English version
Конкурс «Підвищення організаційної спроможності інститутів громадянського суспільства, які працюють в екологічній сфері»

«Ініціатива з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні» (Environmental Policy and Advocacy Initiative for Ukraine (EPAIU)) здійснюється Міжнародним фондом «Відродження» за підтримки Швеції. Ініціатива спрямована на розвиток інститутів громадянського суспільства (ІГС) – інституційно спроможних, з доброчесним управлінням, підзвітних та визнаних в екологічній спільноті – які зможуть сприяти реформам в Україні, виконанню відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, виконанню інших міжнародних зобов‘язань України через впровадження екологічних політик і здійснення адвокаційних заходів на захист довкілля.

Мета Ініціативи – сприяння сталому розвитку України через поширення екологічного мислення і зростання поінформованого суспільного попиту на політики і практики, дружні до довкілля; впровадження логіки сталого розвитку та екологічних стандартів у процеси вироблення політик і публічний дискурс; підтримку якісної та незалежної екологічної експертизи; зміцнення екологічного руху через підтримку нових, інституційно потужних громадських ініціатив, які визначають сферу захисту навколишнього природного середовища та сталий розвиток серед своїх стратегічних пріоритетів; сприяння становленню екологічно й інклюзивно мислячої більшості, яка допоможе досягти якісно нової практики впровадження екологічної політики на всіх рівнях.

Мета конкурсу – сприяти розвитку організаційної спроможності інститутів громадянського суспільства, що включає серед іншого: стратегічне планування; розвиток компетенцій щодо здійснення моніторингової, адвокаційної, аналітичної та інших видів діяльності з питань захисту довкілля; підвищення якості і результативності діяльності ІГС в екологічній сфері; посилення ефективності зовнішньої комунікації; налагодження співпраці з питань захисту довкілля з іншими партнерами по громадському сектору та взаємодії із зацікавленими сторонами – громадою, владою, бізнесом, медіа тощо.

До участі в конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, благодійні фонди (далі в межах цього конкурсу і додатків – Інститути громадянського суспільства [ІГС]), діяльність яких пов’язана з екологічними питаннями та включає такі компоненти, як: дослідження проблем навколишнього середовища, заохочення громадськості до природоохоронної діяльності, поширення цінностей чистого довкілля,  сприяння становленню екологічно здорового середовища, напрацювання та аналіз політик на предмет охорони довкілля, адвокація, моніторинг, консультування щодо впровадження екологічної політики на національному та регіональному/ місцевому рівнях,  запобігання і протидія корупції у природоохоронній сфері.

Пріоритет надаватиметься ІГС, які здійснюють свою діяльність на регіональному та/або місцевому рівнях. Особлива увага звертатиметься на організації, які демонструють інноваційні екологічні практики і підходи до вирішення проблем довкілля.

Не можуть бути учасниками цього конкурсу: політичні партії та рухи, релігійні організації, державні дослідницькі інститути, навчальні заклади, індивідуальні консультанти, а також ІГС, які займаються суто інформаційною діяльністю в екологічній сфері. Також у конкурсі не можуть брати участь громадські організації, які раніше отримували або отримують зараз фінансування від Швеції на інституційний розвиток.

Конкурс відбуватиметься у 3 етапи:

1-й етап: відбір та оцінка організацій-аплікантів на предмет відповідності базовим критеріям конкурсу (див. Додаток 1). До уваги братимуться також якість змістовної діяльності організації, її нинішні досягнення, бачення екологічної проблематики, мотивацію до розвитку і перспективи нарощувати вплив на вирішення актуальних питань довкілля. Оцінка відбуватиметься на основі інформації, наданої аплікантами в анкеті учасника конкурсу (див. Додаток 2), та підтверджуючих документів, які додаються до анкети (перелік документів зазначено в анкеті учасника конкурсу).

До 2-го етапу будуть запрошені ті організації, які згідно з рішенням Конкурсної комісії найбільше відповідають зазначеним критеріям. Орієнтовно, буде відібрано 20-25 організацій.

