English version
«Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)

У 2018 році разом з муніципалітетом м. Мажекяй (Литва) підготовлена спільна концептуальна записка проєкту «Circular-based waste management», яка успішно пройшла І етап відбору у грантовому конкурсі проєктів регіонального співробітництва Фонду грантів Єдиного економічного Простору та Норвегії. У 2019 році проведена робота з підготовки повної аплікаційної форми для подальшої участі у ІІ етапі відбору проєктів.

17 квітня 2020 року надійшло повідомлення від представника муніципалітету м. Мажекяй (Литва) про схвалення поданої у 2019 році повної аплікаційної форми проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») та присудження гранту від Фонду грантів Єдиного економічного Простору та Норвегії. У рамках даного проєкту передбачається проведення комунікаційних та просвітницьких заходів, начальних поїздок з метою обміну досвідом, а також розробка концепції поводження з небезпечними відходами у складі побутових та концепції організації збору та вивозу твердих побутових відходів у приватному секторі міста разом з реалізацією пілотного проєкту (очікуваний розмір гранту – 170 тис. євро, співфінансування – 30 тис. євро). Партнерами проєкту, крім міста Суми також стали Уряд міста Пайде (Естонія), Регіональний центр поводження з відходами м. Тельшяй (Литва) та недержавна організація «Green Business Norway» (Норвегія).

05 травня 2020 року відбулася скайп-нарада учасників проєкту, під час якої сторони узгодили подальші дії на найближчий час з урахуванням поточної ситуації, в т.ч. і через обставини, спричинені поширенням COVID 19. 

Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради забезпечено заповнення документів для підготовки до підписання партнерської угоди на реалізацію спільного з cпільно з муніципалітетом міста Мажейкяй (Литва) проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу», проведено ряд онлайн консультацій з іншими учасниками проєкту (англійською мовою) щодо подальших кроків реалізації проєкту. Прийнято рішення Сумської міської ради від  20 травня 2020 року № 6842 – МР «Про надання дозволу департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради на участь в реалізації проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»). Розпорядженням міського голови створено робочу групи для участі в реалізації проєкту «Управління відходами на основі замкненого циклу».

02 вересня 2020 року відбулася онлайн зустріч учасників грантового проєкту «Управління відходами на основі замкненого циклу», в якій взяли участь представники муніципалітету міста Мажейкяй (Литовська Республіка), Уряду міста Пайде (Естонія), Регіонального центру поводження з відходами м. Тельшяй (Литва), недержавної організації «Green Business Norway» (Норвегія), Департаменту інфраструктури міста та Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради.

Головною метою он-лайн зустрічі стало обговорення проєкту Партнерської угоди – документу, який визначає права, обов'язки та зобов'язання усіх учасників проєкту, а також строки та умови співпраці з метою успішної реалізації проєкту відповідно до Контракту проєкту.

Відповідно до останньої актуальної інформації від ведучого заявника проєкту – Ради Мажейкяйського району, Оператором фонду було визначено дату підписання контракту за проєктом «Управління відходами на основі замкненого циклу») – 07 вересня 2020 року, відтак, починаючи від цієї дати всі учасники проєкту упродовж 30 днів мають підписати Партнерську угоду та, нарешті, розпочати реалізацію проєкту.

Перелік документів для ознайомлення:

Рішення Сумської міської ради від 20 травня 2020 року № 6842 – МР «Про надання дозволу департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради на участь в реалізації проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)»

Переглянути                                                                                                                                                              Завантажити

Розпорядження міського голови від 29.07.2020 року № 217-Р «Про утворення Робочої групи для участі в реалізації проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)»

Переглянути                                                                                                                                                              Завантажити

 

 НОВИНИ за проектом 

Участь в реалізації проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)

У 2018 році виконавчі органи Сумської міської ради (департамент фінансів, економіки та інвестицій і департамент інфраструктури міста) взяли участь у підготовці разом з ведучим заявником – муніципалітетом м. Мажекяй (Литва) концептуальної записки проєкту «Circular-based waste management» для участі у грантовому конкурсі проєктів регіонального співробітництва Фонду грантів Єдиного економічного Простору та Норвегії.  Після успішно пройденого І етапу відбору, у 2019 році, була проведена робота з підготовки повної аплікаційної форми для подальшої участі у ІІ етапі відбору проєктів.  Детальніше >>

Проєкт «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)

02 вересня 2020 року відбулася онлайн зустріч учасників грантового проєкту «Управління відходами на основі замкненого циклу», в якій взяли участь представники муніципалітету міста Мажейкяй (Литовська Республіка), Уряду міста Пайде (Естонія), Регіонального центру поводження з відходами м. Тельшяй (Литва), недержавної організації «Green Business Norway» (Норвегія), Департаменту інфраструктури міста та Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради. Детальніше >>