English version
Гранти для впровадження демократичних перетворень на місцевому рівні
CEPPS оголошує прийом заявок на програму «Supporting Democracy Networks and Communities of Practice». CEPPS шукає інноваційні та інклюзивні проекти, які сприятимуть демократичним перетворенням на місцевому рівні. Дедлайн - 20 жовтня 2017 р. Консорціум із зміцнення виборів та політичного процесу (CEPPS) шукає заявки на свою програму під назвою "Підтримка демократичних мереж та спільнот практики" в рамках"Global Elections and Political Transitions" . CEPPS надаватиме субгранти місцевим та / або регіональним організаціям або мережам для підтримки діяльності, яка сприятиме практиці місцевих, регіональних та глобальних спільнот. CEPPS шукає інноваційні та інклюзивні проекти, які сприятимуть спільноті в одній з таких тем:
  • Сприяння відкритому парламенту: найкращі практики підвищення прозорості та підзвітності законодавчих органів.
  • Покращення місцевого представництва: найкращі практики удосконалення місцевого самоврядування та представлення колективних інтересів уряду на національному рівні.
  • Забезпечення цілісності систем управління даними про вибори: найкращі практики при розробці та підтримці безпечних систем управління даними виборів.
  • Пом'якшення насильства у виборчих групах щодо маргіналізованих груп: ефективні підходи до повідомлення та реагування на насильство у виборчих округах, які зазнали традиційно маргіналізовані зацікавлені сторони, в тому числі: жінки;
  • етнічні та релігійні меншини;
  • корінні народи; LGBTI представники;
  • люди з інвалідністю;
  • Сприяння політичному включенню інвалідів: покращення політичної інтеграції, участі та розширення можливостей інвалідів.
  • Сприяння електоральному правосуддю: відповідні, ефективні та ефективні рішення загальних проблем при розгляді скарг на вибори.
Інформація про гранти CEPPS планує виділити шість (6) субгрантів у розмірі від 20 000 до 100 000 доларів США. Критерії прийнятності Кваліфікованими заявниками можуть бути регіональні та місцеві неурядові організації (НУО), професійні асоціації та відповідні асоціації чи коаліції з особливими інтересами у країнах, що розвиваються. Мережі та спільноти практики можуть бути локалізовані в певному муніципалітеті, регіоні, громаді, на внутрішньому або міжнародному рівні, в одній чи кількох країнах; Буде розглянуто проекти, що підтримують роботу в будь-якій комбінації цих рівнів. Організаціям не потрібно бути членами існуючих спільнот практики чи мереж. Якщо організації вже працюють у існуючих спільнотах практиках чи міжнародних мережах, які можуть стратегічно розширити участь, аудиторію та / або вплив запропонованої роботи, вони будуть пояснювати, як існуючі зв'язки будуть використовуватись. Заявки повинні бути подані електронною поштою за адресою, вказаною на веб-сайті.