2-й етап: відібраним в межах 1-го етапу організаціям буде запропоновано подати проектну пропозицію на отримання підготовчого малого інституційного гранту. Організації-учасники 2-го етапу пройдуть організаційний та фінансовий аудити. Подальше рішення про підтримку чи відхилення проектної пропозиції кожної з організацій приймає незалежна Конкурсна комісія. Рішення про підтримку чи відхилення проектної пропозиції буде базуватися на висновках про:

-          відповідність критеріям організаційного розвитку (див. Додаток 3);

-          результати організаційного і фінансового аудитів;

-          якість проектної пропозиції та її відповідність потребам розвитку організації-апліканта,  виявленим за підсумками аудитів;

-          аналіз бюджету проекту.

Основне завдання підготовчого малого інституційного гранту – організаційне зміцнення організації-грантера на початковому етапі Ініціативи, усунення виявлених організаційним аудитом недоліків та максимальне наближення до відповідності критеріям організаційного розвитку для отримання основного інституційного гранту. Тривалість малого підготовчого інституційного гранту – до 8 місяців. На цьому етапі планується підтримати до 15 організацій.

3-й етап: по завершенню підготовчих малих  інституційних грантів буде проведено оцінку прогресу організацій-грантерів щодо їх організаційного розвитку. Організації, які успішно пройдуть оцінку, будуть запрошені подати проектну пропозицію на отримання основного інституційного гранту. Конкурсна комісія обиратиме організації-переможців на основі аналізу успішності виконання підготовчих малих інституційних грантів, відповідності організацій критеріям організаційного розвитку та аналізу проектної пропозиції на основний інституційний грант. Братиметься до уваги мотивація команди організації нарощувати свій організаційний потенціал та якість змістовної роботи (зокрема, аналізуватиметься прогрес у стратегічному плануванні та налагодженні партнерської співпраці з іншими громадськими організаціями і зацікавленими сторонами). Орієнтовно 10 організацій одержать основні інституційні гранти тривалістю 26 місяців.

Для участі у конкурсі просимо заповнити анкету учасника конкурсу 1-го етапу (див. Додаток 2) та надіслати її разом із документами, переліченими в кінці анкети, в електронному вигляді на адресу kukharenko@irf.ua  не пізніше 15:00 за київським часом, 01 березня 2019 року. Документи-додатки до анкети потрібно надсилати у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або .pdf. Максимальний розмір кожного файлу не може перевищувати 8 Mb.

Анкети, надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть.

Результати відбору анкет учасників конкурсу в межах першого етапу будуть повідомлені аплікантам окремим листом до 21 березня 2019 року.

Контактна особа: Тетяна Кухаренко, менеджер Ініціативи, kukharenko@irf.ua

Просимо звернути увагу:

-          Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються

-          Телефонні консультації щодо подання анкети на конкурс не надаються

-          Запитання щодо участі у конкурсі просимо надсилати електронною поштою на адресу kukharenko@irf.ua до 25 лютого 2019 року

-          Рішення щодо підтримки або відхилення анкет учасників 1-го етапу конкурсу, а також проектних пропозицій учасників наступних етапів конкурсу є остаточними і перегляду не підлягають

-          Причини відмови щодо підтримки анкетних заявок в межах 1-го етапу конкурсу та проектних пропозицій на наступних етапах не повідомляються.

 

Прохання пам‘ятати, що отримуючи фінансування Швеції, ви погоджуєтеся із важливістю поділяти всесвітньо визнані цінності, як то права людини. У співпраці ви поділяєте спільні цілі та вибудовуєте партнерство на засадах взаємної довіри, чесності та діалогу, а також розумієте важливість прозорої діяльності і підзвітності сторін. Ви приймаєте важливість таких наскрізних пріоритетів, як: подолання бідності,  довкілля та зміна клімату, гендерна рівність, відвернення конфліктів, сприяння сталому розвитку (детальніше про це - тут: https://www.sida.se/contentassets/5eb822242eb7425e977103f7cdfd3818/grundlaggande-varden-for-samarbete-med-sida-eng.pdf )