких послуг у неурядових організацій.  

Разом з тим виникає потреба у забезпеченні повного пакету послуг зменшення шкоди, що можливо в разі додаткового виділення коштів з місцевих бюджетів. Так, місцеві бюджети можуть доповнювати національні кошти та бути спрямованими на такі додаткові послуги: 

 • соціальний супровід програм ЗТ; 
 • Розширення програм ЗПТ на первинній ланці медицини  
 • надання тестів на вагітність, гігієнічних наборів для жінок;  
 • надання гуманітарної допомоги та мотиваційних (в тому числі харчових) пакетів;  
 • видача налоксону для ЛВНІ; 
 • надання послуг тимчасового перебування дітям отримувачів;   
 • надання юридичних консультацій;  
 • онлайн-консультування та підтримка платформ спілкування представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ; 
 • мотиваційне консультування щодо проходження вакцинації проти вірусного гепатиту В та вірусу папіломи людини; 
 • тестування на вірусний гепатит С з використанням швидких (експрес) тестів; 
 • видача швидких тестів для самостійного тестування на ВІЛ статевих партнерів представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ; 
 • консультування щодо пред-контактної профілактики ВІЛ; 
 • тестування ІПСШ та супровід для подальшого отримання лікування; 
 • представлення інтересів отримувача послуг в державних органах, ведення переговорів від його імені та вчинення необхідних дій для розв’язання соціально-економічних та медичних проблем, шляхом забезпечення кураторства (кейс-менеджменту). 

Крім того, перехід на державне фінансування вніс зміни в налагоджений процес фінансування таких послуг донорами, змінивши не тільки спосіб фінансування, а й відповідно процеси управління всередині організацій-надавачів послуг, і організацію забезпечення сервісів, та власне їх зміст та об’єм. Тому власне на цьому етапі дуже важливо відстежити як це вплинуло на саму суть програм з профілактики та лікування, їх зміст, доступність та якість.   

Питання якості послуг є достатньо широким та може включати широкий спектр індикаторів та їх показників. Це може включати різні підходи та відповідно методи здійснення такої оцінки: від експертних досліджень до оцінки силами спільнот-бенефіцеарів послуг. Міжнародний Фонд «Відродження» поставив для себе завдання на всіх рівнях досягти спільного розуміння питання «якості послуг» між ключовими партнерами та відповідно налагодити систему забезпечення якості послуг.  

Пріоритетними завданнями у цьому напрямку є: 

 • Привернути увагу ключових партнерів як на національному так і на місцевих рівнях до необхідності визначення та забезпечення якості послуг на етапі переходу на державне фінансування; 
 • Сприяти запровадженню системи оцінки якості послуг з врахуванням потреб спільнот-бенефіцеарів послуг та власне їх задоволення послугами (наявність послуг, доступність, тощо); 
 • забезпечити пріоритетне місце системі оцінки якості силами як державних інституцій, так і неурядових організацій (як незалежних дослідницьких, так і надавачів послуг) та самих спільнот у процесах переходу на державне фінансування; 
 • Скоординувати та спланувати подальші дії всіх зацікавлених партнерів у запровадженні системи оцінки якості послуг  

Потенційним ризиком для сталості програм Зменшення Шкоди зможе бути зміщення пріоритетів влади, яка викликана пандемією COVID-19 та її економічними наслідками. В цей період, для недопущення ще більших наслідків, в край важливо зміцнювати систему громадського здоров’я і систему надання послуг для уразливих груп, до яких відноситься програми Зменшення Шкоди.  

Мета — підтримати ініціативи неурядових організацій, які спрямовані на забезпечення  розвитку програм зменшення шкоди з місцевих бюджетів задля надання повного пакету послуг вразливим групам та забезпечення їх сталої роботи.  

Учасники: громадські організації, благодійні фонди, офіційно зареєстровані пацієнтські організації, що працюють у сфері громадського здоров’я, які мають досвід роботи та адвокації в сфері ВІЛ-сервісу; 

Проєкти мають передбачати такі напрями роботи (на місцевому рівні):  

