English version
Гранти від посольства Болгарії в Україні

Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія через Посольство Республіки Болгарія в Києві оголошує процедуру прийняття та відбору пропозицій щодо проектів, які будуть реалізовані за допомогою гранту в рамках офіційної допомоги розвитку Республіки Болгарія з початковим терміном запуску у 2020 році.

Пріоритетні напрямки та напрямки реалізації проектів на території України:

-       підтримка навчальних закладів, у тому числі шляхом підвищення якості освіти дітей з інвалідністю та особливими потребами;

-       збереження культурного різноманіття шляхом сприяння міжкультурному діалогу, культурному обміну та реконструкції культурних центрів;

-       сприяння розвитку підприємництва шляхом посилення спроможності державних та місцевих інституцій, що підтримують розвиток малого та середнього бізнесу.

Цілі та обсяг проектів:

-       створення нових та підтримка існуючих спеціалізованих освітніх центрів: лабораторій, мовних кабінетів, тренажерних залів тощо;

-       внесок у бібліотеки навчальних закладів;

-       модернізація інфраструктури освітніх установ з точки зору покращення доступності для людей з особливими потребами;

-       організація навчальних курсів для вчителів;

-       впровадження новітніх технологій у класах для підвищення якості навчального процесу;

-       організація мистецьких заходів: фестивалі (кіно, театр, опера, танці, фольклор, музика тощо), художні виставки, концерти тощо;

-       ведення та ремонт культурних пам'яток державної або комунальної власності – театри, галереї, пам'ятники тощо;

-       підтримка та просування фільмів та документальних фільмів, пов'язаних з культурним різноманіттям в Україні;

-       створення спеціалізованих консультативних органів при державній та місцевій адміністрації для надання допомоги представникам малого та середнього бізнесу;

-       організація навчальних курсів для представників державної та місцевої адміністрації, що займаються питаннями малого та середнього бізнесу;

-       створення електронних порталів, що надають інформаційні та адміністративні послуги для малого та середнього бізнесу;

-       підтримка журналістських платформ та проектів, орієнтованих на об'єктивність та правдивість інформації.

Цільові групи:

-       студенти, у тому числі особи з особливими потребами;

-       викладачі шкіл та університетів та адміністративний персонал;

-       кіномани, шанувальники виконавських мистецтв;

-       підприємці;

-       представники влади та місцевої адміністрації;

-       члени меншин;

-       позаштатні журналісти;

-       позаштатні аналітики та експерти.

Виходи/результати:

-       підвищення якості освіти та впровадження нових освітніх технологій;

-       модернізація існуючих культурних просторів;

-       заснування незалежних медіа-проектів;

-       організація культурних заходів та ознайомлення їх з культурним календарем України;

-       підвищення соціального та економічного розвитку та належного управління, що ведуть до сталого розвитку, зменшення бідності та добробуту;

-       сприяння інституційній взаємодії на центральному, регіональному та місцевому рівнях.

Мінімальна сума проекту – 5 000 BGN.

Рекомендований максимальний обсяг проекту:

-       для проектів з основною метою доставки товарів та/або послуг – 
до 70 000 BGN;

-       для проектів з основною метою проведення ремонтних та/або будівельних робіт – до 270 000 BGN.

Проектні пропозиції повинні містити індикативну дату початку проекту після 1 березня 2020 року та не пізніше 30 листопада 2020 року.

Проекти повинні бути завершені не пізніше 31 грудня 2022 року (третій рік трирічного бюджетного прогнозу Болгарії).

Прийнятні кандидати:

-       первинні та вторинні бюджетні особи – юридичні особи України;

-       міжнародні та місцеві неурядові організації;

-       муніципалітети та їх об'єднання;

-       навчальні заклади (включаючи бібліотеки), медичні та соціальні установи;

-       міжнародні гуманітарні організації;

-       інші (установи культури, театри, бібліотеки, галереї).

Витрати на реалізацію проекту повинні відповідати наступним умовам:

-       законний;

-       виконуватися тільки з необхідними рахунками-фактурами або супровідними документами, що свідчать про витрати;

-       бути в межах бюджетних обмежень проекту;

-       не фінансуються за допомогою будь-якого іншого проекту, програми або будь-якої іншої фінансової схеми, пов'язаної з національним бюджетом, бюджетом ЄС або будь-яким іншим донором.

Обов'язкові заходи, що будуть надані в Проекті:

-       надання аудиторського висновку незалежним фінансовим аудитором;

-       забезпечення видимості наданої фінансової допомоги відповідно до Керівних принципів публічності та видимості допомоги Болгарії для розвитку.

7.3. Приклади заходів, які можуть фінансуватись:

-       розробка нових/модернізація існуючих навчальних модулів;

-       організація навчальних курсів для представників адміністрації України;

-       організація навчання в болгарських установах для обміну передовою практикою та підвищення кваліфікації української адміністрації;

-       організація семінарів, форумів і конференцій;

-       розробка досліджень і стратегій;

-       діяльність, що поширює інформацію про права громадян;

-       діяльність, що заохочує мультикультурний діалог та стримує расизм, ксенофобію, ненависть, дискримінацію та нетерпимість;

-       діяльність, спрямована на поліпшення діалогу між НУО та місцевими, регіональними та центральними органами влади;

-       діяльність, пов'язана з вдосконаленням інфраструктури у відповідному районі та підвищенням потенціалу місцеположення шляхом нового обладнання, матеріалів, будівельних робіт, реконструкції, реконструкції, вдосконалення суміжних будівель та інфраструктури, громадських будівель та ін.;

-       постачання обладнання та матеріалів для державних або муніципальних будівель - шкіл, лікарень, дитячих садків тощо;

-       будівельні роботи з поліпшення таких місць.

Необхідні документи для застосування: анкету можна знайти на наступним посиланням на болгарській мові: https://www.mfa.bg/upload/37116/Формуляр%20F.doc та англійській мові: https://www.mfa.bg/upload/37117/App_Form_Development_2019%20F.doc.

Всі частини анкети повинні бути заповнені чітко і належним чином болгарською або англійською мовою. У разі пропусків, які перешкоджають оцінці проектної пропозиції, Посольство/Генеральне консульство Республіки Болгарія може вимагати додаткової інформації протягом короткого періоду часу. Ненадання такої інформації протягом терміну вважається підставою для відхилення пропозиції.

Всі проекти повинні бути подані до 28 червня 2019 року на електронну адресу посольства: Embassy.Kiev@mfa.bg.

Кандидати повинні бути поінформовані про результати оцінки протягом 10 робочих днів після прийняття рішення компетентним органом. Посольство Республіки Болгарія в Києві не зобов’язане інформувати кандидатів про підстави для затвердження або відмови від поданих проектних пропозицій.

Додаткову інформацію щодо участі у конкурсі можна знайти за посиланням: https://www.mfa.bg/en/embassies/ukraine/news/21306.