 • створення механізму залучення представників громадянського суспільства до процесів планування та моніторингу використання коштів (Департаментів охорони здоров’я, та інших розпорядників коштів на місцевому рівні), в першу чергу тих, які будуть виділятися відповідно до прийнятого Верховною Радою України Закону України від 07.12.2017 №2233-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» на фінансування державних програм громадського здоров’я і заходів боротьби з епідеміями та регіональних програм громадського здоров’я; 
 • активну участь у розробці або ініціюванні прийняття місцевих програм з відповідними бюджетами, що включатимуть заходи, спрямовані на зміцнення системи громадського здоров’я на регіональному рівні загалом, та програм профілактики (зменшення шкоди) та лікування ВІЛ зокрема; 
 • діяльність направлену на стимулювання місцевих ЗОЗ до розширення програм ЗПТ, у тому числі на первинній ланці медицини усіх форм власності, в рамках фінансування даної послуги через НСЗУ 
 • діяльність направлену на пріоритезацію проблем громадського здоров’я перед представниками органів місцевої влади та територіальної громади;  
 • залучення представників громадянського суспільства до процесів розподілу коштів місцевих бюджетів на охорону здоров’я. Контроль за фактичним фінансуванням галузі і окремих статей. Аналіз пріоритетів розподілу бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я   
 • проведення моніторингу використання коштів місцевих бюджетів та громадської експертизи раціональності використання коштів на охорону здоров’я. Розробка відповідних рекомендацій щодо більш раціонального їх використання; 
 • здійснення адвокації щодо забезпечення фінансування з місцевих бюджетів на програми зменшення шкоди (додаткового пакету послуг, які не покриваються централізованими закупками). Це стане можливим в результаті залучення громадськості до процесів планування та розподілу фінансування, та завдяки моніторингу використання бюджетів; 
 • здійснення моніторингу та аналізу державних закупівель розпорядниками коштів в сфері охорони здоров’я, передусім закупівлю послуг ВІЛ-сервісу через систему електронних закупівель PROZORRO. 
 • виявлення та оприлюднення фактів порушення проведення тендерів та відповідних негативних наслідків; 
 • забезпечення медіа-підтримки ініціатив, використання соціальних медіа для поширення інформації про проект, систематизація та поширення досвіду реалізації проектів; 
 • надання технічної підтримки та співпраця із ДОЗ та закладам, на базі яких вже створено або планується створеня регіональних ЦГЗ (участь у процесі планування, розробки та затвердження нормативної бази, в тому числі та передусім того, що стосується реалізації планів переходу на місцеве фінансування програм ВІЛ-сервісу та зменшення шкоди, тощо); 
 • забезпечення в межах наявних ресурсів пріоритетного планування та виділення коштів з місцевих бюджетів на додаткові послуги зменшення шкоди, як комплементарні базовому пакету послуг, які будуть закуплені централізовано. 
 • Діяльність направлену на пріорітезацію ключових партнерів місцевих рівнях до необхідності забезпечення якості послуг на етапі переходу на державне фінансування; 
 • Сприяти на місцевому рівні запровадженню системи оцінки якості послуг (в рамках гарантованого та розширеного пакету послуг), ), яка буде визначена на найближчим часом на національному рівні 
 • забезпечити пріоритетне місце системі оцінки якості силами як державних інституцій, так і неурядових організацій (як незалежних дослідницьких, так і надавачів послуг) та самих спільнот у у місцевих політиках та процедурах; 

Очікувані результати проєкту:  

 • напрацьовані, погоджені та застосовуються механізми прозорого й підзвітного використання бюджетних коштів у сфері громадського здоров’я та на програми зменшення шкоди; 
 • розроблено та застосовано принципи та методологія ефективного розподілу ресурсів на здійснення заходів профілактики та лікування захворювань, які спричиняють найбільший негативний соціально-демографічний та економічний вплив у регіоні; 
 • впроваджено ефективний механізм планування, закупівлі та надання послуг у сфері громадського здоров’я, зокрема послуг зменшення шкоди  
 • забезпечено більш раціональне використання місцевих бюджетів на громадське здоров’я. Це дозволить забезпечити кращий доступ до лікування як загального населення, так і представників вразливих груп; 
 • розширено програми лікування ЗПТ  
 • напрацьовано практики соціальної підзвітності органів місцевої влади щодо використання державних коштів на потреби охорони здоров’я (публічний звіт щодо видатків на охорону здоров’я оприлюднюється у обраний спосіб та є відкритим та зрозумілим для громади); 
 • забезпечено виділення коштів з місцевого бюджету на фінансування програм зменшення шкоди (додатковий пакет послуг); 
 • розроблені та затверджені місцеві програми, що включатимуть заходи, спрямовані на зміцнення системи громадського здоров’я на регіональному рівні відповідно до методології ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» 
 • Запровадження на місцевому рівні системи оцінки якості послуг (в рамках базового та розширеного пакету послуг), що буде визначена на найближчим часом на національному рівні 
 • Забезпечення пріоритетного місця системі оцінки якості силами як державних інституцій, так і неурядових організацій (як незалежних дослідницьких, так і надавачів послуг) та самих спільнот у у місцевих політиках та процедурах (включення відповідних пунтків до місцевих програм протидії ВІЛ/СНІД та програм громадського здоров’я, та інша діяльність направлена на формування відповідних пріоритетів на місцевому рівні); 

Вимоги до проектної пропозиції: 

 • Організації, що подають заявку на участь у конкурсі, повинні описати попередній досвід роботи у сфері громадського здоров’я, програм зменшення шкоди; або у сфері формування політики місцевої влади, моніторингу та розподілу бюджетних коштів. 

Термін виконання проєкту не може перевищувати 1 рік. 

Загальний бюджет конкурсу – 2 351 499 грн.  

Оптимальний бюджет проєкту – 400 000 грн. 

Останній термін подання проєктів –  28 серпня 2020 року. 

Проєкти слід оформляти за стандартною аплікаційною формою МФВ, та подати за процедурою електронного подання проєктних заявок (через сайт МФВ): https://contests.irf.ua 

Проєкт також обов’язково слід надіслати на електронну  адресу kucheruk@irf.ua  

Зверніть увагу! 

 • Проєкти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться. 
 • Дату подання проєкту визначають за датою реєстрації проєкту на сайті www.irf.ua 
 • Подані на конкурс матеріали не повертаються. 
 • Про результати конкурсів учасників повідомлять листом. 
 • Остаточне рішення щодо проєкту перегляду не підлягає. 
 • Причин відмови в підтримці проєкту не повідомляють. 

Контакти: 

Програмна ініціатива “Громадське здоров’я” 

Зоряна Казновська, kaznovska@irf.ua

(044) 461 97 09